VÝZVA ČITATEĽOM: Pomôžte Slovenským národným novinám

thumbnail

Slovenské národné noviny prechádzajú na dvojtýždennú periodicitu - Zníženie štátnej dotácie obmedzuje Maticu

Zníženie účelovej dotácie Ministerstva kultúry SR (MK SR) pre Maticu slovenskú z 1 744 tis. na 1 344 tis. eur predstavuje výpadok matičných štátnych príjmov na úrovni dvadsiatich troch percent. Je to aj v rozpore s nariadením Ministerstva financií SR (MF SR), ktoré požadovalo od jednotlivých rezortov a ich inštitúcií šetrenie na úrovni desiatich percent. MK SR takto znížilo výdavky ostatným kultúrnym spolkom. Len Matici až o dvadsaťtri percent... Pandémia Covid-19 ekonomicky zasiahla v tomto roku aj neštátne príjmy Matice slovenskej.

  • POKLES PRÍJMOV

Ustanovizeň pôsobí v kreatívnom a vo vydavateľskom priemysle, ktoré boli postihnuté citeľne. Výpadok príjmov v roku 2020 a predpoklad ich výpadku v budúcom roku MS predpokladá na úrovni až dvadsiatich piatich percent. Spolu teda v roku 2021 môže hospodáriť so sumou vyše pol milióna nižšou, a to je vskutku problém. Ak bol rozpočet ustanovizne v tomto roku na úrovni dvoch miliónov eur, v roku 2021 klesne na 1,48 milióna. Pokles príjmov výrazne ovplyvní činnosti Matice slovenskej. Nevyhne sa prepúšťaniu zamestnancov, obmedzeniu vydavateľských činností, kultúrnych aktivít, obmedzí prevádzku. Šetriť bude vo všetkých oblastiach jej činností.

Nevyhnú sa tomu ani naše-vaše Slovenské národné noviny. Spočiatku hrozil ich zánik, no vedenie ustanovizne rozhodlo, že ich zachová. Nedostatok príjmov však spôsobí ich prechod z týždennej periodicity na dvojtýždennú s rozšírením počtu strán, minimálne na šestnásť, a so zavedením samostatných príloh z rôznych odvetví činnosti Matice – či už je to školstvo, veda, literatúra, Orol tatranský a podobne. Nech majú čitatelia v rukách zaujímavejší obsah – aj keď len raz za dva týždne.

  • NIŽŠIA CENA

Vzhľadom na zmenu periodicity poklesne aj cena predplatného na jeden rok – čo je dobrá správa pre predplatiteľov. Ročné predplatné za dvadsaťšesť vydaní Slovenských národných novín bude len dvadsať eur. Presné informácie o predplatnom uverejňujeme na dvanástej strane tohto vydania a v ďalších až do konca januára 2021.

„Náš týždenník si vytvoril stabilnú čitateľskú základňu nielen medzi matičiarmi. Preto sme sa rozhodli pokračovať v jeho vydávaní aj keď s obmedzenou periodicitou. Verím, že to bude mať len dočasné trvanie a čoskoro sa vrátime na týždennú periodicitu. Pandémia si skutočne nevyberá. Nielen štátu, ale i Matici klesli príjmy, preto sme museli takto rozhodnúť. Prosím čitateľov predplatiteľov, aby nám pomohli a predplatili si SNN na rok 2021. Je to len dvadsať eur. Jedine čitatelia nám dokážu pomôcť prekonať túto finančnú krízu. Kúpte si predplatné a skúste ho ponúknuť aj svojim príbuzným a známym. Ďakujem vám zato,“ vysvetlil tieto zmeny šéfredaktor SNN Maroš Smolec.

Pavol JAVORSKÝ - Foto: SNN


3 OTÁZKY pre správcu Matice slovenskej a šéfredaktora Slovenských národných novín Maroša SMOLCA: 

V roku 2021 hrozí, že  štát zníži Matici dotáciu o neuveriteľných štyristotisíc eur. Okrem toho aj na ustanovizeň negatívne vplýva pandémia. Aké prijmete konsolidačné opatrenia?

  • Toto nie je konsolidácia výdavkov, ale reštrikcia. Celkovo výpadok príjmov na rok 2021 predpokladáme vyše dvadsaťpercentný. Je to viac-menej fatálne. Zachovať plnohodnotnú činnosť, funkčnosť všetkých útvarov a zamestnanosť bude neľahkou úlohou. Vedeniu som predložil krízový plán, ktorý predpokladá plošné znižovanie pracovných úväzkov všetkých zamestnancov, obmedzenie aj vydavateľských činností a, žiaľ, i prepúšťanie. Vedenie akurát tento návrh posudzuje a modeluje. Verím, že to bude len dočasný krízový scenár a počas roka 2021 sa nám podarí s predstaviteľmi štátu vyrokovať dofinancovanie našej činnosti.

