Ruslan a Ľudmila a ďalšie skvelé rozprávky

thumbnail

Puškinova tvorba obohacuje ruskú, slovenskú aj svetovú literatúru a kultúru. Krásna kniha, nádherná, prekrásny obal, bohato ilustrovaná – stojí za to si ju kúpiť, bude to skutočne hodnotný darček. Asi takto by som niekoľkými slovami opísal knihu Alexandra Sergejeviča Puškina Rozprávky a Poéma Ruslan  a Ľudmila, ktorá bola vydaná na konci uplynulého roka. Po otvorení, otočení ďalších stránok, vzhliadnutí a zahĺbení sa do písma a „bukvíc“, vstrebaní deja a obsahu, obrázkov, ilustrácií, kresieb a malieb precítime literatúru a krásu vhodnú pre skutočných bibliofilov. Vydanie tejto knihy opäť obohatilo slovenskú a ruskú literatúru, tiež kultúru slovanských národov, ako aj kultúru iných národov.

Literárne diela a ich vydania od geniálneho ruského a svetoznámeho básnika a spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina sú v slovenskej literatúre známe a vždy sa aj tešili patričnej obľube. Kedysi matičné múzeum tomuto velikánovi svetovej literatúry sa stále nachádza (aj keď v súčasnosti pod inou kuratelou) v kaštieli v Brodzanoch.

KNIŽNÝ UNIKÁT

Významný slovenský slovanofil, známy slovanský aktivista, ako aj matičný činovník Miloš Zverina pripravil na vydanie slovensko-ruský text, a to tak, že na ľavej časti každej strany je v slovenčine a napravo v ruštine. Kniha je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej nachádzame päť ruských národných rozprávok, v druhej poému Ruslan a Ľudmila a v tretej dosiaľ do slovenčiny nepreložené Puškinove diela. V prvej časti sú to Rozprávka o cárovi Saltánovi, o jeho synovi slávnom a mohutnom bohatierovi kniežati Gvidonovi Saltánovičovi a o čarokrásnej cárovnej Labuti, Rozprávka o rybárovi a rybke, Rozprávka o popovi a jeho sluhovi Truľovi, Rozprávka o mŕtvej cárovnej a siedmich bohatieroch a Rozprávka o zlatom kohútikovi. V tretej časti sú to texty Cár uvidel pred sebou, Bolo to tak, Rozprávka o medvedici, Rozprávka o medvedici a jej medvieďatách, Pieseň o prorockom Olegovi, Balada o neveriacom Olegovi a Rozprávka o cárovi Saltánovi. Vďaka Štátnemu múzeu A. S. Puškina v Moskve je publikácia obohatená o unikátne grafiky významných ruských výtvarníkov. Spomeňme aspoň V. M. Vasnecova, L. J. Bilibina či V. A. Milaševského. Zameranie tejto „výstavnej“ knihy na toho hlavného, teda na čitateľa, je veľmi široké, a to od najmladšieho až po tých s väčšími životnými skúsenosťami, nevynímajúc, pravdaže,  strednú generáciu, pričom každý si určite nájde svoje podľa vlastnej chuti, záľub, poznania, rozhľadenosti či múdrosti.  „Zároveň je malým príspevkom do mozaiky vzájomného porozumenia a kultúrneho zblíženia našich dvoch bratských slovanských národov – národa slovenského a národa ruského,“ ako píše Miloš Zverina. A po oboznámení sa, spoznaní tejto prekrásnej a hodnotnej knihy, to môžeme len a len potvrdiť, podčiarknuť a zvýrazniť.

K JUBILEU GÉNIA

Rozprávky boli vydané pri príležitosti dvesto dvadsiateho výročia narodenia A. S. Puškina, je to výnimočný počin v oblasti všeslovanskej spolupráce, vzájomnosti a kultúry. Vedecká pracovníčka Štátneho múzea A. S. Puškina v Moskve, zaslúžilá kultúrna pracovníčka Ruskej federácie Alla Borisovna Rudnevová tiež bližšie vysvetľuje a ozrejmuje viaceré vydania, tvorbu tohto výnimočného autora, ako aj dôležité a významné ilustrovanie od viacerých výtvarníkov, umelcov, a to tak, ako sa podieľali na výtvarnom spracovaní tvorby tejto celosvetovo významnej literárnej osobnosti. Čo sa výtvarného stvárnenia, skrášlenia a obohatenia textu týka, tak je to doslovne prechod od staroruského umenia cez ďalšiu ilustrátorskú, grafickú tvorbu, a to až po súčasných výtvarných umelcov.

B. Rudnevová pripomína, že toto vydanie „je významnou udalosťou nielen v kultúrnom živote týchto dvoch krajín, ale aj dôkazom duchovnej blízkosti ruského a slovenského národa, ktoré majú spoločné historické korene v rozvoji všeslovanskej kultúry“. Zdôrazňuje tiež neopakovateľnosť rozprávky každého národa, „práve v nich sa odrážajú spoločné motívy, námety a obrazy“. Práve od Puškina sa inšpirovali aj ďalší veľmi významní a dôležití umelci ruského národa, no nielen oni, ale aj umelci iných národov a etník. „Veríme, že toto nové vydanie Puškinových rozprávok plne zodpovedá týmto vysokým požiadavkám a vzbudí vrelú odozvu v srdciach skutočných milovníkov kníh,“ dodáva A. B. Rudnevová.

OZAJSTNÝ POČIN

Vydanie tejto krásnej knihy je doslovne ohromný počin. Podieľali sa na ňom okrem vydavateľa Nitravy aj Štátne múzeum A. S. Puškina v Moskve, menovite riaditeľ Jevgenij Anatolievič Bogatyrev, hlavná kurátorka Jelena Alexandrovna Usovová a hlavná vedecká pracovníčka Alla Borisovna Rudnevová. Doplniť pre úplnosť treba aj použité preklady a prekladateľov tejto knihy, a to od Heleny Križanovej-Brindzovej, Jána Smreka, Eugena Paľceva, Jaroslava Rezníka, grafika Daniela Blažka, redaktorku Alenu Zverinovú, ako aj ďalších, ktorí sa na jej príprave podieľali. Osobitne sa žiada vyzdvihnúť iniciátora – už spomenutého slovanofila a pansláva v tom najlepšom zmysle slova Miloša Zverinu. Kniha je doplnená o štvrtú časť – poému Ruslan a Ľudmila, a jej bližšie vysvetlenie a ozrejmenie, vysvetlivky k textu , predstavenie ilustrátorov knihy, zoznam použitých ilustrácií... Je to akási odborná kapitola, ktorá bližšie vysvetľuje a osvetľuje viaceré súvislosti, fakty a tvorbu tohto literárneho velikána. Potrebné je navyše doplniť, že táto publikácia okrem už uvedeného môže poslúžiť študujúcim ruský jazyk, resp. opačne, teda tým, čo ovládajú ruský jazyk, pomôže s osvojením slovenského jazyka.

  Viliam KOMORA – Foto: archív autoraPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.