Minister P. GAJDOŠ: Nevzdáme sa vlastnej ochrany vzdušného priestoru

thumbnail

Minister obrany Peter GAJDOŠ: Garantujeme aj zvyšujeme obranyschopnosť štátu. Pre Slovenské národné noviny poskytol exkluzívny rozhovor minister obrany SR a generál vo výslužbe Peter GAJDOŠ. Minister vysoko ocenil všetkých hrdinov Slovenského národného povstania, ktorí podľa neho výrazne ovplyvnili vývoj slovenského národa s vedomím, že môžu prísť aj o vlastný život. Zároveň netajil spokojnosť s úspešne zvládnutou najväčšou vojenskou prehliadkou v uliciach Banskej Bystrice od vzniku samostatnej Slovenskej republiky počas osláv sedemdesiateho piateho výročia Slovenského národného povstania.

  • Od roka 2016 pôsobíte vo funkcii ministra obrany SR. S akými prioritami ste vstupovali do tohto rezortu?

V čase, keď mi Slovenská národná strana vyjadrila dôveru a navrhla ma do funkcie ministra obrany, som mal  za sebou už vyše štyridsaťjedenročné pôsobenie v ozbrojených silách, vďaka čomu som mal jasnú predstavu o mojich prioritách. Rozdelil by som ich na dve oblasti: personálnu, čiže splniť záväzok „všetko pre vojaka“, a druhou, nemenej dôležitou bola modernizácia, na ktorú, pochopiteľne, nadväzovalo zvyšovanie obranyschopnosti. V tomto bode bola naším východiskovým bodom aktualizácia strategických dokumentov, teda Bielej knihy o obrane SR, Vojenskej a Obrannej stratégie SR a, samozrejme, sme participovali aj na príprave Bezpečnostnej stratégie SR. Pokiaľ ide o vojenský personál, plne som si uvedomoval, že bez skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov by modernizácia nemala opodstatnenie. Preto sme prijali systémové kroky na vytvorenie kvalitných a stabilných podmienok na výkon služby profesionálnych vojakov, a to nielen prostredníctvom zvyšovania platov, čo je aktuálny proces, ale tiež lepším sociálnym, zdravotným a materiálnym zabezpečením a zvýšením kvality vzdelávania. V neposlednom rade bolo a je prioritou aj zvyšovanie branného povedomia a vlastenectva občanov v duchu národných a vojenských tradícií.

  • Naši vojaci okrem obrany Slovenskej republiky pred vonkajšími hrozbami zabezpečujú v rámci medzinárodných kontingentov aj bezpečnosť a mier v mnohých konfliktných oblastiach po celom svete. Aké renomé majú naši vojaci vo svete?

Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky majú na základe svojho pôsobenia v  operáciách medzinárodného krízového manažmentu vynikajúce hodnotenia zahraničných partnerov. Svedomitým plnením úloh dokazujú, že sú skutočnými profesionálmi, prostredníctvom ktorých má aj malá krajina, akou je Slovensko, čo ponúknuť. Pôsobenie našich vojakov v zahraničí je dôkazom, že Slovensko je stabilným partnerom pripraveným podieľať sa na budovaní a udržiavaní bezpečnosti kdekoľvek je to potrebné. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobili naši vojaci na štyroch kontinentoch a v rámci misií a operácií sa ich vystriedalo takmer devätnásťtisíc.

  • Nie všetci súhlasia s plánovaným nákupom nových amerických stíhačiek F-16 a vrtuľníkov Black Hawk. V akom štádiu sa nachádzajú tieto projekty?

