Dostupnosť kultúry pre všetkých

thumbnail

Aké zmeny ohlasujú nové vládne strany pre rezort kultúry. Slovensko sa pripravuje na novú vládu. V čase uzávierky tohto čísla ešte nie je jasné, či bude pozostávať z troch strán alebo zo štyroch, ale to v tejto téme nie dôležité. Slovenské národné noviny zaujímalo, čo strany črtajúcej sa vládnej koalície plánujú spraviť v oblasti kultúry, aké sú ich priority a na čo sa máme pripraviť. Najviac dotiahnutých myšlienok a návrhov do podoby realizovateľných riešení má jednoznačne strana SaS. Najmenej sa téme kultúry zrejme venovali matovičovci – OĽaNO ponúklo len pár rámcových náčrtov. Ale poďme po poriadku. Čo teda čaká slovenskú kultúru?

  • ZA ĽUDÍ

Kultúrnu politiku vníma Andrej Kiska a spol. ako výsledok celospoločenského konsenzu, že podpora kultúry z verejných zdrojov je legitímna a zároveň je neprípustný priamy politický a ideologický vplyv na tvorbu, šírenie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt. Zaujímavosťou je, že ako jediná strana z tých, z ktorých chce Igor Matovič zostaviť svoju vládu, spomína vo svojom programe Maticu slovenskú. Zákon o Matici je podľa strany Za ľudí nemoderný a podobne ako ten o štátnom jazyku plný ideologických nánosov.

Kiskovci hovoria o reálnej, realizovateľnej modernej kultúrnej politike, preto poslanci za túto stranu plánujú predložiť po širokej diskusii návrh novej kultúrnej politiky, ktorá bude sledovať najmä tieto ciele: Podpora spolupráce verejného, neziskového a súkromného sektora v oblasti kultúry a rozvoja jej ekonomického potenciálu, kontinuálne vytváranie prostredia pre rozvoj kultúrneho priemyslu aj v nadväznosti na vývoj inovácií a digitálnych služieb,

Podpora národnej kultúry a kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Zabezpečenie ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva, jeho systematickej digitalizácie a informatizácie kultúrnej infraštruktúry,

vytvorenie efektívneho systému ochrany unikátnych kultúrnych, umeleckých, architektonických a pamiatkových objektov, vytvorenie podmienok na efektívne zapojenie kultúry a kreatívneho priemyslu do procesov rozvoja regiónov, cestovného ruchu, služieb, ale aj priemyslu moderných technológií.

  • SLOBODA A SOLIDARITA

V SaS chcú zlepšiť dostupnosť kultúry pre všetkých, sfunkčniť kultúrnu infraštruktúru v mestách a obciach a zvýšiť možnosť sebarealizácie pre amatérskych i profesionálnych aktérov v kultúre. Pri obnove pamiatok navrhujú liberáli kompenzovať vlastníkovi náklady podľa rozdielu medzi nákladmi štandardnej rekonštrukcie a nákladmi podľa špecifických požiadaviek pamiatkarov.

Ďalšími návrhmi sú: Podporiť rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok, ktoré spravujú štátne inštitúcie a verejný sektor. Zrušiť povinné kvóty na slovenskú hudbu v rádiách. Zrušiť koncesionárske poplatky RTVS a zmluvu so štátom a zaviesť financovanie RTVS priamo zo štátneho rozpočtu pevným percentom HDP. Presadiť, aby dvojpercentný príspevok autorov a umelcov umeleckým fondom bol dobrovoľný. V spolupráci s ministerstvom spravodlivosti chce SaS zaviesť znalecké odvetvie pamiatková obnova. Nadviazať projekt pamiatkovej obnovy hradov a rozšíriť ho o kostoly, kláštory. Podpora kultúry regionálneho charakteru – preniesť priamo na samosprávy. Ďalším plánom je privatizácia TASR či zrušenie povinnosti RTVS dabovať zahraničné programy.

  • HNUTIE OĽaANO
Viac zdrojov by malo smerovať do rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Na fotografii hrad Devín

Program OĽaNO neprináša nijaké konkrétne predstavy, najmä nie také, ktoré by boli inovatívne. Program sa zameriava skôr na všeobecné myšlienky, niečo, s čím súhlasí každý. Napríklad: Podporiť vstup súkromných investícií do kultúry. Zlepšiť prístup ku kultúre aj v odľahlých častiach Slovenska. Zlepšiť a zjednotiť dopravné a informačné značenie historických a turistických atrakcií, propagáciu a informovanosť o lokalitách a kultúrnych inštitúciách krajiny. Podpora obnovy a záchrany kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie, tým aj podpora cestovného ruchu. Odpredaj vybraných ruín kultúrneho dedičstva za symbolickú sumu so záväzkom obnovy a sprístupnenia verejnosti. Financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok. Podpora filmovej tvorby vytvorením podmienok na získanie zahraničného kapitálu. Zvýšenie prostriedkov pre Fond na podporu umenia. Zavedenie kultúrnych pasov pre mládež so zvýhodneným prístupom do národných kultúrnych inštitúcií.

  • SME RODINA

Druhá najsilnejšia vládna strana postavila program pre kultúru na mixe toho, čo Slovensko už má, a noviniek, ktoré kollárovci komunikovali dlhodobo. Jedným z najzaujímavejších bodov je určite návrh uzákoniť povinnosť veľkých developerov zaradiť do rozpočtov stavieb náklady na umenie a dizajn. Výber umenia realizovať vo forme súťaží, členovia komisií musia byť odborníci z oblasti umenia. Z ďalších návrhov vyberáme: Sprísniť legislatívu pri ochrane kultúrnych pamiatok. Vytvoriť osobitný fond a kompenzovať vlastníkom kultúrnych pamiatok rozhodnutia pamiatkarov, ktoré obmedzujú vlastníkov pri výkone vlastníckych práv. Prijať legislatívu, ktorá dokáže vymôcť u vlastníka/správcu primeranú starostlivosť o pamiatky. Upraviť legislatívu a vytvoriť majetkový pamiatkový fond, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie zásadnej obnovy pamiatok.

Podpora nehmotného kultúrneho dedičstva – folklóru, a tradičných ľudových remesiel, aby sa stali turisticky lákavými zaujímavosťami a zdrojom príjmov v menej rozvinutých regiónoch.

Aj SME RODINA chce zmeniť model financovania RTVS tak, aby bola financovaná zo štátneho rozpočtu percentuálne a zároveň by sa zrušili koncesionárske poplatky. Zároveň vypracuje nezávislý a transparentný spôsob výberu riaditeľa RTVS. Aký by to mal byť, to už sa nespomína...

Ľudovít KUSAL – Foto: internet

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.