Matičný život má nové pravidlá

thumbnail

Financovanie Matice slovenskej zo štátnych i z neštátnych príjmov nestačí. V jubilejnom roku stého výročia oživotvorenia Matice slovenskej (MS) sa 12. októbra 2019 za prítomnosti zástupcov miestnych, záujmových a vedeckých odborov, Mladej Matice, útvarov a oblastných stredísk, ako aj členov orgánov ustanovizne uskutočnil  celoštátny snem Matice slovenskej  v Liptovskom Mikuláši. Hlavným bodom programu bolo schválenie novely stanov a Programu Matice slovenskej na roky 2019 ‒ 2021.

Predseda MS Marián Gešper sa vo svojom otváracom príhovore poďakoval všetkým prítomným delegátom, ktorí sa na tomto pracovnom sneme zúčastnili. Nasledoval príhovor primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, ktorý takisto privítal všetkých prítomných matičiarov a ďalších vzácnych hostí. Vyslovil obrovské poďakovanie, že Matica slovenská usporiadala tento slávnostný pracovný snem práve v Liptovskom Mikuláši. Na konci svojho príhovoru odovzdal predsedovi MS Mariánovi Gešperovi pamätný list mesta za vzornú spoluprácu Matice slovenskej s mestom Liptovský Mikuláš. Ako príklad dobrej spolupráce spomenul nedávne oslavy sto sedemdesiateho piateho výročia založenia Spolku Tatrín.

  • NEDOSTATOK PEŇAZÍ

Otváracia časť programu pokračovala vystúpením predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika. K slovu sa dostal aj predseda Zväzu protifašistických bojovníkov  Pavol Sečkár. Po slávnostných otváracích  príhovoroch  sa ujal slova opäť predseda MS Marián Gešper. Po schválení návrhu rokovacieho poriadku a členov mandátovej a návrhovej komisie prečítal priebežnú správu o činnosti Matice slovenskej od valného zhromaždenia po súčasnosť, ktorú zhodnotil pozitívne. Pripomenul v rýchlosti všetky významné kroky, rozhodnutia, podujatia, ktoré ustanovizeň vykonala za ostatné dva roky od valného zhromaždenia MS 2017. Nezabudol pripomenúť, že momentálne Matica slovenská  spolupracuje so sto šesťdesiatimi základnými a strednými školami i s niekoľkými knižnicami v rôznych častiach Slovenska. Na záver svojho prejavu poznamenal, že je dôležité podchytiť mladú pronárodnú slovenskú generáciu a presvedčiť ju, aby sa stala súčasťou matičného života.  Správca Matice slovenskej Maroš Smolec informoval o aktuálnej finančnej situácii Matice slovenskej. Financovanie MS je stabilizované. Skonštatoval, že Matica slovenská je financovaná zo štátnych i z neštátnych finančných prostriedkov, no tieto zdroje nedokážu v dostatočnej miere zabezpečiť jej rozvoj. Napriek zvýšeniu životnej úrovne slovenského obyvateľstva od roka 2009 výška štátnej dotácie pre národnú ustanovizeň za posledných desať rokov ostala na rovnakej úrovni. „Musíme preto každý rok presviedčať politikov, aby nám aspoň čiastočne navýšili štátnu dotáciu. Niekedy sa nám to podarí, niekedy nie. Ide rádovo od stotisíc do dvestopäťdesiattisíc eur.“ Podotkol, že po všeobecnom zdražovaní života pod Tatrami by bola optimálnou výškou podpory pre MS suma okolo dvoch miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

  • NOVELA STANOV

Matičiari prijali zmeny v stanovách, v ktorých demokratizujú  spolkový život ustanovizne. Medzi diskutovanými boli schválené návrhy o vymedzení právnej subjektivity matičných organizačných zložiek, znížení počtu členov výboru MS na dvadsaťosem, zvýšení počtu minimálneho počtu na založenie miestneho odboru na desať členov a záujmového odboru na dvadsaťpäť členov a fakt, že vo výbore MS už nemôžu pôsobiť zamestnanci organizácie okrem predsedu, podpredsedov, tajomníkov a správcu. Po zapracovaní konštruktívnych pozmeňujúcich návrhov snem definitívne schválil nové matičné stanovy.

Zároveň s menšími pripomienkami matiční delegáti prijali aj Program Matice slovenskej na roky 2019 ‒ 2021. Na záver vedenie Matice slovenskej udelilo profesorovi Richardovi Marsinovi čestné členstvo Matice slovenskej. Ten je istým návodom, v akých oblastiach by sa mala Matica v najbližších dvoch rokoch pohybovať. Prijali však aj konkrétne uznesenie, aby ustanovizeň vyzvala generálneho prokurátora na začatie trestného stíhania fanúšikov Slovenska maďarskej národnosti, ktorí  na medzinárodnom futbalovom zápase Maďarsko ‒ Slovensko hanobili štátne symboly Slovenskej republiky. Zaspievaním matičnej piesne Kto za pravdu horí sa oficiálne rokovanie  celoštátneho snemu skončilo.

Viac aj na webovej stránke Matice slovenskej: https://matica.sk/snem-ms-2019/

Matej MINDÁR ‒ Foto: mrsPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.