Našou úlohou je garantovať a zároveň zvyšovať obranyschopnosť Slovenskej republiky, keďže všetci vieme, ako bola táto oblasť roky zanedbávaná a zároveň aj finančne poddimenzovaná. Oba projekty ‒ obstaranie stíhacích lietadiel F-16, ako aj viacúčelových vojenských vrtuľníkov UH-60M Black Hawk k tomuto cieľu výrazne prispejú. Najväčším modernizačným projektom v novodobej histórii ozbrojených síl – obstaraním stíhacích lietadiel F-16, zároveň neprídeme o jednu z najdôležitejších spôsobilostí, ktorou je vlastná ochrana vzdušného priestoru. A má to aj ďalší aspekt ‒ stovky ľudí, ktorí pôsobia na Leteckej základni Sliač, neprídu o prácu. Dovolím si tiež s plnou vážnosťou tvrdiť, že ak by sme raz o túto spôsobilosť prišli, už nikdy sa nám ju nepodarí obnoviť. Čo sa týka nákupu vrtuľníkov UH-60 M Black Hawk, tam sme v podstate v záverečnej fáze ich dodávok. V auguste 2019 prileteli na Slovensko ďalšie dva nové vrtuľníky, pričom posledné tri z deviatich kusov by mali byť dodané do konca tohto roka. Ich výzbroj riešime postupne v zmysle plánu vyzbrojovania. Prvé štyri stíhacie lietadlá F-16 by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať by malo byť dodaných do konca roka 2023. Súčasťou dodávky bude nielen štrnásť kusov lietadiel, ale aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.

  • Vaším cieľom je aj postupná modernizácia pozemných síl...

Určite áno. V tejto súvislosti by som vyzdvihol jednak nákup samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, vozidiel Tatra, ale najmä projekt bojového obrneného vozidla 8x8 Vydra, na ktorý, verím, bude nadväzovať obstaranie do osemdesiatjeden kusov týchto vozidiel. Dôležité je, že ide o špičkový produkt domáceho obranného priemyslu. Okrem modernizácie tak zároveň výrazne podporíme slovenské zbrojárske podniky, čo je v rámci možností naším cieľom pri každom modernizačnom projekte. A v konečnom dôsledku to znamená viac práce pre slovenských občanov. Okrem toho však realizujeme viaceré modernizačné projekty pozemných síl, ako napríklad modernizáciu tankov T-72 či vyhlásenie medzinárodného tendra na viacúčelové taktické vozidlá 4x4. Všetko v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany SR teda ide naozaj o komplexný proces modernizácie s dlhodobým výhľadom.

  • Nie je tajomstvom, že nákup novej vojenskej techniky sprevádza silný lobing výrobcov zbraní a vojenskej techniky...

Pri obstarávaní postupujeme striktne v medziach zákona a maximálne transparentne. To znamená, že akákoľvek korupcia a uprednostňovanie sú neprípustné a máme voči nim nulovú toleranciu. V prípade, že niekto disponuje takýmito podozreniami a sú oprávnené, môžem mu odporučiť jediné, a to obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Lenže za nás môžem takéto konanie a čo i len podozrenia striktne vylúčiť.

  • V súčasnosti je problém nájsť dostatočný počet mužov a žien ochotných slúžiť v ozbrojených silách. Akými opatreniami plánujte prilákať viac mladých ľudí k tomuto povolaniu?

V prvom rade treba povedať, že obrana vlasti by mala byť vecou cti každého občana. A môžeme zodpovedne povedať, že sme za posledného tri a pol roka vynaložili maximálne  úsilie, aby sme zvýšili u mladých ľudí záujem o prípravu na obranu Slovenskej republiky. V rámci rôznych podujatí sme sa tiež snažili zvýšiť ich branné povedomie a zároveň ich tak aj motivovať na vstup do Ozbrojených síl SR. V rámci prijatých opatrení ide najmä o projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy, branné súboje študentov či účasť profesionálnych vojakov na rôznych verejných podujatiach, spojených s prezentáciou vojenského povolania. Okrem toho pripravilo ministerstvo obrany aj rozsiahlu mediálnu kampaň na podporu regrutácie, ktorá približuje ozbrojené sily aj so všetkými benefitmi, ktoré výkon štátnej služby profesionálneho vojaka ponúka. A priniesla aj výsledky. Záujem o vstup do ozbrojených síl je taký veľký ako ešte nikdy predtým.