Je teda zníženie dotácie pre ustanovizeň definitívne?

  • V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 konkrétna suma uvedená nie je. Naša podpora je v balíku dotačnej schémy ministerstva kultúry pre viaceré inštitúcie. Preto som žiadal ministerstvo kultúry, aby nám oznámilo, akú sumu pre nás v tomto balíku vyčlenilo. Na rokovaní dočasnej pracovnej skupiny nás informovali, že len 1,344 milióna eura. Bol to pre mňa šok. Vysvetľoval som, že desať percent nemôžu odpočítať zo základnej sumy 1,494 milióna, ale z konečnej zmluvne uzatvorenej zmluvy dotácie na rok 2020, a to z 1,744 milióna.

Ako zareagovali?

  • Predstavitelia ministerstva v pracovnej skupine naše argumenty prijali. Odporučili, aby sme napísali list vedeniu štátu. List sme poslali premiérovi I. Matovičovi, ministrovi financií E. Hegerovi, ako aj ministerke kultúry N. Milanovej. Úrad vlády zareagoval a vyžiadal si operatívne stanoviská oboch ministerstiev. Stále žije nádej, že napokon to zníženie bude možno len desať percent ako u ostatných spolkov. To by sme vedeli prežiť bez ťažkých rán.

 Zhováral sa Matej MINDÁR


PODPORTE SNN kúpou predplatného ako VIANOČNÉHO DARČEKU na rok 2021 len za 20 EUR:

Darujte k Vianociam predplatné novín

 Vážení čitatelia! Aj v roku 2021 si môžete objednať SNN.

Darujte svojim blízkym pod vianočný stromček PREDPLATNÉ SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN.

Ponúkame  vám možnosť získať predplatné SNN na rok 2021 pre svojich blízkych formou darčekovej poukážky. Predplatné môžete objednať poštou, telefonicky, emailom alebo cez web formulár. Pri objednávke uvediete svoju adresu, na ktorú vám doručíme platobný výmer, ako aj adresu obdarovaného, na ktorú budeme zasielať výtlačky SNN v roku 2021.

Po úhrade dostanete darčekovú poukážku vrátane aktuálneho čísla novín ZDARMA.      Ponuka platí do 31. 1. 2021.

Ročné predplatné:        20,- €

Polročné predplatné:    10,- €

TELEFÓN:  + 421 43/38 12 838,  + 421 918 904 925

MAIL: snnredakcia@matica.sk

WEB: www.snn.skhttps://snn.sk/redakcia/predplatne-2

Slovenské národné noviny, P. Mudroňa  1, 036 01 Martin

Pre stálych odberateľov:

Platba predplatného na účet:  IBAN:  SK28 7500 0000 0040 0786 8337

Variabilný symbol:  821021 – Do poznámky uveďte meno a priezvisko odberateľa.


Príhovor zástupcu  šéfredaktora Slovenských národných novín Emila SEMANCA:

Matičný týždenník volá po spolupatričnosti

Nie som spravodajca, mám rád príbehy a celý svoj takmer polstoročný novinársky život ich prinášam na stránky periodík, v ktorých som pracoval, ktoré som riadil, ba aj zakladal ‒ ako sa vraví – na zelenej lúke. Ako smenárskemu reportérovi, poslednému vedúcemu redaktorovi Smeny na nedeľu, rešpektovanému pátračovi redakcie odborárskeho denníka Práca, zakladateľovi voľnočasového Víkendu v Slovenskej Republike, členovi vedenia Slovenky, šéfredaktorovi spravodajstva STV, „voľnobežkárovi“ časopisu Express International aj laureátovi Ceny Rudolfa Jašíka a medzinárodnej Ceny Egona Erwina Kischa, sa mi  kedysi dávno horúci olovený riadok novinovej sadzby natrvalo vpálil do kože ako služobná profesijná prísaha a štočok s ručne vyskladaným titulkom sa mi stal žurnalistickým erbom zostaveným z tlačiarenskej černe, tisícok kilometrov nekončiacich ciest a ľudských osudov, s ktorými som spájal svoj podpis ako šek na pravdu. Mohol som sa neraz presvedčiť, že mi ho čitatelia splácajú dôverou...

