Nenahraditeľný a nezastupiteľný prameň vlastenectva


Matica slovenská rokovanie štvorecPoslanie Matice slovenskej v 21. storočí – v novej historickej a spoločenskej realite

Dušan D. KERNÝ

Po prvý raz predstupuje Matica slovenská pred parlamentný výbor so správou o činnosti a hospodárení a so zámermi pre najbližšie obdobie. Je to za posledné obdobie po valnom zhromaždení najvýznamnejší krok – otvorenie sa priamemu a verejnému posúdeniu. Cieľom Matice nie je len diskusia na úrovni parlamentného výboru s pluralitným politickým a etnickým zložením, ale najmä hľadanie opodstatnenosti a realizovateľnosti nových vízií pre 21. storočie.

Matica slovenská práve tak ako celá slovenská spoločnosť pociťuje nevyhnutnosť hľadania a upevňovania národných postojov v úplne novej historickej situácii, v ktorej sa za posledné roky ocitlo Slovensko, ako aj Európa, a osobitne európske zoskupenia, ktorých členom naša republika je. Vo verejnosti a v politike sa všade prejavujú jednoznačné národné záujmy. Dôležitosť prejaviť národnú schopnosť a vyspelosť, novo poňať vlastenectvo a nielen celospoločenský, ale v podstate aj hlboký sociálno-ekonomický význam a účinok – to je motív, prečo Matica rozpravu o svojej činnosti za rok 2011 prenáša najmä na ústavnoprávnu pôdu.

KONIEC KAUZÁM

 Matica slovenskká vlajka SKTento krok je úsilím o uzavretie rozsiahlych mediálnych káuz, aj keď je zrejmé, že budú dlho doznievať tak v médiách, ako aj v matičnej a nematičnej verejnosti. Ide však o to – a to je jeden z cieľov predkladanej správy – po novom motivovať úsilie matičnej činnosti. Reálne, tvárou v tvár sa postaviť situácii v každom regióne Slovenska, využiť schopnosť pol tisícky miestnych organizácií po celom Slovensku nielen na miestne pôsobenie, ale aj na vplyv na orientáciu činnosti celej Matice – najmä ako zdroja občianskych vlasteneckých iniciatív a podporovateľa všetkého, čo upevňuje slovenské a ústavné vlastenectvo na celom území Slovenska. Matica slovenská – najmä v novej realite na jazykovo zmiešaných územiach a novoformovanej politike susedných štátov voči menšinám má nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu tak pre verejnosť, ako aj pre štát. Pohľad na bohaté dejiny Matice slovenskej je priamym záväzkom využiť dejinnú skúsenosť generácií pre myšlienkovú zásobáreň moderných prístupov v mnohých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života. Napokon v tomto – stať sa zásobárňou myšlienok, myšlienkovým think-tankom – vychádza MS tak z očakávaní vyslovených ministrom kultúry, ako aj z reálnych národných a spoločenských potrieb demonopolizácie deštruktívnych liberálnych teórií a praxe a stále jestvujúcej absencie národne a sociálne orientovaných koncepcií a verejného a mediálneho diskurzu.

SPOLUPRÁCA S MÉDIAMI

Preto jedným z cieľom je aj spolupráca s verejnoprávnymi médiami. V záujme toho bude Matica inak definovať vedu na svojej pôde. Je napríklad zrejmé, že národné slovenské dejiny treba napísať zo slovenského hľadiska – už aj preto, lebo dejiny majú – ako sme sa presvedčili na vlastnom, ale aj stredoeurópskom politickom vývoji – priamy a rozhodujúci vplyv na formovanie politiky a politického a spoločenského vedomia. V tomto smere však musí Matica vyriešiť akreditácie pracovísk – teda chce dosiahnuť, aby jej spoločensko-vedné pracoviská mali povinnosť akreditácie.

Zámery na najbližšie obdobie nie sú orientované na izolovaný historizujúci postup, ale presne naopak – záujmom Matice je byť aktívne prítomná v tej časti obyvateľstva, ktorá má problémy s umiestnením na pracovnom trhu a s civilizovaným spôsobom života. Preto bude vytvárať odbory aj medzi rómskym obyvateľstvom – táto snaha je motivovaná ako súčasť celkového zápasu o to zachovať tradičné hodnoty slovenského vidieka. Je zrejmé, že tu je nevyhnutná spolupráca s príslušnými komunitami, so samosprávou a s jej orgánmi, s Národným osvetovým centrom, a samozrejme so spolkami národnostných menšín.

NOVÉ MOŽNOSTI

Devín 2012 21Jednoznačným cieľom Matice slovenskej je orientácia na dnešnú realitu a na budúcnosť: preto v snahe primeranejšieho využívania kapacít na prospech všetkých občanov uvažuje aj o novelizácii zákona o Matici slovenskej. Cieľom má byť na jednej strane zvýraznenie prepojenia MS ako verejnoprávnej inštitúcie s orgánmi štátu a pevnejší rozpočtový vzťah na kapitolu Ministerstva kultúry umožňujúci rozvíjanie dlhodobejších zámerov. Ide o posilnenie vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, práve tak ako aj mimoriadne prioritnému vzťahu k Slovákom na jazykovo zmiešanom území, praktickej pomoci pri vzdelávaní, kultúre a spoločenskom uplatnení. Prvá bilancia a z toho vyplývajúci deväťbodový návrh novelizácie zákona o Matici slovenskej istým spôsobom uzatvára etapu, v ktorej Matica slovenská prišla o značnú časť dôvery a o nemalo finančných prostriedkov. Jednoznačným cieľom je vytvoriť pre Maticu a jej členskú základňu nové možnosti.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.