Pred 50 rokmi umrel akademik Andrej Mráz

thumbnail

POSLANIE I ODKAZ

Na osobnosť literárneho historika a kritika, redaktora a organizátora kultúrneho života, akademika a univerzitného profesora, vedca a úprimného človeka Andreja Mráza by sme nemali zabúdať ani po polstoročí od jeho predčasného skonu. Nejde iba o akt akejsi povinnej úcty, ale v jeho prípade ide skutočne o stále živú prítomnosť v našej literárnej vede. Narodil sa pred 110 rokmi – 28. novembra 1904 – v srbskom Báčskom Petrovci vo Vojvodine, umrel pred 50 rokmi – 29. mája 1964 – v Bratislave.

Pri jeho nedožitej šesťdesiatke sa docent Pavol Petrus verejne pýtal :

...Kto kedy docení prácu akademika a univerzitného profesora Andreja Mráza, podieľajúceho sa svojou vedeckou prácou, pedagogickými i ľudskými skúsenosťami na výchove takmer celej mladej slovenskej literárnovednej generácie ? (Pravda, 3. decembra 1964)

Ako trinásťročný odchádza Andrej Mráz z rodného Báčskeho Petrovcana štúdiá (-...Nikdy som sa Petrovcu neodcudzil, nikdy som neprestal mať k nemu prítulný, citový vzťah, ale veľmi zavčasu sa vo mne ustálila túžba žiť a pôsobiť mimo rodiska...). A tak v jeho životopise sa objavujú ďalšie mestá : Nový Vrbas, Békešská Čaba, Nový Sad, Bratislava.

Ako vo fotosúbore pripomína PhDr. Pavol Vongrej, CSc., Andrej Mráz bol od 15. júla 1930 pracovníkom Matice slovenskej v Martine. Popri základnej pracovnej funkcii referenta Literárnohistorického odboru redigoval aj Zborník Matice slovenskej, od roku 1933 mesačník Slovenské pohľady a Knižnicu Slovenských pohľadov, edíciu Čítanie študujúcej mládeže, ako aj časopis pre ochotnícke súbory Naše divadlo.

Pedagogické poslanie

Roku 1938 sa na základe vydaných knižných monografií habilitoval za docenta dejín slovenskej a českej literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde začiatkom roku 1939 prešiel aj natrvalo do funkcie univerzitného profesora. Andrej Mráz bol neskôr i dekanom FFUK a až do smrti vedúcim Katedry slovenskej literatúry. Zomrel náhle po záchvate zdĺhavej srdcovej choroby v Bratislave, kde v Slávičom údolí má i náhrobný pomník s autogramom.

O rozsahu a dosahu jeho literárnej práce sa vari najvýstižnejšie pri Mrázovom úmrtí vyslovil najuznávanejší slovenský literárny kritik Alexander Matuška :

...Čítal veľa, mal toho prečítané viacej ako ktokoľvek iný. I sám toho napísal viacej ako     mnohí iní – nevedno, kedy na to stačil. Z kroka na krok zbieral, šiel do šírky a menej prenikal: skôr ticho a rovnomerne svietil, ako mihotal a žiaril. Nie orol, včela ? Povinností bolo mnoho – on, nadto nevedel nikdy nikomu nič odriecť a ťahal káru, i keď nemusel...

Viacrozmerné dielo

Profesor Andrej Mráz každodennými literárnym úsilím vychovával stovky svojich žiakov i čitateľov svojich prác a orientoval ich na najzávažnejšie, najpriebojnejšie hodnoty našej kultúry v minulosti i v súčasnosti. Neučil ich o literatúre v ulite nejakého odizolovaného laboratória výskumov; práve naopak, učil ich, že každá veľká literatúra úzko súvisela a súvisí s ozajstným životom...

Tvorivý nepokoj vedca, mysliteľská, intelektuálna, ale i etická náročnosť, najmä vo vzťahu k práci, to všetko pozitívne ovplyvňovalo atmosféru, v akej sa konali jeho prednášky a semináre. Neznášali myšlienkovú pohodlnosť, intelektuálne zápecníctvo, provincionálne sebauspokojenie, rovnako ako nedoceňovanie vlastnej národnej kultúry.

Zostalo po ňom monumentálne, vyše tridsaťzväzkové dielo. Napísal veľké množstvo čiastkových i knižných monografií. Spomenieme z nich aspoň práce o J. Kalinčiakovi, T. Vansovej, M. Kukučínovi, J. Škultétym, J. Vlčkovi, Matici slovenskej, G. M. Petrovskom, J. Čajakovi, atď. Vytvoril i syntetické Dejiny slovenskej literatúry.

 Pavol M. Kubiš

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.