Maroš M. BANČEJ Matica slovenská je ústretová a ponúka konštruktívnu spoluprácu


Nagy L.Predseda MS Marián Tkáč navštívil  splnomocnenca vlády SR pre menšiny L. Nagya

Text a foto: Maroš M. BANČEJ

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč navštívil v minulých dňoch splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Lászlóa Nagya. Iniciatíva s ponukou konštruktívnej spolupráce, s ktorou prišiel, je mimoriadne zaujímavá najmä v čase, keď hľadáme cestu k občianskej spoločnosti. Je to práve Matica slovenská, ktorá navrhla demokratický princíp zastúpenia národnostných menšín v miestnych samosprávach.

Návrh, ktorý predniesol splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóovi A. Nagyovi predseda MS Marián Tkáč, vychádza z logického a najmä výsostne demokratického princípu. Týka sa zastúpenia národnostných menšín a majoritného obyvateľstva v zastupiteľských orgánoch miestnych samospráv. Dnes je prax, že pri komunálnych voľbách vychádzame zo straníckeho princípu. Ak má v konkrétnej obci s prevahou občanov hlásiacich sa napríklad k maďarskej národnosti vedúce postavenie SMK, prípadne strana Most – Híd, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote bude obecné zastupiteľstvo stranícky „jednofarebné“. Ako príklad si zoberme trebárs obec na južnom Slovensku. K maďarskej národnosti sa tam hlási 70 percent obyvateľstva. K slovenskej národnosti sa prihlásilo 20 percent a k Rómom 10 percent. Pri dnešnom systéme volieb to stranícki kandidáti z jednej-dvoch maďarsky orientovaných strán jednoducho prevalcujú. Od starostu cez poslancov až po kontrolóra budú všetci z jedného košiara. Návrh Mariána Tkáča, z ktorým prišiel na Úrad vlády, znel jednoducho a vecne. Vytvoriť legislatívny rámec, aby bol zabezpečený pomerný systém umožňujúci každej národnosti zúčastňovať sa v obecnom zastupiteľstve na správe vecí verejných. Na úvod stretnutia predseda MS Marián Tkáč obdaroval splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa A. Nagya svojou knihou Pravdivý slovenský príbeh. V uvoľnenej a priateľskej debate nezabudol pripomenúť, že Slováci spolu s ostatnými národmi, ako sú Chorváti či Slovinci, vnímajú dejiny Uhorska ako svoje. Istým problémom sa ukazuje byť fakt, že maďarskí historici nemajú termín pre viacnárodné Uhorsko, a preto neustále stotožňujú Uhorsko s Maďarskom.

NAŠLI ZHODU

tkáč a Nagy L.Je zaujímavé a do istej miery aj prelomové, že Marián Tkáč a László Nagy našli veľmi rýchlo spoločnú reč v donedávna tak démonizovanej národnostnej otázke. Predseda MS totiž hneď v úvode svojho príhovoru povedal, že nevidí nijakú prekážku v tom, aby sa členom Matice slovenskej stal občan hlásiaci sa k maďarskej, rusínskej či rómskej národnosti. Matica ako najstarší národný spolok má záujem v prvom rade viesť Slovensko k prosperite, ku kultúre a k národnej hrdosti. Z toho logicky vyplýva, že všetky národnosti obývajúce územie od Dunaja k Tatrám a od Moravy k Latorici by sa mali v čo najväčšej miere podieľať na rozkvete Slovenskej republiky.       

LEGISLATÍVNY PROBLÉM

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Nagy s uznaním privítal iniciatívu Matice slovenskej stotožnenú s jej predsedom Mariánom Tkáčom, lenže Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny nemá podľa jeho slov možnosť priamo navrhovať parlamentu SR zmeny zákona. V každom prípade László Nagy ocenil túto aktivitu Matice slovenskej a vo svojom príhovore konštatoval, že súčasné vedenie našej najstaršej národnej ustanovizne spĺňa všetky predpoklady na zmysluplný dialóg, ktorý by pomohol riešiť neustále sa vlečúce a neproduktívne národnostné spory. Pripomenul však, že v rámci regionálnych volieb sa v deväťdesiatych rokoch uprednostnil stranícky princíp. Ako jednu z ciest vidí riešenie, ktoré zvolila maďarská vláda, ktorá ide cestou národnostných komisií ako poradných orgánov samospráv.

HĽADANIE RIEŠENIA

Po vyše hodinovom stretnutí sa obaja predstavitelia zhodli na tom, že pomerné zastúpenie národnostných menšín v obecných zastupiteľstvách je znakom vyspelej demokratickej a občianskej spoločnosti a podobné mechanizmy už roky úspešne fungujú v krajinách, akými sú Švajčiarsko či Švédsko. V súčasnej situácii sa podľa M. Tkáča aj L. Nagya javí najschodnejšou cestou usporiadanie konferencie pod egidou Matice slovenskej, na ktorej by sa zúčastnili legislatívni odborníci vlády, zástupcovia národnostných menšín a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Výstupy z tohto určite prelomového podujatia by mali slúžiť ako itinerár pre politikov, aby akákoľvek karta, maďarská či rómska, prestala byť v komunálnych či celonárodných voľbách tým falošným žolíkom.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.