Vláda naďalej zadlžuje Slovensko

thumbnail

 Občania najskôr pripomienky k projektu obnovy nepošlú. Dokument pod názvom Moderné a úspešné Slovensko uverejnilo nie tak dávno  Ministerstvo  financií  SR,  aby s ním oboznámilo verejnosť.  Minister financií Heger by bol rád, keby  sa občania  s dokumentom nielen  oboznámili, ale aj k nemu zaujali stanovisko a svojimi pripomienkami, ak majú k nemu  čo-to povedať, sa k nemu  vyjadrili  a   doplnili ho.  Uverejnený  dokument  je  takto materiálom   predloženým  na verejnú diskusiu  s dobrým úmyslom zapojiť občanov do reformných úloh, ktoré čakajú Slovensko. Dokument je rozsahom pomerne veľký, má stodevätnásť strán. Zámerom jeho zverejnenia je informovať verejnosť o cieľoch, nástrojoch a opatreniach, ktoré posunú  Slovensko dopredu. Hlavným jeho cieľom  a v ňom uvádzaných reformách v ôsmich oblastiach je  posunúť krajinu v tvorbe hrubého domáceho produktu  na obyvateľa, príjmu a blahobytu; ľudí  bližšie k priemeru  EÚ a vyspelým  ekonomikám. Dokument je vlastne  zásobníkom reforiem  tohto posunu. Je  súčasťou  Národného integrovaného reformného plánu  SR.

  • POTREBNÉ REFORMY

Dokument vízie Moderné a úspešné  Slovensko vychádza  z očakávaných svetových  demografických,  technologických,  klimatických a geopolitických  zmien a ich  smerovania. Charakterizuje našu súčasnú makroekonomiku a jej predpokladaný vývoj vo vzťahu k  Európskej únii.  Vychádzajúc z nich, na ich základe formuluje  potrebné reformy v oblastiach  fiškálnej  politiky,  zelenej ekonomiky,  trhu práce  a sociálnej udržateľnosti,  vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií,  zdravia, verejných inštitúcií,  regulácií a digitalizácie. Pre každú  uvedenú oblasť sú opísané priority.

Rozhodujúca je fiškálna politika. Od nej, od  vyvážených  a efektívne  uskutočňovaných  fiškálnych politík  závisí napĺňanie priorít vo všetkých oblastiach  v spoločnosti. Dokument         Moderné a úspešné  Slovensko oprávnene  a iste správne zdôrazňuje  potrebnú udržateľnosť  verejných financií, deficitu  štátneho rozpočtu a štátneho dlhu. Už dnes však vieme, a vláda to dáva jasne najavo, že pandémia  koronavírusu  COVID-19  a opatrenia spojené  s ňou a  potom  obnova ekonomiky po nej  do značnej miery ovplyvnia nakladanie s verejnými financiami.  Vláda najmä v spojitosti s pandémiou si už  schválila na tento rok zvýšenie  štátneho rozpočtu takmer o deväť  miliárd  eur, čím zvýšila aj jeho deficit a dlh štátu.   Má  a bude mať    k dispozícii aj finančné  prostriedky z Fondu  obnovy  Európskej únie. Je na nej, ako  tieto  prostriedky rozumne, účelne a efektívne využije. Hodnotiť dnes vládu za jej  konanie a nakladanie s verejnými zdrojmi je priskoro.

  • PRÍLIŠNÁ VŠEOBECNOSŤ

Už rozsiahlosť predloženého dokumentu vzbudzuje určitú  nechuť dať sa do jeho čítania. Ťažko preto očakávať, že aj tí občania, ktorí by radi poznali  predstavu súčasnej vládnej koalície,  ako má vyzerať  moderné a úspešné  Slovensko, si  ho prečítajú a pošlú   k nemu pripomienky. Tí, ktorí  sa predsa  len budú chcieť vyjadriť k predostretej predstave  o budúcnosti Slovenska, budú  mať tiež  problém.  Ten je v tom, že  uvedený dokument je len predstavou, môžeme povedať určitou víziou, bez špecifikácie a detailnejšej  konkretizácie, potrebnej na posúdenie  a opodstatnenosť dať zmysluplné pripomienky.  Je síce pravda, že daná  predstava  obsahuje aj zosumarizovanie  hlavných problémov, ktoré by Slovensko malo riešiť, no aj tie sú uvádzané len vo zovšeobecnenej podobe.

Forma, v akej je predložený dokument verejnosti, by sa dala ospravedlniť vtedy, keby nasledujúci  materiál, ktorý ho dopĺňa  a má názov Národný program  reforiem  SR  2020,  bol  konkrétny a jasne cielený. No aj ten je len poväčšine vo všeobecnej podobe. Takže očakávať väčší záujem verejnosti o tento dokument,  diskusiu a  pripomienky je podľa nášho názoru  málo reálne.

  • PLÁN OBNOVY

Väčší záujem verejnosti, hlbšiu diskusiu k problémom súčasnosti, úlohám a potrebám budúcnosti našej ekonomiky a spoločnosti možno očakávať k Plánu fondu obnovy. Ten vláda pripravuje a mal by obsahovať plán konkrétnych reforiem pre jednotlivé oblasti nášho hospodárskeho a spoločenského života. Mal by čo možno najpresnejšie definovať každú reformnú úlohu s jej materiálnym a finančným zabezpečením a s určením jej časového plnenia. Jeho súčasťou by sa stali aj vybrané reformné úlohy z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko.

Štefan SAMSON – Karikatúra: Andrej MIŠANEKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.