Jozef ŠIMONOVIČ: Vrátiť do Matice zdravú tvorivú pokoru!

thumbnail

Veľa aktuálnych tém na poradu Domov Matice slovenskej v Martine. Blíži sa termín, keď  sa v Martine stretnú riaditelia Domov Matice slovenskej s jej vedením. Tentoraz však už naozaj nepôjde iba o zdvorilostnú udalosť. Naznačuje to aj prvý podpredseda MS Jozef ŠIMONOVIČ v rozhovore, ktorý poskytol nášmu týždenníku.

  • Domy Matice slovenskej – naozaj veľmi zjednodušene ‒ fungujú ako metodické centrá pre nižšie matičné štruktúry v regióne. Ich predstavitelia sa však už čoskoro stretnú na porade v Martine. Aké výstupy by toto pracovné stretnutie malo priniesť?

Ak by D MS mali pracovať iba  ako metodické centrá pre nižšie matičné štruktúry v regióne, bol by to pre Maticu slovenskú veľký luxus najmä teraz v období ekonomických problémov, zapríčinených výpadkom dividend z Neografie. D MS musia svoju činnosť zamerať najmä na ponúknutie takých aktivít, ktoré zvýšia  členskú základňu predovšetkým z mladej generácie. Či už sa na to využije zameranie sa na kultúru, šport alebo iné aktivity. Treba zmeniť stratégiu práce s miestnymi odbormi (MO). Prestať sa stavať do pozície nadriadeného útvaru alebo ako ste poznamenali v otázke zamerať sa na metodickú činnosť, ale začať pracovať a pôsobiť ako servis pre potreby MO. Je bezpodmienečne potrebné uvedomiť si, a to na všetkých stupňoch riadenia MS, že prvoradým a jediným pilierom MS je členská základňa. Bez nej nebude ani veda, ani literárny ústav, ani ostatné záujmové odbory, ani vedenie MS.

  • Od Matice sa už niekoľko rokov žiada, aby spoločnosti prinášala vízie rozvoja. To sa v poslednom čase čiastočne darí. V čom však podľa vedenia Matice treba ešte „pridať“?

ŠimonovičPred niekoľkými dňami sme usporiadali matičné stretnutie alebo okrúhly stôl  na tému Vízia MS do tretieho tisícročia. Prišlo viacero písomných podaní, pár desiatok priamych účastníkov. A ja sa pýtam, kde boli riaditelia (podľa mňa by sa mali premenovať na vedúcich) D MS alebo členovia Výboru MS ako aj dobrovoľníckých záujmových odborov? Ich, ako stredný riadiaci medzičlánok, vízia rozvoja MS nezaujíma? Istotne táto moja výčitka zaznie aj na porade  s predstaviteľmi D MS. Výsledok tohto stretnutia bude po preštudovaní daných materiálov zverejnený v SNN a na webových stránkach MS.

  • Akákoľvek činnosť je viazaná aj na finančné podmienky. MS prechádza krízovým obdobím, v ktorom dokonca aj bola ekonomicky paralyzovaná. Ako možno prostredníctvom D MS aktivizovať MO, ak tie sú tiež vo finančnej podvýžive, aj keď neraz výsledky práce niektorých z nich až prekvapujú?

Nemôžem súhlasiť s konštatovaním, že akákoľvek činnosť je viazaná na finančné prostriedky. Stačí si zmapovať činnosť mnohých MO, ktoré nenapriahajú ruku ‒ daj, a ich výsledky práce sú obdivuhodné. Na tomto mieste musím položiť aj ďalší rukolapný dôkaz, že nie za všetkým sú peniaze. Množstvo umeleckých vystúpení alebo vstupov do programov MO robí pani Eva Kristinová alebo pani Ida Rapaičová  ZADARMO. Mnohé MO si zháňajú, ak je to nutné, finančné prostriedky zo svojich zdrojov vo svojom regióne. A svoj priamy vklad do činnosti MO dávajú tiež bezodplatne. Pre D MS treba vydať nové štatúty, právne relevantné, podľa ktorých by sa riadili pri svojej podnikateľskej aktivite, ktorá by mohla zabezpečiť ďalšie neštátne finančné zdroje.

  • Či už v Matici (v minulosti), alebo v mnohých iných celoštátnych organizáciách sa zaužívalo, že vedenie je odtrhnuté od členskej základne, že len čiastočne má vôbec prehľad o tom, ako sa „tam dolu“ pracuje a žije. Ako vy charakterizujete ‒ modernou rečou ‒ vzťahy a pôsobenie „vrcholového manažmentu Matice“ na členov, základňu, kde vidíte priestor na zmysluplné a tvorivé prepojenie sa?

Je pravda, že sa donedávna zanedbávala, povedal by som, „pracovná“  komunikácia s MO. Uskutočňovala sa „reprezentačná“ komunikácia. V poslednom období viacerí členovia vedenia navštevujeme MO, kde prerokúvame problémy, ťažkosti, ale i radosti MO, a usilujeme sa im pomôcť nájsť východiská. Zmysel našej práce vidím v úzkej, ale ozaj úzkej súčinnosti a otvorenej komunikácii MO a vedenia MS.

  • Čo je ‒ ak tak môžeme povedať ‒ ambíciou (možno aj osobnou)  vedenia Matice, aby to výraznejšie poznamenalo obdobie po porade v Martine?

Ak sa pýtate na moje osobné ambície vo vedení MS, musím povedať, že je toho veľa, čo by som chcel zmeniť, aby  MS znova mala meno v spoločnosti, a nielen matičnej, ako za čias J. C. Hronského. Mojím osobným programom je ‒ očistiť MS od obvinení, že ukradla Národný poklad, pripraviť návrh na zmenu stanov, zjednodušiť riadenie MS, omladiť členskú základňu, urobiť výberové konania na posty pracovníkov MS. Výsledky doterajších výberových konaní nás presviedčajú, že to je správna cesta. Je to veľa? Alebo málo?  A ešte mám jeden cieľ, alebo skôr prianie. Aby  konečne v MS  prestali boje a hádky, aby ten, kto pochybil, uznal svoju vinu, aby sa vrátila zdravá pokora, aby sa  nemrhal čas na zbytočné dišputy, ale aby všetka činnosť všetkých matičiarov smerovala k jedinému cieľu ‒ k hrdosti, že sme SLOVÁCI.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK ‒ Foto: SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.