Vláda hľadá spôsoby, ako dostať robotníkov do fabrík

thumbnail

Nezamestnanosť je makroekonomický ukazovateľ, ktorý sa na prelome rokov 2017 – 2018 môže dostať na Slovensku pod hranicu siedmich percent. V prípade, že rast slovenského hospodárstva porastie štvorpercentným tempom HDP, ako nám predpovedá OECD, miera nezamestnanosti môže klesnúť pod hranicu piatich percent, čo podľa názoru personálnych agentúr prinesie nedostatok disponibilných pracovníkov, lebo vždy sa nájdu takí,  čo robiť nebudú za nijakých okolností. Pre náš trh práce je povzbudzujúce, že nové pracovné miesta v automobilovom priemysle, logistike a tiež v zdieľaných službách vznikajú takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Za týmto trendom treba vidieť aj skutočnosť, že v západných ekonomikách sa čoraz viac ľudí presúva z výroby do služieb, a preto sa tamojšie výrobné podniky presúvajú za lepším zázemím do štátov strednej a východnej Európy.  Tie ich vítajú a povzbudzujú investičnými a finančnými stimulmi aj s rizikom, že pribúdajúca automatizácia technologických procesov v budúcnosti určite povedie k poklesu zamestnanosti. Pre náš priemysel je dôležité, aby to boli najmä odvetia s vyššou pridanou hodnotou, z ktorej sa viac môže použiť na rast miezd. Podľa predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov bude slovenský priemysel v najbližších rokoch potrebovať vyše štyridsaťtisíc nových zamestnancov. Preto je namieste otázka pre kompetentných – odkadiaľ ich chceme získať? Ponúka sa  niekoľko neštandardných riešení zamestnávania našich obyvateľov na úkor migrantov, ktorých slovenská vláda v rámci stanovených kvót z EÚ odmieta prijať.

EXEKUČNÁ AMNESTIA

Slovenská populácia starne. Dnes máme okolo 1,38 milióna dôchodcov, z ktorých popri poberaní dôchodku ďalej pracuje okolo dvestotridsaťtisíc. Každým rokom sa bude vek odchodu do dôchodku predlžovať. Pre budúci rok je vyhlásený dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní spoločný pre mužov a ženy v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života. Bude sa týkať okolo 37 tisíc nových dôchodcov. Okrem nízkych dôchodkov v priemere 420 eur mesačne, má každý štyridsiaty prvý dôchodca nejakú exekúciu, čo môže poniektorým brániť zamestnať sa, keďže exekútori čakajú iba na to, aby im mohli vziať viac ako všetko, čo je nad životné minimum. Podľa štatistiky máme na Slovensku 3,7 milióna drobných exekúcií, ktoré sa týkajú vyše stotisíc nezamestnaných. Tým chce vláda pomôcť prijatím exekučnej amnestie, a tak umožniť, aby sa riadne zamestnali. Doteraz nie sú známe podrobnosti pripravovaného zákona. Určite sa však dotkne štátneho rozpočtu a rozpočtov verejných inštitúcií. Zásadným predpokladom spomínanej amnestie však bude vyvedenie záujemcu z evidencie nezamestnaných a uzatvorenie pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce.

ZMENY ŠKOLSTVA

V súvislosti so vzdelávacím systémom sa viac hovorí o zvyšovaní platov pedagógov a menej o nevyhnutných štrukturálnych zmenách v učebných osnovách, štruktúre stredných a vysokých škôl aj o nárokoch na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagógov. Potrebujeme zásadnú štrukturálnu zmenu skôr odborného zamerania stredných škôl tak, aby zodpovedala potrebám trhu práce, čo platí aj pre terajšiu štruktúru štátnych a súkromných vysokých škôl. Inak bude čoraz viac študentov odchádzať na vysoké školy do zahraničia. V súčasnosti ich je takmer pätnásť percent. Asi trinásť percent ich navyše odchádza po absolvovaní slovenských vysokých škôl pracovať do zahraničia. Väčšinou sa už domov nevracajú. A tak môžeme len smutne konštatovať, že v zahraničí pracuje takmer pol milióna šikovných aj vzdelaných Slovákov, ktorí na našom trhu práce chýbajú.

VLÁDNE OPATRENIA      

Absolventi škôl sú prirodzený prírastok na trhu práce. Ich počet bude závisieť aj od počtu narodených zdravých detí i kvality ich predškolskej výchovy, a preto vláda musí v tejto oblasti uskutočniť celý rad sociálnych opatrení, akými sú daňové úľavy, bonusy, rodinné prídavky pre viacpočetné rodiny a pod. Bude sa musieť pozrieť aj na ďalšie fungovanie stratových odvetví, akým je v súčasnosti baníctvo, ktoré podľa všetkého čaká útlm. Zrušené banícke profesie treba rekvalifikovať, keďže do roku 2030 je podpísané memorandum o všeobecnom hospodárskom záujme odvetvia. Za dobré rozhodnutie vlády treba považovať neposkytovanie investičných ponúk zahraničným investorom na vytvorenie pracovného miesta na Slovensku, ale investovanie týchto prostriedkov do budúceho rozvoja vedy a techniky.

 

                                                             Róbert HÖLCZ – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.