Kopia sa prekážky okolo sv. Cyrila a Metoda


cyril a metod socha v BAZastupiteľstvo Starého mesta súsošie vierozvestcov na Hurbanovom námestí nechce

Text a foto: Maroš M. BANČEJ

Keď boli 21. februára známe mená troch autorov najlepších návrhov na súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, zdalo sa, že realizácii projektu nič nestojí v ceste. Definitívne určenie víťaza bolo len otázkou krátkeho času a vyhlasovatelia sa sústredili najmä na uzavretie otázky financovania dôstojného pamätníka našich vierozvestcov, aby na budúci rok, keď oslávime 1 150. výročie ich príchodu na naše územie, mohol byť slávnostne odhalený. Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Staré mesto však na svojom zasadnutí neodporučilo umiestnenie súsošia na predbežne dohodnutom Hurbanovom námestí. V celej kauze sa ľady pohli. Slovenské národné noviny 36 prinesú jej aktuálne pozadie.

 

Vyhlasovatelia súťaže, ktorými sú Matica slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spoločnosť svätého Gorazda, zostali zaskočení. Odhliadnuc od faktu, že konečný víťaz súťaže akademický sochár Anton Gabrík z Modry už na súsoší pracuje, pôvodne miesto jeho umiestnenia na Hurbanovom námestí vedľa Kostola Svätej Trojice kultúrna komisia Starého mesta neodporučila, pričom dôvody neuviedla. „Umiestnenie súsošia práve na Hurbanovom námestí bolo uvedené aj v podmienkach súťaže a všetci autori z toho vychádzali,“ povedal tajomník Matice slovenskej Peter Mulík. Aj keď miesto bolo predbežne odobrené magistrátoma súťažné návrhy na súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda boli v marci tohto roku vystavené v Primaciálnom paláci v Bratislave, vznáša sa nad celým projektom neistota. Monumentálne dielo v rozpočtových nákladoch okolo 165 tisíc eur, ktoré tvorí trojica 270 centimetrov vysokých postáv, zatiaľ aj napriek nepriazni niektorých verejných činovníkov dostáva v sochárskom ateliéri svoju definitívnu podobu.

socha CMG hurbanovo BAZdalo sa, že umiestneniu dôstojného pamätníka svätých Cyrila, Metoda a Gorazda na bratislavskom Hurbanovom námestí už nič nestojí v ceste. Už len účasť dvadsiatich štyroch autorov na súťaži, z ktorej vyšiel víťazne návrh akademického sochára Antona Gabríka z Modry, jasne ukázal, že myšlienka takéhoto pamätníka rezonuje v mysliach umelcov, ale aj širokej verejnosti. Potom prišla studená sprcha. Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva Staré mesto na svojom zasadnutí – citujem – „neodporúča umiestniť súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Hurbanovom námestí, ale odporúča hľadať iné vhodné miesto na celom území hlavného mesta SR“.

■ CHABÉ ARGUMENTY

Poslanec mestského zastupiteľstva Staré mesto a člen mestskej rady Mgr. Sven Šovčík si myslí, že pred umiestnením akéhokoľvek súsošia na verejné priestranstvo sa k tomu má vyjadriť odborná verejnosť. Kunsthistorik Richard Gregor zasa poukazuje na spornú umeleckú hodnotu diela a to napriek tomu, že v komisii, ktorá vyberala z navrhnutých súsoší, boli zástupcovia vyhlasovateľov súťaže:riaditeľka Domu Matice slovenskej Daniela Suchá a odborníci – sochár a vysokoškolský pedagóg Alojz Drahoš, hlavná architektka mesta Ingrid Konradová či sochár Dušan Králik. O tom, že hlavné mesto Slovenska môže turistom poskytnúť nanajvýš tak umelecké „skvosty“ typu Čumila, Schone Náciho či Paparazza, už dotyční páni cudne mlčia. Naša história sa skrátka nenosí, čoho výrečným dôkazom boli mediálne tance istej časti politikov a inteligencie v súvislosti so sochou kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade.

■ NOVÍ TROJJAZYČNÍCI

Zdá sa, že naši vierozvestcovia Cyril a Metod niekomu hlboko ležia v žalúdku. Odhliadnuc od žlčovitého a nekompetentného výpadu istého novinára, ktorý ich nazval dokonca „zverozvestcovia“, najznámejšou kauzou je tragikomická fraška v Komárne. Tam magistrát celé roky odmietal dôstojne umiestniť súsošie na niektorom námestí, aby po niekoľkých rokoch strávených na priečelí tamojšieho matičného domu skončil napokon na najväčšom komárňanskom kruhovom objazde, kde ju vzápätí doposiaľ nezistený vandal polial farbou. Keby sa voľakto takto zachoval k už inštalovanej komárňanskej soche sv. Štefana, ostrý protest z Budapešti by nás pravdepodobne neminul.

■ ZA ROZUMNÝ PRÍSTUP

Komisia mesta Bratislava o veci ešte nerozhodla a odporučila primátorovi zvolať pracovné stretnutie. Chce tiež, aby Mestský ústav ochrany pamiatok vypracoval o umiestnení súsošia posudok podľa koncepcie narábania s pomníkmi a pamätníkmi. Takéto pravidlá týkajúce sa umiestňovania sôch v meste majú poslanci schvaľovať až v septembri. Veríme, že pôvodný návrh sa napokon presadí, a turisti, ktorí vykročia spod Michalskej brány smerom ku Kostolu Svätej Trojice, zhliadnu nielen slovenských vierozvestcov, ale aj patrónov Európy svätých Cyrila a Metoda s Gorazdom.
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.