VZOSTUPY AJ PÁDY

Prežil som v redakciách všetko – vzostupy aj pády,  časy stúpajúcich nákladov i remitend, potešujúcej prosperity a konjunktúry aj potácania nad priepasťou, radosti z čitateľskej priazne aj smútku z úpadku, krachov a bankrotu. Boli časy odpočúvania, ukrytých „ploštíc“ v kanceláriách, zrád kolegov z utajených zväzkov (len v maličkej Smene ich bolo desať aj s dvoma krycími menami), ale boli i pekné chvíle družnosti, vynikajúcich až objavných textov, odvážnych článkov, súbojov s krivdami na ľuďoch, okamihy preberania cien a potleskov i nekonečné dni na podpore v nezamestnanosti. Nikdy som si nemyslel, že sa ich dožijem. A nebolo ich v minulých desaťročiach málo – tisícštyristošesťdesiattri... Po jednom z viacerých takýchto „odchodov bez pocty“ som si azda aj po roku bez práce pomáhal pamiatkou Laca Ťažkého, ktorý ma niekoľkokrát vodil po lágerskom cintoríne v Kaisersteinbruchu, ukazoval mi hroby zajatých druhov a sám už temer nad hrobom staral sa o to, aby na tých bezmenných Slovákoch ostal v cudzej zemi aspoň krížik z vlasti. To on ma učil – ako bývalý vojenský kartograf – hľadať východiská v ťažkej situácii, bojovať s nevierou a so zlobou, s pivnicou plnou vlkov...

MOJI DVAJA JÁNOVIA

A do toho rozpoloženia prišli v lete 2011 s ponukou nehádzať flintu do žita Smolec s Čomajom – dvaja Jánovia, apoštoli novinárstva, ktorým nemôžem byť dosť vďačný – aby som tak ako začiatkom deväťdesiatych pri vzniku republiky pomohol pri novom formovaní Slovenských národných novín. Už je to pomaly desať rokov, čo matičnému týždenníku dávam všetko, čo o redakčnej práci a tvorbe novín viem. Robím to z vďaky, a aj s istou povinnosťou, keď práve Matica slovenská a jej neúnavný emisár Teo Herkeľ Florin ma v roku 1969 zaviazali v humenskom Dome železničiarov vrátiť ustanovizni jej požičanú dôveru. Boli to na Martina moje koľajnice do Martina...

A teraz si predstavte, že vám ktosi na toto všetko, na hodný kus života, ide siahať. Ide vás obmedziť, poslať do chmúrnych dní bez práce, bez životnej lásky a ďalšej perspektívy len preto, že ho na to navádza dajaký odľudštený program a osobné presvedčenie ‒  že Maticu treba poslať na smetisko dejín. Nijaká vojna, nijaká krv z rany na boku, stačí iba hra s číselkami, len škrtnúť z dotácie.

DVE PODLŽNOSTI

Mám voči svojmu žurnalistickému presvedčeniu, na svedomí publicistu, dve podlžnosti. Nezložil som poklonu rozvážnej múdrosti Miroslava Válka, keď nekonformnému triu dravcov Brhlovič, Gallo a Semanco nedovolil „zadrhnúť“ Zlatého slávika Žbirku v čase podvodu s hlasovacími lístkami v tejto ankete o najpopulárnejšieho speváka  v bývalej ČSFR. V noci skartovali Smenu na nedeľu. A ráno si nás trochu pozval minister na Dobrovičovu a navrhol, ako to urobiť, aby aj vlci zostali sýti, aj Žbirka celý. Poslúchli sme reptajúc. Dnes sme tomu radi. Ublížili by sme legende! A druhú podlžnosť mi poručil vo svojom ateliéri Vincent Hložník, keď sa rozhodoval dať na Národný poklad Matici slovenskej sto svojich diel. Opatrujte ten dar! Ak už sa pani ministerka rozhodla, či už z vlastného, alebo neviem čieho popudu, pustiť Matici žilou, odrovnať najstaršiu reprezentatívnu inštitúciu Slovákov, ktorá je ich zákonnou matkou ‒ nie vecheť, nie starinárstvo ‒ nech si prečíta majstrov darovací list. Aké pohnútky jeho, osobnosť, ba velikána v slovenskej kultúre – viedli k veľkorysému nezištnému daru. Nič inšie od vás, pani ministerka, nechceme a neočakávame, len minútku, len letmý pohľad na ten ručný papier, kde je čierne na bielom, že Maticu si treba ctiť.

Na to vás tiež, vážení naši čitatelia, nabádam teraz v týchto ťažkých časoch. Potvrďte svoju spolupatričnosť s našimi i vašimi novinami – s touto víchrom zloby zmietanou bárkou – a pomôžte jej preplávať vlnami hnusoby, čo sa na ňu valia a zaplavujú palubu. Nech preplávala do pokojnejších vôd ako dvojtýždňový posol dobrých správ, ako dvojsťažník ‒ aj s primeraným nákladom sťažností na tých, čo ju chcú vidieť na dne.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.