Laureáti hry na kráľovský nástroj

thumbnail

Rok svätogorazdovských podujatí uzavreli XXI. Gorazdove organové dni. Záver tretej dekády tohoročného septembra bol v znamení ojedinelého podujatia svätogorazdovskej tradície – Gorazdových organových dní, Zvolen 2016. Už XXI. ročník celoslovenskej prehliadky amatérskych organistov trval od štvrtka 22. do soboty 24. septembra. V meste pod Pustým hradom opäť zneli vznešené tóny kráľovského hudobného nástroja. Bližšie nám o podujatí porozprával predseda Spoločnosti svätého Gorazda a predseda prezídia Matice slovenskej Miroslav HOLEČKO.

  • Aké sú ciele a ambície súťaže Gorazdove organové dni?

Holečko3 Poslaním podujatia je zvyšovať  umeleckú, interpretačnú úroveň neprofesionálnych organistov, vytvárať priestor pre ich vzájomné stretnutia, výmenu skúseností a prezentáciu. Tiež majú ambície konfrontovať výkony organistov i z pohľadu odborníkov, usmerniť ich tvorivú činnosť a umelecký rast. Na tohoročnej nesúťažnej prehliadke sa zúčastnilo deväť interpretov z Michaloviec, Nitry, Prešova, Lemešian, Vinohradov nad Váhom, Bábu, Alekšiniec a Banskej Štiavnice. Podujatie má síce nesúťažný charakter, no vystúpenia zúčastnených organistov sledovala odborná porota – zároveň lektorský zbor, tak ako počas všetkých doterajších ročníkov, vo všetkých fázach ich interpretačných opusov, najmä však na prehliadkovom koncerte. Členmi odbornej komisie a lektormi podujatia boli profesionálni organisti, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia Mgr. Milan Hric z Univerzity Mateja Bela, Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD., vedúci odboru Cirkevnej a organovej hudby na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, pedagóg Vysokej školy múzických umení dlhodobo a mimoriadne úspešne reprezentujúci Slovensko v hre na tento kráľovský hudobný nástroj aj na medzinárodnej scéne a Mgr. art. Peter Sochuľák z Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

  • Každá súťažná prehliadka má svoje pravidlá. Aké sú v prípade Gorazdových organových dní?

Zúčastnení organisti sa predstavili s programovým blokom skladieb výlučne z originálnej organovej literatúry. Podmienkou účasti na prehliadke bolo uviesť minimálne dve skladby rôznych štýlových období, z toho jedno dielo J. S. Bacha. Svoje interpretačné umenie mohli prezentovať aj vo voľnej improvizácii, ktorá však podľa štatútu podujatia nie je povinná. Každoročným umelecko-spoločenským vyvrcholením Gorazdových organových dní je prehliadkový koncert organistov za účasti verejnosti. Najdôležitejšou súčasťou aj XXI.GOD vo vzťahu k účastníkom zvolenského organového podujatia boli edukačno-vzdelávacie aktivity – tvorivé dielne, rozohrávky za pedagogických „vstupov“ lektorov a tiež odborné semináre s ich úvodnými prednáškami. Témy tohoročných prednášok boli – Metodika rozboru organových skladieb a Vybrané kapitoly z organovej školy. Zavŕšením odbornej časti podujatia a celých – tretiu kapitolu otvárajúcich Gorazdových organových dní, Zvolen 2016 bol odborný hodnotiaci seminár, na ktorom členovia odbornej poroty v dialógu s účinkujúcimi a ich pedagógmi či „umeleckými vedúcimi“ zhodnotili ich interpretačné výkony, predvedené predovšetkým na piatkovom verejnom koncerte.

  • Aké boli teda výsledky tohtoročných Gorazdových organových dní?

Podľa propozícií prehliadky odborná porota navrhla najlepšiemu interpretovi udeliť titul Laureát Gorazdových organových dní, Zvolen 2016. Organizátori mu k titulu „pridelili“ umelecké ocenenie – Plastiku svätého Gorazda, autorom ktorej je Branislav Petrinec. O priebehu a výsledkoch XXI. GOD sa vyjadril aj predseda poroty Mgr. art. Peter Sochuľák, ktorý sa na podujatí zúčastnil prvýkrát: „S potešením som sa tento rok zúčastnil XXI. ročníka GOD vo Zvolene, a ako porotca a lektor som mal možnosť oboznámiť sa s týmto podujatím a pracovať s nadanými a so zanietenými žiakmi základných umeleckých škôl v odbore hra na organe. Konštatujem, že podujatie malo vysokú organizačnú a najmä umeleckú úroveň.  Laureátom tohto ročníka sa vo vysokej konkurencii deviatich účastníkov z celého Slovenska stal Matúš Piroh z Cemjaty. Jeho program bol zostavený z diela J. S. Bacha – Prelúdium a fúga C dur, BWV 531 a Caesara Francka – Piéce Symfonique. Vo svojom výkone preukázal vysoké technické a muzikálne schopnosti, vynikajúcu artikulačnú prácu a zmysel pre stvárnenie a celkovú výstavbu umeleckého diela. Vybrať jedného laureáta však pre porotu nebola ľahká úloha, pretože výkony mnohých účastníkov spĺňali vysoké interpretačné kritériá... Podujatie bolo pre mňa veľmi podnetné a inšpirujúce, vysoko oceňujem žičlivú atmosféru  a vzácne ľudské stretnutia. Pre študentov je to bohatá skúsenosť, ktorá by mohla mať vplyv na ich ďalšie hudobné smerovanie“.

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ – Foto: Miroslav HOLEČKOPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.