Odporcom sme zverili katedry a názorovú postať


Rok Svätopluka nabáda ukázať na tých, čo o ňom nechceli počuť

Odporcom sme zverili katedry a názorovú postať

Peter METRAJ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

„My členovia slovenskej výtvarnej a umenovednej obce vyjadrujeme hlboký nesúhlas s Vaším zámerom umiestniť jazdeckú sochu ‚kráľa‘ Svätopluka od dvorného sochára KSS Jána Kulicha v areáli Bratislavského hradu,“ takto sa začína výzva, ktorou sa 4. júna 2010 na predstaviteľov OZ Svätopluk, prezidenta SR Ivana Gašparoviča , predsedu NR SR Pavla Pašku a predsedu vlády Roberta Fica obracajú jej signatári.

Po dôkladnom prekádrovaní autora sochy – „popredného funkcionára, ktorý bol úzko spojený s normalizáciou v ČSSR, člena ÚV KSS, ktorý ako konsolidačný rektor Vysokej školy výtvarných umení v období rokov 1973 – 1989 bránil množstvu výrazných talentov v štúdiu“, ďalej uvádzajú, že inštalovaním jeho sochy sa iba potvrdzuje, že dvadsaťročný vývin v našej spoločnosti po roku 1989 nesmeroval k sebareflexii, ale k opätovným deformáciám a tichému návratu starých kádrov.

NÁVRAT K PSEUDOSYMBOLOM

„S nevôľou sledujeme zapĺňanie najvyšších štátnych inštitúcií dielami autorov normalizácie slovenského umenia, akými sú Ján Kulich (busta Jozefa Miloslava Hurbana/NR SR, socha Vítanie/pred budovou NR SR), Ladislav Berák (busta Andreja Hlinku/NR SR) či Ľudmila Cvengrošová (busta Alexandra Dubčeka/pred budovou NR SR). Na takéto inštitúcie nemôžeme byť nikdy patrične hrdí. Politikmi objednané diela zrkadlia mentalitu svojich zadávateľov, sú výsmechom a diskreditáciou odbornej verejnosti. Vysielajú o Slovensku zlý signál do sveta. Vizuál slovenskej politickej elity je aj po viac ako dvadsiatich rokoch od nežnej revolúcie evidentne normalizačný,“ uvádza sa vo výzve spred troch rokov, keď sa viedol zápas o umiestnenie aj vzhľad jazdeckej sochy veľkomoravského panovníka. Signatári výzvy ako ďalší neuralgický bod označili obsahový námet sochy, „ktorým zadávateľ chce doháňať 19. storočie a vnucuje občanom nielen svoj zlý vkus, ale aj svoju národnú nezrelosť“.

svätopluk -kari„Nepotrebujeme dobiehať 19. storočie, potrebujeme diela, ktoré nás prinútia uvažovať (napr.: anglická sochárka Rachel Whiteread – pamätník Holocaustu/Viedeň) a ktoré zanechajú svedectvo o svojej dobe. Svojím krokom ste toto myslenie u občanov Slovenska opäť nepodporili. Vytvárajme diela, ktoré nebudú historizujúcim paškvilom! V predvolebnom čase a bez odbornej diskusie ste do verejného priestoru arogantne umiestnili ďalší pseudosymbol, ktorým demonštrujete návrat k normalizačnej estetike...“

PODPÍSANÍ

Profesor Tomáš Štrauss, CSc., teoretik umenia; prof. akad. mal. Rudolf Sikora, vedúci Ateliéru súčasného obrazu, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; Aurel Hrabušický, kurátor a teoretik umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava; prof. Juraj Bartusz, vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; doc. akad. mal. Blažej Baláž, vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia, Trnavská univerzita, Trnava; Mgr. Zuzana Bartošová, PhD., historička umenia; doc. Ilona Németh, ArtD, vedúca Ateliéru „IN“, Katedra intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava;
prof. Dezider Tóth, akad. mal., vedúci Neateliéru, Katedra maľby a iných médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. Petra Hanáková, kurátorka a teoretička umenia, Slovenská národná galéria; doc. akad. mal. Adam Szentpétery, vedúci Katedry umení a intermédií, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; Mgr. Fedor Blaščák, PhD., filozof. Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD., odborný asistent, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, Trnavská univerzita, Trnava; Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., odborný asistent, Katedra socha, objekt, inštalácia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. art. Boris Ondreička, výtvarník a kurátor; doc. Anton Čierny, mim. prof., vedúci Ateliéru priestorových komunikácií, Katedra intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; PhDr. Vladimír Beskid, riaditeľ Galérie Jána Koniarka, Trnava; Mgr. Daniel Grúň, PhD., teoretik umenia, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava;
prof. Ladislav Čarný, akad. mal., Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. art. Zbyněk Prokop, vedúci Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; doc. akad. mal. Veronika Rónaiová, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, Trnavská univerzita, Trnava; Mgr. art. Jana Kapelová, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; MgA. Tomáš Džadoň, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. art. Dalibor Bača, pedagóg, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava; Mgr. Richard Gregor, kurátor Galérie Cypriána Majerníka, Bratislava; šéfredaktor novín Jazdec, Mgr. Juraj Čarný, prezident AICA-Slovakia, riaditeľ galérie SPACE, šéfredaktor časopisu Flash Art CZ/SK; Mgr. Mária Rišková, teoretička umenia; Mgr. art. Svätopluk Mikyta, odborný asistent, Kabinet kresby, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. Ladislav Snopko, riaditeľ kultúrnych zariadení Petržalka, Bratislava; Mgr. art. Eva Filová, výtvarníčka; PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, prodekan, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; Mgr. art. Štefan Papčo, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. art. Radovan Čerevka, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; Mgr. art. Martin Špirec, asistent, Ateliér - XXI, Katedra maľby a iných médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava;
Mgr. art. Martin Moflár, asistent, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; Mgr. art. Eva Moflárová, asistentka, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice; Mgr. art. Marián Straka, asistent, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.