thumbnail

Komárňanských matičiarov trápi budúcnosť ich divadla a folklórneho súboru

Štátna dotácia pre ustanovizeň je prevádzková

Ľudovít KUSAL – Foto: archív SNN

 

„Nastal čas, aby Matica slovenská začala hľadať peniaze na svoju činnosť aj sama.“ S takýmto posolstvom plus s nejasnosťami okolo ďalšieho financovania svojej činnosti sa nedávno stretlo vedenie Matice slovenskej na ministerstve kultúry. Kam však situácia môže zájsť, ak dá štát ruky preč od Matice, ukazuje čerstvý príklad z  Komárna. Pritom ide o prípad úspešného fungovania matičnej kultúry v regiónoch, keďže Dom MS v Komárne získava financie na svoje fungovanie a činnosť aj z komerčného nájmu či od sponzorov. Dom MS v Komárne je príkladom moderného fungovania matičnej kultúry v regiónoch, keďže získava financie na svoje fungovanie a činnosť z troch zdrojov – z ústredia Matice slovenskej, z komerčného nájmu a od sponzorov. Už roky robí presne to, čo ako novinku ohlásili noví predstavitelia Ministerstva kultúry SR – aby si kultúra na seba zarobila sama a od sponzorov. Jeho riaditeľ J. Černek, ktorý vedia aj FS Rebeli a divadlo Dramaťák sa stretol s ministerkou kultúry N. Milanovou, aby diskutovali o podpore nielen jeho súborov ale aj systéme financovania veľkej Matice slovenskej. Ministerka prisľúbila, že navštívi Komárno ako aj vystúpenia v matičnom dome. "My sme hlavne prišli ministerku pozvať na vystúpenie. Otázky financovania ústredia Matice sme neriešili. Tejto témy sa dotkli okrajovo. Avšak vysvetlili sme, že fungujeme  vďaka Matici slovenskej v jej priestoroch," dodal pre SNN J. Černek.

  • OHROZENÉ DIVADLO

Skvelé divadlo, kultúru a osvetu v Komárne však od prvého januára 2021 paradoxne ohrozuje priamo rezort kultúry, keďže sa v médiách jej predstavitelia vyjadrili, že zníži štátnu dotáciu pre Maticu. „Spôsobí to prepúšťanie našich pracovníkov i paralýzu základného chodu Matice slovenskej. Mediálne vyhlásenia ministerstva negatívne vnímajú aj sponzori matičnej kultúry, čiže i divadelné súbory, v Komárne môžu o ne prísť. Kroky rezortu môžu vo výsledku spôsobiť, že ministerstvo odstrihne časť štátnych príjmov a dopadne to aj na Dom MS v Komárne a odoženie sponzorov od matičnej kultúry,“ konštatuje správca Matice slovenskej Maroš Smolec. „Ak ministerstvo dotáciu zníži, ohrozí to chod mnohých matičných umeleckých telies. Ak dotáciu MK SR ponechajú na úrovni 1,75 milióna eura, matiční umelci budú môcť fungovať ako dodnes. Ak peniaze navýšia, ich podpora bude výraznejšia,“ vysvetlil správca MS.