  • Okrem materiálneho a personálneho zabezpečenia ozbrojených síl ste rozbehli aj výcvik aktívnych záloh v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy...

Áno, tieto dva projekty majú za cieľ zvýšiť pripravenosť občanov na obranu Slovenskej republiky ‒ či už ako absolventov základného vojenského výcviku v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy, alebo v rámci precvičenia vojakov v zálohe. Oba projekty sa nám podarilo zatraktívniť nielen finančne, ale tiež priaznivejšími podmienkami a v prípade aktívnych záloh aj ústretovými krokmi voči zamestnávateľom. Rovnako veľký dôraz sme tiež dali na spätnú väzbu od samotných účastníkov týchto projektov. Pravdou však je, že výsledky nesplnili celkom naše očakávania a záujem nie je taký, že by sme mohli byť úplne spokojní.

  • V súčasnosti sa vedú spory týkajúce sa prijatia alebo neprijatia viac ako sto miliónov amerických dolárov od USA na obnovu našich vojenských letísk...

Táto téma sa v súčasnosti jednoznačne zneužíva politicky. Chcem zdôrazniť, že  Spojené štáty americké nikdy nepredložili Slovenskej republike plán rekonštrukcie letiska Sliač a nikdy ani nedošlo k reálnej finančnej ponuke na tento konkrétny cieľ. Akékoľvek peniaze podmienené uzatvorením zmluvy, ktorá by bola pre Slovensko nevýhodná a prišli by sme tak o časť suverenity, pretože by sme stratili kontrolu nad vlastnými priestormi, na tom trvám a zdôrazňujem, že kým rezort obrany vedie Slovenská národná strana, nič také nedopustíme. Faktom je, že vláda SR schválila minulý rok strategický projekt obmeny stíhacích lietadiel F-16, na ktorý, pochopiteľne, nadväzuje aj nevyhnutná úprava infraštruktúry, s ktorou však rezort obrany počítal. Financie na túto rekonštrukciu sú riadne naplánované aj v Dlhodobom pláne rozvoja obrany SR a vo výhľadových rozpočtoch na nasledujúce roky. Modernizácia a rekonštrukcia je naplánovaná na roky 2019 ‒ 2022 v celkovej sume 55,38 milióna eura.

  • Prednedávnom sme si pripomenuli už sedemdesiate piate výročie Slovenského národného povstania. Ako hodnotíte ozbrojené vystúpenie Slovenskej armády proti nemeckým okupačným vojskám?

Hrdinovia Slovenského národného povstania, ktorého sedemdesiate piate výročie sme si 29. augusta 2019 pripomenuli v Banskej Bystrici, výrazne ovplyvnili vývoj nášho národa a rodného Slovenska. S vedomím, že môžu prísť o to najcennejšie, čo človek má – vlastný život, sa v rozhodujúcich chvíľach rozhodli postaviť na odpor fašistickému režimu. Za to im jednoznačne patrí naša úcta a vďaka. Zároveň je našou povinnosťou pripomínať tieto historické míľniky aj verejnosti a najmä mládeži.

  • Súčasťou celoštátnych osláv SNP bola aj úspešná vojenská prehliadka. Napriek tomu vás niektorí opoziční politici kritizovali, že ste zbytočne na prezentáciu našej armády vynaložili veľké finančné prostriedky...

Slávnostná vojenská prehliadka v uliciach Banskej Bystrice, v centre Slovenského národného povstania, bola naozaj adekvátnou, verejnosťou a najmä vojnovými veteránmi oceňovanou oslavou hrdinov SNP. Som na ňu maximálne hrdý, ako aj na našich vojakov, ktorí ju úspešne zvládli a dôstojne tak reprezentovali Ozbrojené sily Slovenskej republiky. A rovnako tak ju považujem za vynikajúcu ukážku spôsobilostí armády a reálneho pokroku v jej modernizácii od marca 2016.

 

Zhováral sa Matej MINDÁR ‒ Foto: archív MO SRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.