Odišla významná osobnosť – národ milujúci človek

thumbnail

Akademický architekt Ladislav ŠVIHEL bude navždy spojený s rozvojom Nitry. Spolupracovať a stretávať sa s takým významným človekom, ako bol Dr. h. c., Ing., umelecký architekt Ladislav Švihel (1. 4. 1938 – 6. 11. 20020),  bolo nielen pre mňa, ale určite aj pre mnohých obohacujúce. Žiaľ, v minulých dňoch nás navždy opustil. Skonal v kruhu svojich najmilších a najbližších... Posledná rozlúčka s ním sa uskutočnila 10. novembra v Dome smútku na Cabajskej ceste v Nitre. Tento významný, svoj národ milujúci človek sa narodil pod legendárnym Zoborom, priamo v lokalite pod staroslávnym hradom, ktorý aj umelecky vo svojich obrazoch zachytil. Po základnej a strednej škole vo svojom rodnom meste nastúpil na Stavenú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorú v odbore pozemné staviteľstvo úspešne ukončil. Ďalšie vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe v odbore Umelecká architektúra.

CELOŽIVOTNÉ LÁSKY

Svoj profesionálny život spojil s podnikom Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, kde pôsobil najskôr vo funkcii námestníka riaditeľa a od roka 1990 až do odchodu do dôchodku ako generálny riaditeľ. Podnik doviedol na vysokú úroveň.

Spolupracoval s mnohými umelcami a známe boli aj výstavy jeho obrazov doma, ale i v zahraničí. Ako umelecký architekt sa podieľal na stvárnení reprezentatívnych výstavných úspechov nášho hospodárstva na mnohých medzinárodných výstavách ‒ ako trebárs na svetovej výstave vo Vancouveri v Kanade. Jeho rukopis nesú renovácie kaštieľa a fontány v Malante aj umelecké stvárnenie kríža na nitrianskom hrade, ktorý vytvoril Ján Kulich a bol venovaný Jeho Excelencii Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi.

Za svoju činnosť bol viacnásobne ocenený. Je nositeľom radu Ľudovíta Štúra I. triedy, Pribinovho kríža III. triedy, Zlatej medaily  Matice slovenskej a mnohých ďalších. Po zásluhe sa stal čestným občanom mesta Nitra. Bol členom Prezídia Matice slovenskej, Nadácie Konštantína Filozofa a Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

DUCHOVNÝ PARLAMENT

Treba pripomenúť aj ďalší rozmer osobnosti Ladislava Švihela. Veľmi mu záležalo na prosperite slovenského národa. Na jeho povznesenie okrem iných podujatí založil po zmene spoločenských pomerov aj Duchovný parlament. Za jeho členov získal významných predstaviteľov z oblasti hospodárstva, kultúry, umenia a ďalších. Pravidelné rokovania bývali v kaštieli v Dolnej Malante spojené aj s kultúrnymi podujatiami. Odtiaľ vychádzali aj rôzne návrhy a odporúčania pre prezidenta Slovenskej republiky, Národnú radu SR a vládu Slovenskej republiky.

Práve v prostredí a areáli kaštieľa v Malante sa jeho pričineným zrodili aj známe dialógy s významnými osobnosťami z rôznych oblastí života národa, ktoré priamo vysielala Slovenská televízia aj Slovenský rozhlas. Známe boli i dialógy významných osobností vysielané priamo na Štedrý deň. Boli určite myšlienkovo bohatšie ako mnohé súčasné diskusie aj málo známych takzvaných politikov a ich osobné súboje. Ak o to RTVS prejaví záujem sme pripravení pokračovať...

■ OSLAVA VLASTI

Obyvatelia Nitry a okolia, ale aj mnohí vlastenci zo Slovenska si určite spomenú na pravidelné veľkolepé koncerty Hoj, vlasť moja, usporadúvané na deň Ústavy SR, a významné vianočné koncerty. Toto, žiaľ, odchodom ich autora do večnosti končí.

Je ešte mnoho činností, v ktorých bol zapojený, ale zbadáme to neskoršie, lebo nám budú chýbať, no najmä bude chýbať náš priateľ a veľký človek Lacko Švihel.

Okrem všetkých tých rozsiahlych a mnohorozmerných aktivít viedol aj usporiadaný rodinný život. Zanechal tu smútiacu rodinu, manželku, dve dcéry s rodinami a vnúčatá, ktoré tak veľmi miloval.

Aj mne, ale určite aj mnohým svojim priateľom, s ktorými sa tak rád stretával a vždy ich priateľsky vítal, je lúčenie ťažké, vždy bol pripravený pomôcť, poradiť a usmerniť. Na to sa nezabúda. To tu s nami ďalej zostáva.

Nech odpočíva v pokoji. Česť jeho pamiatke a veľkému dielu, ktoré vykonal.

RNDr. Jozef KOLLÁR, Dr.  h. c. ‒ Foto: archív SNN a Štefan KAČENAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.