  • ČO SAMI ZAROBÍME

Matica zo štátnych zdrojov financuje časť prevádzky svojej budovy v Komárne a doteraz jeden a pol pracovného úväzku na zabezpečenie základného chodu, tento rok je to v sume pätnásťtisíc eur. Vytvára materiálno-personálne podmienky na činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne, divadelného súboru Dramaťák a Folklórneho súboru Slovenskí rebeli. „Rezort kultúry nám neumožňuje použiť financie zo štátnej dotácie na realizáciu samotnej matičnej kultúry, umenia a osvety prostredníctvom členskej základne ustanovizne. Nesmieme z nej financovať aktivity Miestneho odboru MS v Komárne. Cieľ štátnej dotácie je predovšetkým prevádzkový, hoci aj tak si prevádzku a mzdy v pracoviskách v dvadsiatich šiestich mestách Slovenska musí Matica slovenská dofinancovať z vlastných, náročne zarobených zdrojov,“ upresňuje M. Smolec. Aj dotačný systém Regionálna kultúra, z ktorého Matica ročne podporí okolo štyristo projektov miestnych odborov v regiónoch, musí MS financovať len z toho, čo si dokáže sama zarobiť. Maroš Smolec dodáva: „Budeme sa snažiť, aby Matica mohla použiť štátne financie priamo aj na realizáciu kultúry vo svojich päťstotri miestnych odboroch v regiónoch vrátane divadla v Komárne. Teda projektov, ktoré sú osvedčené a vedia, ako narábať s dotačnými zdrojmi, ktorých používanie je presne stanovené zákonom alebo nariadeniami vlády. Budeme sa snažiť presvedčiť rezort kultúry, aby umožnil Matici financovať zo štátnej dotácie aj podujatia a aktivity regionálnej kultúry.“

  • ÚVÄZOK MENEJ

Smutná situácia v matičnom dome v Komárne je výsledkom vyjadrení ministerstva kultúry. Je kľúčové to, že Matica nevie, o koľko jej chce rezort znížiť štátnu dotáciu, a preto sa musí na túto situáciu pripravovať už teraz ešte pred rokom 2021. Aj pracovný pomer profesionálneho zamestnanca Domu MS v Komárne preto musela skrátiť na dohodu o pracovnej činnosti. Našťastie, Dom MS v Komárne získava financie na svoju činnosť aj z komerčného nájmu. Nie všetky pracoviská v nehnuteľnostiach MS v rôznych mestách Slovenska majú voľné priestory na prenájom. MS sa však v žiadnom prípade Domu MS v Komárne nevzdá a vynakladá obrovské úsilie, ako jeho prevádzku udržať a vrátiť doň späť celý úväzok zamestnanca. Aktuálne však na pokyn správcu MS finančný útvar ustanovizne hľadá riešenie, ako pracovný úväzok v Komárne nezrušiť. Už minulý rok musela MS prepustiť niekoľko svojich zamestnancov, mnohým znížiť úväzky a mzdy. Mnohí zostávajúci zamestnanci majú kumulované agendy, dokonca riadiaci pracovníci z ústredia v Martine organizujú matičnú kultúru v ďalších mestách Slovenska. A po vyjadreniach ministerstva sú ohrozené desiatky pracovných miest kultúrnych a zabezpečovacích pracovníkov Matice v dvadsiatich šiestich mestách Slovenska.

  • ROZPREDÁVAŤ SA NEBUDE

Matica slovenská je na hrane základného fungovania, pretože štát jej vyše desať rokov nevalorizoval dotáciu na úrovni 1,5 – 1,7 milióna eura, hoci ceny, mzdy a spotreba na Slovensku výrazne stúpajú. Preto je Matica opäť donútená hľadať úsporu v prevádzke, a teda aj v otázke miezd. Financovanie kultúry z vlastných zdrojov musí tiež za každú cenu udržať. „Matica už jednoducho nemá kde inde hľadať peniaze, využíva všetky dostupné možnosti, ako si ústredie, ale aj profesionálne pracoviská v regiónoch môžu zarobiť vlastné peniaze na svoju prevádzku a činnosť. Ak ministerstvo kultúry nechce zlikvidovať matičnú kultúru v regiónoch, nemalo by ohrozovať základný chod ustanovizne a jej pracovísk znížením najmä prevádzkovej dotácie,“ myslí si správca Matice slovenskej Maroš Smolec.

Napriek súčasným problémom s poddimenzovaným financovaním a nejasnými vyhliadkami do budúcnosti vedenie Matice odmieta cestu predaja majetku – napríklad spomínaného Domu MS v Komárne. „Dom Matice v Komárne je v súčasnosti ukážkou dobrých vzťahov obyvateľov na juhu Slovenska, uplatňujú sa v ňom aj deti maďarskej národnosti. Matica ho za každú cenu udrží. Iný scenár neprichádza do úvahy,“ dodáva k téme predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.