Pripomíname si 75. výročie vzniku prvej slovenskej štátnosti


Slovenský štát pečať 1.SRSlováci počas holokaustu zachránili najviac Židov v prepočte na obyvateľov

Marxistická historiografia je dodnes rešpektovaná

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

O tom, že vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 znamenalo záchranu národnej existencie, dnes pochybuje málokto. Navzdory tomu slovenská historiografia dosiaľ nedokázala predložiť objektívne zhodnotené obdobie prvej Slovenskej republiky (SR).   Najväčším bremenom sa javí židovská otázka. V súčasnosti jestvujú dôkladne spracované údaje o dôsledkoch prenasledovania Židov počas vojny, no takmer nijaká pozornosť sa nevenuje jeho príčinám.

Historik Eduard Nižňanský sa síce zmieňujdvojkríž SKe o sociálnom pozadí holokaustu, ale z hľadiska vyraďovania židovského obyvateľstva z hospodárskej sféry. Nie však z pohľadu postavenia Židov na hospodárskom živote Slovenska do vzniku prvej SR.

  • OSLABENIE VPLYVU

Podľa dostupných prameňov boli Židia pred vojnou neúmerne zastúpení v hospodárskom živote Slovenska. V tridsiatych rokoch minulého storočia necelé štyri percentá z nich vlastnili štyridsaťpäť percent národného majetku. Stanislav Kaššovic vo svojej dizertačnej práci Politická činnosť katolíckych kňazov – poslancov Slovenského snemu 1939 – 1945 uvádza, že „časť cirkevných kruhov na Slovensku sympatizovala s názormi presadzujúcimi oslabenie vplyvu Židov vo verejnom a  hospodárskom živote štátu, ale všetci jasne odmietali riešenie židovskej otázky na rasovom základe“. Spomína prejavy kňazov poslancov, v ktorých upozorňovali na vykorisťovanie Slovákov zo strany židovských advokátov a krčmárov a uvádza aj konkrétne prípady.

V súvislosti s vykonštruovaným súdnym procesom s troma „vlastizradnými“ biskupmi historik Róbert Letz poukazuje na to, že donedávna sa historici opierali o publikáciu Proces proti vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdičovi z roku 1951. Všeobecne sa považovala za knižné vydanie stenografických záznamov z procesu. „V skutočnosti ide o tendenčne skrátené a upravené vydanie týchto záznamov, plne slúžiace komunistickej propagande doma a v zahraničí,“ tvrdí Letz na základe objavu skutočných stenografických záznamov procesu s biskupmi, ktoré sa nachádzajú v archíve Ústavu pamäti národa.

snem-slovenskej-republiky v

Slovenský snem pri vyhlásenie slovenskej samostatnosti, 15.3.1939.

  • ANTISEMITIZMUS

Historik Ivan Kamenec sa prakticky celý život venuje téme holokaustu na Slovensku. E. Nižňanský dokonca jeho prácu o holokauste na Slovensku, napísanú už začiatkom sedemdesiatych rokov, považuje za základnú o tejto téme. Mohla byť v tom čase spracovaná na základe iných zdrojov než výsledkov marxistickej historiografie, o ktorej I. Kamenec hovorí, že ju nemožno odmietať, lebo hrozí porušenie kontinuity? E. Nižňanský považuje Kamencovu prácu za „kritickú analýzu dejín nielen holokaustu, ale aj vojnovej Slovenskej republiky, v ktorej naznačil problém autochtónneho antisemitizmu na Slovensku“. Podsúva teda Slovákom vrodenú nenávisť voči Židom? Ibaže to vôbec nekorešponduje s počtom Židov, ktorých Slováci zachránili počas vojny. V prepočte najviac na počet obyvateľov. Medzi záchrancami Židov z celého sveta (Spravodliví medzi národmi) je až päťstoštyridsaťosem Slovákov.

 

  • NÁZOR ŠEFREDAKTORA

SMOLEC webPoznámka šéfredaktora Maroša Smolca: Slovenskí historici sa v mnohom rozchádzajú v hodnotení prvej Slovenskej republiky. Staršie generácie, tzv. azyloví historici a historici pôsobiaci v čase československého socializmu, môžu mať ovplyvnený úsudok. Ale Ústav pamäti národa i mnohé vysoké školy združujú novú, nezaťaženú generáciu historikov. Tak nech títo mladí historici s odstupom sebe vlastným zhodnotia kvalitne a definitívne celé dejiny prvého slovenského štátu. Pozitívom pre slovenský národ bol istotne jeho vznik nevyhnutný aj na základe geopolitických vplyvov a samotná podstata, ktorej funkciou bola záchrana a kultúrno-spoločenský rozvoj slovenského národa. Jeho výrazným negatívom až príliš vysoká iniciatíva a horlivosť politických predstaviteľov v prijatí protižidovských zákonov. Slovenský snem ich nemal prijímať. Verím, že aj v tomto vydaní Slovenských národných novín nájdete mnoho nových a najmä objektívnych informácií o prvej Slovenskej republike.                                

Názor historika na danú tému: http://www.snn.sk/index.php/nazory/2064-stat-je-najvaecsi-poklad                                          Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.