Preveďme platby na štát!

kupónová privatizácia knižkaKupónová privatizácia bola v zámere spravodlivá. V naivnej eufórii ponovembrovej doby sa však nerátalo s mnohými Koženými ani s bankrotmi a so zánikom zdanlivo prosperujúcich spoločností. Sen o spravodlivom delení majetku štátu sa preto rýchlo rozplynul. Občanom z neho zostali iba zväčša bezcenné „cenné papiere“. A perspektívne – náklady s nimi spojené.

Rozhodne však nemusíme platiť za to, za čo má podľa zákona platiť štát. Ani za účet, vedený kdesi u kohosi a nikdy nami osobne nezriadený, ani za papiere, na ktorých sú akcie dnes už hospodársky znehodnotených subjektov. Stačí málo – dostatok informácií ako na to a dostatok času.

Nenechávajme si na poslednú chvíľu otravné vybavovanie s rizikom, že to nestihneme a že po uplynutí lehoty – 31. decembra 2012 – budeme za nič platiť pravidelné poplatky a navyše s neželanou možnosťou, že po nás ich môže od dedičov vyžadovať exekútor. Začnime však najskôr tým, že si overíme, či a koľko akých akcií vlastne máme alebo či sú na účte, za ktorý naozaj po roku budeme musieť platiť – a nie málo. Najnižší ročný poplatok je 9,60 eura. V súčasnosti je ešte asi milión takýchto účtov stratených hlboko v zásuvkách domácností občanov. Najschodnejšia cesta k týmto údajom je na internete. Slovenské národné noviny veria, že obecné samosprávy vyjdú v ústrety starším občanom, ktorí nemajú prístup na internet, a venujú každému z nich nanajvýš tak minútu. Asi toľko trvá na stránke www.cdcp.sk overiť si na základe zadania rodného čísla, či Centrálny depozitár cenných papierov eviduje pod vaším menom účet alebo aj cenné papiere na ňom vedené. V lepšom prípade dostanete obratom odpoveď, že nemáte ani účet, ani akcie nejakého subjektu. Ak však niečo z toho depozitár eviduje, treba konať. Tak isto treba konať, ak zadáte rodné číslo vašich už nežijúcich predkov a odpoveď bude pozitívna. Potom musíte najskôr obnoviť dedičské konanie. Po takomto overení by ste mali bezcenné akcie previesť na Fond národného majetku (FNM). To si vyžaduje návštevu jednej zo 42 pôšt na Slovensku. O tej najbližšej k vášmu miestu bydliska vás podrobne budú informovať aj na vašom poštovom úrade. Môžete však aj zájsť na najbližšie pracovisko s názvom RM-S Market (obslúži vás v Bratislave, v Nitre a v Košiciach). Podmienkou v oboch prípadoch je však platný občiansky preukaz alebo pas. Zrušiť účet, či previesť akcie na FNM by sa vám malo podariť na počkanie po absolvovaní neveľmi komplikovanej procedúry.

  • POZOR NA SPLNOMOCNENIE

Ak chcú deti vyjsť v ústrety svojim starým rodičom, môžu na základe ich splnomocnenia celú procedúru vybaviť za nich. Tu však neplatí klasická dvojvetová informácia overená matrikou, že tá a tá osoba splnomocňuje toho a toho k takémuto úkonu. Oficiálne tlačivo splnomocnenia by malo byť k dispozícii na všetkých zodpovedných miestach. Je mimoriadne dôležité používať iba takéto tlačivo, inak sa vrátite bez výsledku naspäť.Mnohí držitelia cenných papierov ani netušia, že na ich účtoch sa môžu nachádzať aj zaujímavé hodnoty. Ak sa teda rozhodnete pre ich prevod na FNM, ešte predtým si musíte overiť, či naozaj prevádzate iba „zdrap“ papiera. Takúto informáciu získate všade tam, kde sa môžete pokúsiť o prevod akcií alebo rušenie účtov. Dá sa to však aj jednoduchšie – na internete na stránke Burzy cenných papierov v Bratislave na adrese www.bsse.sk. Získate tam aj informáciu o tom, aká je aktuálna cena za jednu akciu, či je vyradená z obchodovania, prípadnú cenu akcie za uplynulý rok, ako aj informáciu o tom, či sa vyplácali dividendy a v akej výške.

  • BEZPLATNÉ INFOLINKY

Ak si občan nevie rady s čímkoľvek, čo súvisí s držbou cenných papierov, môže sa obrátiť na jednu z dvoch bezplatných informačných telefónnych liniek – 0800 888 250 a 0800 888 260. Táto administratívna procedúra s kupónovou privatizáciou je nevyhnutná v záujme každého z nás. Hoci prvá vlna kupónovej privatizácie mala okrem iného zabezpečiť rozdelenie firiem a podnikov všetkým občanom, ktorí sa podieľali na ich výstavbe a prevádzke počas socializmu, úspešná bola len čiastočne. Výsledkom sú práve problematické bezcenné cenné papiere, ktoré sú mnohým občanom iba na ťarchu. A perspektívne s nimi budú mať ľudia spojené aj náklady. Napríklad, poplatok za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov. Je stanovený na 0,045 percenta hodnoty cenných papierov. Toto je fakt, pri ktorom stojí za to zamyslieť sa, že lehotu jedného roka, ktorá ešte existuje pre bezplatný prevod akcií na FNM, spomínaný asi milión občanov využije.

Ivan ČERNÝ,Foto: archívPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.