Gabčíkovo už dvadsať rokov dodáva elektrinu

thumbnail

Príde čas, keď EÚ pritlačí na dostavbu vodného diela na Dunaji . Desatinu elektriny, ktorú spotrebúvame na Slovensku, nám dodáva Vodné dielo Gabčíkovo (VDG). To je však len zlomok celkového prínosu diela, čo pokojne možno konštatovať po dvadsiatich rokoch. Niektoré zdroje „oslávili“ dvadsaťročnicu VDG už oveľa skôr. Možno iba v úsilí pripomenúť naozaj historický okamih, keď sa 24. októbra 1992 začalo prehradzovanie pôvodného toku Dunaja. To trvalo iba neuveriteľné štyri krátke dni. Do elektrickej sústavy SR však pripojili „Gabčíkovo“ až 17. mája 2006. Bola to neuveriteľná stavba, na dnešné pomery s nepredstaviteľným tempom prác. A zároveň jedna z mála v nedávnej minulosti, súčasnosti a zrejme aj v budúcnosti na Slovensku, na ktorú mali novinári (aj zahraniční) takmer nepretržitý prístup počas celej výstavby. Za celým úspechom stál predovšetkým vodohospodár, projektant, hospodársky pracovník a verejný činiteľ Július Binder. Podieľal sa na projektovaní viacerých vodohospodárskych diel a hydrotechnických stavieb. Bol teda logicky aj pri návrhu a realizácii Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Od roku 1986 bol členom spoločnej operatívnej skupiny a od roku 1990 sa spolupodieľal na projektovaní náhradného variantu C vodného diela. Inicioval a bezprostredne riadil uvedenie Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Správnosť jeho postupu potvrdil v roku 1997 v rozhodnutí aj Medzinárodný súdny dvor v Haagu.

Vodná elektráreň Gabčíkovo je našou najväčšou vodnou elektrárňou. Má osadených osem turbín s jednotlivým výkonom 90 MW, spolu je to výkon 720 MW. Čas nábehu turbíny je päťdesiat sekúnd. Každá z dvoch plavebných komôr má pôdorys s rozmermi 34 krát 275 metrov a minimálna hĺbka vody je 4,5 metra. Komory umožňujú lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra. V slávnostnom prejave počas uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky odznelo aj to, že „prínosom celého Vodného diela Gabčíkovo, okrem využívania Dunaja na výrobu elektrickej energie, je aj ochrana priľahlých území pred povodňami. Vodné dielo Gabčíkovo prispieva k zabezpečeniu vodnej dopravy a zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou a zlepšuje podmienky rozšírenia veľkoplošného zavlažovania poľnohospodárskych pozemkov a udržiava rovnovážny stav z hľadiska ekológie“. (Ján Ducký – vtedajší minister vlády)Celkové náklady na Vodné dielo Gabčíkovo, vrátane investícií do vodovodov, kanalizácií, úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd pre okolité obce, sa podľa odhadov vyšplhali na viac ako 1,3 miliardy eura. Európska únia napokon donúti Maďarov, aby dostavali dolný stupeň sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros – myslí si to už roky Július Binder. „Pretože je to potrebné pre plavbu a ochranu územia,“ zdôvodnil svoj názor. Podľa neho by to bolo pre maďarskú stranu aj ekonomicky výhodné.

                                                                                Štefan VRŠATECKÝ

Foto:  Štefan KAČENAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.