Slovenská liga v Amerike stodesaťročná

thumbnail

Počas nedávnej Slovesnej jari sa v Martine uskutočnilo množstvo zaujímavých, podnetných a hodnotných literárnych, umeleckých, vedeckých a výstavných podujatí, ktoré pripravila Matica slovenská (MS). Osobitné a popredné miesto v rámci nich zaujal medzinárodný vedecký seminár venovaný 110. výročiu založenia najvýznamnejšej krajanskej organizácie v našich národných dejinách – Slovenskej ligy v Amerike. Konal sa 7. júna 2017 v Dome J. C. Hronského, kde sídli Krajanské múzeum MS, ktoré túto akciu  organizačne i spoločensky pripravilo.

Seminár otvorili predseda MS M. Tkáč a riaditeľka Krajanského múzea MS Z. Pavelcová. Počas slávnostných príhovorov na seminári, okrem referentov a účastníkov, privítali generálnu tajomníčku Slovenskej ligy v Amerike N. Holú a jej podpredsedu M. Haľka. Obaja vzácni hostia na úvod priblížili minulosť i súčasné aktivity, ako aj svoj osobný vklad do rozvoja Slovenskej ligy v Amerike, ktoré sa historicky i v súčasnosti orientujú najmä na kultúrnopolitickú, ale tiež vedeckú a vydavateľskú činnosť, napríklad dnes populárne organizovanie festivalov slovenského kultúrneho dedičstva v USA vo viacerých amerických veľkomestách. Pracovné rokovanie seminára, ktorý zasvätene viedli a komentovali I. Mrva, riaditeľ Slovenského historického ústavu MS, a P. Parenička, pracovník Slovenského literárneho ústavu MS, otvoril príspevok prof. M. Dobrotkovej z Trnavskej univerzity, v ktorom sa detailne zamerala na osvetlenie prehistórie vzniku, osudy prvých predstaviteľov a samotný akt založenia Slovenskej ligy v Amerike 26. mája 1907 v Clevelande. Profesor R. Letz z Univerzity Komenského hovoril o účinkovaní Slovenskej ligy v Amerike v prelomových rokoch 1948 – 1950 v kontexte boja proti nástupu komunistického režimu v Česko-Slovensku. Problematikou angažovanosti Slovenskej ligy v Amerike pri obrane národných záujmov a práv Slovákov na Orave a Spiši po nespravodlivých a byrokratických začleneniach ich území k poľskému štátu sa zaoberala M. Majeriková-Molitoris zo Spolku Slovákov v Poľsku. Na vojenské aspekty prvého česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny, ktoré boli spojené s postavou M. R. Štefánika a s aktívnou bojovou činnosťou tisícov slovenských legionárov v rámci česko-slovenských légií, aj zásluhou spolupráce so Slovenskou ligou v Amerike a dobrovoľníkov z radov amerických Slovákov, sa zameral F. Vrábel z Ústavu politických vied SAV. Základné referáty vyvolali plodnú a podnetnú diskusiu, v rámci ktorej sa nastoľovali otázky a možné dokumentačné i vedecké riešenia týkajúce sa napríklad záchrany archívu a knižnice Slovenskej ligy v Amerike, revitalizácie slovenského historického povedomia poukázaním na dejiny amerických Slovákov a ich nezastupiteľný zástoj v slovenských národných dejinách, potreby spracovania a vydania viacerých historických monografií (napríklad o predstaviteľoch Slovenskej ligy v Amerike, o slovenských legionároch počas prvej svetovej vojny ako celku a ich predstaviteľoch i bojových jednotkách  na všetkých frontoch a pod.). Príspevky zo seminára budú publikované v samostatnej monografii alebo ako študijná súčasť ročenky Krajanského múzea MS Slováci v zahraničí.

Pavol PARENIČKA - Foto: archív      

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.