Hokejisti zahrali štátny znak do autu

thumbnail

INTERVIEW

Vedenie hokejového zväzu urobilo novou symbolikou poriadny prešľap. Podpredseda Slovenskej národnej strany a poslanec parlamentu Anton HRNKO sa ohradil voči spôsobu, akým je na dresoch slovenských hokejistov zobrazený štátny znak. Urobil iba to, čo urobiť mal. Poukázal na hrubé porušenie zákona. Až sekundárnou skutočnosťou je, že došlo k zneváženiu štátnej symboliky. Rovnako reagovala aj Matica slovenská.„Logo spĺňa všetky parametre paródie na slovenský štátny znak,“ vyhlásil Anton Hrnko, ktorý logo začal kritizovať ako prvý. Nepáči sa mu, že trojvršie nahradili tri hokejky, pretože „naše kopce nie sú hokejky“. Ministerstvo školstva pridalo konštatovanie, že „zo zmluvy o dotácii uznanému športu vyplýva, že Slovenský zväz ľadového hokeja ako prijímateľ peňazí je povinný zabezpečiť, aby pri reprezentačných podujatiach športovci a ich realizačné tímy nosili na dresoch oficiálne označenie štátnej príslušnosti Slovenskej republiky“. Pripomenulo, že pre toto označenie je prijateľný aj názov štátu v slovenčine alebo angličtine spolu so zobrazením štátneho znaku.

 ■ PORUŠUJÚ ZÁKON

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní už v prvom paragrafe stanovuje, že „štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna, možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Popritom však zákon pripúšťa, že „štátny znak používajú na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku na oficiálnych medzinárodných podujatiach“. Zopakujme, že „spôsobom, ustanoveným zákonom“.

Slovenské národné noviny preto oslovili   podpredsedu SNS Antona Hrnka.

  • Štátna symbolika je veľmi vážna téma, málokto jej však u nás venuje pozornosť, a tak sa stalo, že aj v súčasnosti je jeden zo štátnych symbolov použitý nie celkom adekvátne svojmu významu. Čo vás viedlo k tomu, aby ste „nahlas“ vyjadrili svoj protest?

Predovšetkým si musíme uvedomiť, že štátne a národné symboly sú niečo posvätné, čo si mnohí ľudia vážia ako hodnotu samú osebe. Veď pod štátnymi symbolmi bojovali a dodnes bojujú (samozrejme iným spôsobom) napríklad naši vojaci v boji za národnú slobodu. A mnohí z nich aj položili životy. Čo si bude ešte občan vážiť na tomto svete, ak sa mu budú zosmiešňovať národné a štátne symboly?! 

  • Viacerých občanov mrzí, že na Slovensku nie je rešpektovaný zákon o štátnom jazyku a zdá sa, jeden z dôsledkov je už i znevažovanie štátnych symbolov. Nie je najvyšší čas pristúpiť aj k výchovným represiám?

Vo všeobecnosti zákon, ktorý nemá represívnu časť na jeho vymáhanie, je bezzubý. Taký je aj náš jazykový zákon, ktorý v svojej podstate je dobrý, ale jeho nedodržiavaním sa vlastne nikto nevystavuje problémom. A to je zlé. Ale že môže dôjsť k niečomu takému, ako je parodovanie štátneho znaku, to hádam nikto nepredpokladal. A vo všeobecnosti, niektorí ľudia sú už takí ohlúpnutí, že v tom nevidia nič zlé. To strelci si do znaku vmontujú tri pištole, plavci tri diely bikín.... Kde skončíme s dehonestovaním nášho znaku?!

  • Úcta k štátnym symbolom určite nie je nacionalizmus ‒ vidíme to všade vo svete, pri vztyčovaní vlajky sa ľudia držia za srdce, pri hraní hymny vzdávajú poctu gestami i postojom, pri použití štátneho znaku sa všade veľmi prísne dbá na to, aby takýto krok nepodmieňoval úspešnosť či neúspešnosť komerčných aktivít. Iba u nás je zrazu pobúrenie nad tým, že čo vám vlastne prekáža...

Myslím si, že mnohí naši spoluobčania si ešte nezvykli, že máme svoj vlastný štát a že tento štát je hodnota, ktorá sama osebe prináša prospech svojim občanom. Veď keby to tak nebolo, tak by sme nemali také udalosti ako americká vojna za nezávislosť, národnooslobodzovací boj po celom svete atď. A všetky tieto udalosti sa diali pod symbolmi, ktoré sa potom stali štátnymi znakmi. Aj naši predkovia si veľa vytrpeli v boji za našu národnú slobodu, a preto im treba dať úctu aj v tom, že si ctime symboly, pod ktorými bojovali.

  • Nezišiel by sa do budúcnosti aspoň nejaký metodický pokyn, ako sa stavať k štátnym symbolom, kedy a ako ich používať? Samozrejme, upravuje to zákon, ale neznalosť zákona je u nás zjavne veľká.

Možno áno. Ale myslím si, že zákon o štátnych symboloch je dostatočne jasný, len ho treba naštudovať a držať sa jeho litery.

  • Keď už sme pri tejto téme ‒ ako vlastne vzniklo to naše trojvršie? Čo symbolizuje? A taktiež dvojkríž na ňom?

Pôvodne naše symboly vyplývajú z byzantského dvojkríža, ktorý reprezentoval svetskú suverenitu kresťanského panovníka danú od Boha. Jeho objavenie na našom území súviselo s byzantskou misiou sv. Cyrila a sv. Metoda. Pôvodne bol v heraldickej podobe len strieborný dvojkríž v červenom poli. Až v čase úpadku heraldiky sa „plávajúci“ dvojkríž umiestnil na trojvršie. Keďže v pôvodnom uhorskom erbovníctve sa dvojkríž stotožňoval s Nitrianskym kniežatstvom a neskôr s Horným Uhorskom, začali sa kopce vysvetľovať ako symbolické zobrazenie troch najvýznamnejších horstiev kniežatstva (Hornej zeme), ktorými boli Tatra, Matra a Fatra. Žiaľ, Matra je dnes v druhom štáte.

Pripravil Ján ČERNÝ ‒ Foto: internetPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.