Maticu si uctili v Dubčekovom rodisku

thumbnail

Oslavy výročia najznámejšieho Slováka boli mimoriadne dôstojné. Uhrovec a s ním celé Slovensko si pripomenulo mimoriadne dôstojnou oslavou deväťdesiate piate výročie narodenia najvýraznejšej postavy moderných slovenských dejín a muža z panteónu európskych a svetových dejinných udalostí – Alexandra Dubčeka. Na mieste pre Slovákov osobitne vzácnom – v rodnom dome Ľudovíta Štúra, kde sa Alexander Dubček narodil – položili vence početné delegácie na čele s predsedom slovenskej  vlády Robertom Ficom. Medzi nimi je aj matičný. Svojmu niekdajšiemu členovi a jednému z najvýznamnejších podporovateľov prišla vzdať hold matičná delegácia na čele s predsedom Mariánom Tkáčom, vedeckým tajomníkom Petrom Cabajom a predsedom výboru MS pre národnostné vzťahy Viliamom Komorom. Vedno v jednom rade spoločne položili veniec a poklonili sa pamiatke A. Dubčeka s predsedom Klubu generálov SR generálom Svetozárom Naďovičom. Bolo to po prvý raz, keď matičná delegácia v mene všetkých matičiarov si uctila dodnes živú pamiatku Alexandra Dubčeka v takejto zostave.

NOVÁ EXPOZÍCIA

dubček 3Významní autori Slovenských národných novín a dlhoroční matičiari – prof. Ivan Laluha a doc. JUDr. Pavol Pollák, sú autormi novej výstavy o živote Alexandra Dubčeka v jeho rodnom dome, po ktorej sprevádzali predsedu vlády R. Fica a ostatných vzácnych hostí a vedúcich delegácií. Oboch ocenila obec Uhrovec pamätnými plaketami. Osobitné uznanie patrilo autorovi scenára celej výstavy P. Pollákovi i pri príležitosti jeho životného jubilea –deväťdesiatky. Obaja sa aktívne podieľali aj na osobitnom programe pre mládež a potom na vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou o dnešnej aktuálnosti Dubčekových koncepcií. Práve týmto programom dostala tohtoročná spomienka na A. Dubčeka nielen slávnostný ráz, ale najmä charakter významného podnetu pre dnešnú politickú kultúru, impulzu pre historické a politologické štúdie a praktickú politiku. Na tom sa s spoločne I. Laluhom a P. Pollákom podpísala najmä vedecko-manažérska predvídavosť a vedecká dôslednosť riaditeľa Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied M. Pekníka.

POTLESK PRE STAROSTKU

Vedecký seminár v Uhrovci  sa stal s predstihom takmer dvoch rokov inšpiratívnym fórom pre nadchádzajúce päťdesiate výročie reforiem roka 1968, ako aj pre storočnicu vzniku prvej ČSR. Je mimoriadnou zásluhou Uhrovca, jeho samosprávy, osobitne však starostky Zuzany Máčekovej, že celú dvojdňovú akciu navrhla a poskytla tak prístrešie rozsiahlej obci priaznivcov a stúpencov A. Dubčeka, ako to zvlášť vyzdvihol P. Pollák a dvaja prítomní synovia A. Dubčeka Pavol a Milan.

Ocenenie z rúk starostky prevzal v mene všetkých matičiarov aj Ing. Marián Tkáč. Matica slovenská patrila medzi podporovateľov a organizátorov tohto najvýznamnejšieho podujatia v čase slovenského predsedníctva v Rade Európy k deväťdesiatemu piatemu výročiu nedožitých narodenín A. Dubčeka. Ten, kto sledoval od prvých krokov aktivitu samosprávy Uhrovca,  nemôže jej nezložiť hold, tak ako to bez výnimky urobili všetci prítomní a ocenení. Uznanie organizátorských schopností starostky Z. Máčekovej pripraviť podujatie pripomínajúce trvalú platnosť reformnej politiky A. Dubčeka v dnešnej národnej či politickej situácii či už doma alebo v Európe.

■  STÁLE NEDOCENENÝ

Ako pre SNN zdôraznil P. Pollák, osobný dlhoročný priateľ, Dubček je ešte stále nedocenený, nedocenená je veľkosť jeho osobnosti a diela i zásluhy početných dubčekovcov. I. Laluha pre SNN zdôraznil sociálny rozmer dubčekovskej politiky. A na to vlastne nadviazal aj R. Fico vyhlásením, že Dubčekova politika socializmu s ľudskou tvárou bola alternatívou k tvrdému kapitalizmu.

Podujatie v Uhrovci ukázalo práve tak národný, ako aj európsky význam osobnosti A. Dubčeka, potvrdilo, že si ho treba pripomínať nielen doma, ale aj v zahraničí.  Spomínaná nová expozícia je dnes vďaka modernej technike prístupná na všetkých veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí.

Po výnimočnom spomienkovom podujatí v Uhrovci sa vzápätí konala na Bratislavskom hrade ojedinelá slávnosť – vyprevadenie busty Alexandra Dubčeka, ktorá bude natrvalo umiestnená v budove Európskeho parlamentu. Je to dar zo súkromnej zbierky docenta  T. Baníka, akademického sochára a osobného Dubčekovho priateľa. Pri tejto príležitosti pre matičný týždenník I. Laluha povedal: „Dubček za života mal rešpekt všetkých generácií a strán, ktoré boli v EP, tým nám otváral dvere do Európy a ako sa ukazuje, táto autorita má silu aj dnes. Dubček ako vlastenec na ceste do Európy videl nielen záruku nášho národného vývoja, ale najmä možnosť pôsobiť v Európe ako rovný s rovným,“ zdôraznil I. Laluha,

Dušan D. KERNÝ – Foto: SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.