Matica bude hospodáriť s ročnými výdavkami na úrovni 2 milióny eur

thumbnail

Podpora vedy a matičných odborov. Členovia Výboru Matice slovenskej (MS) na svojom ostatnom zasadnutí 6. februára schválili rozpočte Matice slovenskej na rok 2016. Príjmy matičiari predpokladajú na úrovni 1 758 tisíc eur a výdavky na úrovni až 2 011 tisíc eur. Deficit vo výške 253 tisíc eur vykryjú zo zostatku z príjmov roku 2015, ktoré sú vo výške cez 400 tisíc eur. „Základom rozpočtu je účelová dotácia od Ministerstva kultúry SR vo výške 1 494 tisíc eur. Vlastné príjmy Matice slovenskej predpokladáme na úrovni 140 tisíc korún, podporu z grantov na úrovni 50 tisíc eur. Vzhľadom na hospodársky výsledok tlačiarne Neografia, a.s. nepočíta Matica ani tento rok s vyplatením dividend,“ priblížil základné čísla rozpočtu správca MS Maroš Smolec. „Pre takýto návrh rozpočtu je pozitívne to, že oproti minulým rozpočtovým obdobiam nemá MS nesplatené záväzky. S týmito sa MS vysporiadala v rokoch 2014 a 2015. Výhľadovo do ďalších rozpočtových období MS bude pokračovať v znižovaní rozpočtového schodku, a to buď zvyšovaním príjmov – najmä dividend z Neografie, a.s. a Vydavateľstva Matice slovenskej, s.r.o. alebo naopak - ďalším znižovaním nákladov, čo však už reálne nie je možné bez nutnosti výrazne obmedziť činnosť jedného projektu Matice slovenskej alebo obmedziť tzv. neštátne výdavky ustanovizne,“ uviedol v komentári rozpočtu riaditeľ Finančného útvaru MS J. Gustiňák.

  • NUTNOSŤ DIVIDEND

V diskusii správca M. Smolec uviedol, že Matica je schopná fungovať a plniť si svoje zverené úlohy štátom s výdavkami aj pod 2 milióny eur. Reštrukturalizácia a znižovanie nákladov teda bude  pokračovať aj v tomto roku. Z východísk je totiž zrejmé, že Matica potrebuje okrem vlastných príjmov z prenájmov a podnikateľskej činnosti ešte takmer 300 tisíc eur ročne, aby dokázala pokryť dvojmiliónové výdavky.  „Výdavky na úrovni 2 milióny eur je výrazný posun v šetrení. Matica nemala nikdy takýto nízky rozpočet. V roku 2010 hospodárila napr. s rozpočtom na úrovni 3,6 milióna eur,“ dodal správca.  Základom takýchto vysokých rozpočtov boli vysoké dividendy z Neografie, dcérskej spoločnosti Matice, ktoré dosahovali výšku vyše 900 tisíc eur ročne. Posledné tri roky Matica hospodári bez týchto dividend, čo podmienilo zrealizovať nekompromisnú ekonomickú reformu v ustanovizni. Predseda MS M. Tkáč uviedol, že vzhľadom na mínusové hospodárenie v tlačiarni v prvom štvrťroku v nej prebehne ekonomicko-prevádzkový audit. Plán hospodárenia Neografie však počíta s vyplácaním dividend už v budúcom roku 2017.

  • PODPORA ODBOROM

tkáč,smolec,gešperV diskusii k rozpočtu vystúpili viacerí matičiari. E. Garajová pozitívne zhodnotila štruktúru rozpočtu, ktorú už navrhovala počas minulého roku. „Je správne je rozpočet je deficitný. Schodok nie je problémom, lebo máme zdroje z minulosti na jeho vykrytie.“ Predseda Dozorného výboru MS Š. Martinkovič vyzval Výbor MS, aby smeroval viac financií do chodu miestnych, záujmových a vedeckých odborov.  Tento návrh podporili viacerí výborníci ako tajomník M. Hanuska, J. Brloš, V. Oberhauser a P. Miháľ. Správca predložil odpočet finančnej podpory miestnych odborov MS na úrovni priamej podpory vo výške 52 500 eur z neštátnych príjmov, ktorých garantom je podpredseda Matice M. Gešper a vyše 600 tisíc eur z dotácie MK SR prostredníctvom zabezpečovania oblastných stredísk, ktoré musia byť servisom pre matičný život vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem toho z navrhovaných 40 tisíc eur z Hlavných aktivít roku 2016 bude väčšina použitá na nadregionálne podujatia, na ktorých organizácii sa budú podieľať práve miestne odbory. Rozpočet celkovo obmedzuje výdavky ústredia prioritne podporuje rozvojové projekty vo vedeckých útvaroch Matice a činnosť miestnych, záujmových a vedeckých odborov.

Nakoniec správca M. Smolec predložil jediný pozmeňujúci návrh a to vyčleniť 7 tisíc eur na projektovú dokumentáciu pre kompletnú rekonštrukciu Domu Matice slovenskej v Galante vo výške až 500 tisíc eur. Riaditeľka DMS v Galante M. Gažová má totiž ambíciu prostredníctvom európskeho projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zrekonštruovať budovu. Týmto návrhom sa výdavky rozpočtu zvýšili na konečných 2 011 793 eur. Výbor MS po dvojhodinovej diskusii rozpočet schválil.

V rámci rokovania výborníci schválili aj nové štatúty Krajských rád Matice slovenskej pred blížiacimi sa krajskými snemami Matice.

Pavol JAVORSKÝ – Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.