Národné, slovenské divadlo mu bolo nadovšetko


Odišiel popredný teatrológ – spoluautor dejín slovenského divadla

Národné, slovenské divadlo mu bolo nadovšetko

Spracoval: (ddk)

Cesta Ladislava Čavojského, CSc., (*17. 1. 1932 Trnava – † 9. 1. 2014 Bratislava) viedla z rodnej Trnavy po maturite na Divadelnú fakultu VŠMU, kde absolvoval (1955) štúdium divadelnej vedy. Mal po celý život jedného zamestnávateľa, pôsobil v Slovenskej akadémii vied. Spočiatku v Oddelení divadla a filmu, ktoré začínalo ako súčasť Ústavu slovenskej literatúry. V roku 1969 sa osamostatnilo ako Ústav divadla a filmu SAV a Ladislav Čavojský sa stal jeho prvým riaditeľom.

Grálová sonáta ako živé duchovné posolstvo


recitácia kostol teofil klas - štvorecVerše Teofila Klasa nadväzujú na dielo básnikov Katolíckej moderny

Grálová sonáta ako živé duchovné posolstvo

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Adventnú nedeľu 15. decembra 2013 mali veriaci a zároveň milovníci poézie nevšedný zážitok. V bratislavskom františkánskom Kostole Zvestovania Pána sa konala prezentácia básnickej zbierky Teofila Klasa Grálová sonáta − Eucharistická poéma, ktorú pripravili Dom Matice slovenskej v Bratislave, Vydavateľstvo Post Scriptum a Rehoľa menších bratov františkánov.

Jabĺčkami dláždia cestu k detskému srdcu


ilustrácia pre deti - štvorecBienále ilustrácií Bratislava už polstoročie potvrdzuje svoju jedinečnosť

Jabĺčkami dláždia cestu k detskému srdcu

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív BIB

Bratislavské bienále ilustrácii, ktoré 6. septembra otvorilo svoje brány v Dome umenia Národného osvetového centra na bratislavskom námestí SNP, sa blíži ku svojej polstoročnici. Za tento čas sa z BIB stala nielen prestížna medzinárodná súťaž originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež, ale BIB sa stal aj čímsi viac. Unikátnym fenoménom rešpektovaným vo svete detskej knihy.   Keď hŕstka nadšencov krásnej detskej knihy na Slovensku na čele s Dr. Dušanom Rollom zakladala v roku 1965 nultý ročník BIB, určite nikto z nich netušil, ako široko sa rozrastie a hlboko zakorení strom BIB doma i vo svete. Logo BIB sa stalo prestížnou značkou, symbolom kvalitnej umeleckej nekomerčnej ilustrácie vo vyše sto štátoch všetkých kontinentov.

Rómeo a Júlia na prvej divadelnej scéne


balet - štvorecNesmrteľný príbeh lásky a smrti v nových baletných podobách

Rómeo a Júlia na prvej divadelnej scéne

Text a foto: Dagmar JORDOVÁ

Keď sa opýtali talianskeho choreografa a tanečníka Massima Moriconeho, aké je posolstvo Prokofievovho baletu Romeo a Júlia pre dnešné publikum, odpovedal: „Jednoznačne láska. Tá nakoniec nad všetkým zvíťazí. V každej dobe by sme mali viac myslieť na lásku a menej na boj.“ Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. v úvode tejto divadelnej sezóny pripomenul úspešné hosťovanie baletu na letnom Shakespearovskom festivale v Divadle Globe v Ríme, kde s baletom Rómeo a Júlia, ktorého premiéra bola v apríli tohto roku v SND, sa predstavil v piatich predstaveniach a videlo ich vyše päťtisíc divákov.

Martin ožil ochotníckym divadlom


Už 91. ročník Scénickej žatvy priniesol radosť aj otázniky

Martin ožil divadlom

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív NOC

Amatérske divadlo zohralo v kultúrnom sebauvedomovaní sa Slovákov jednu z najdôležitejších úloh. Poučné či zábavné divadelné predstavenia, ktoré písali naši prví spisovatelia a dramatici, prinášali do slovenských dedín a mestečiek slovenčinu, ktorá sa stávala jazykom sprostredkujúcim estetický zážitok, a teda sa stala rovnocennou s ostatnými európskymi jazykmi. Nečudo, že prehliadka ochotníckych súborov Scénická žatva pretrvala doteraz celých neuveriteľných deväťdesiatjeden rokov.

Hradné kulisy hostili tentoraz aj Verdiho


divadlo - štvorecZvolenská slávnosť divadla vydarene zaknihovala svoj štyridsiaty ročník

Hradné kulisy hostili tentoraz aj Verdiho

Dagmar JORDOVÁ – Foto: autorka

Zámocké hry zvolenské sa v tomto roku prehupli do svojho 40. jubilejného ročníka. Činoherná časť uviedla premiéru hry Henricha Leška a Mareka Maďariča Prekliaty básnik v naštudovaní hercov Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a operná časť Macbetha v podaní Štátnej opery v Banskej Bystrici. Na jeseň, konkrétne 10. októbra, si pripomenieme dvesto rokov od narodenia génia svetovej a najmä talianskej opery Giuseppe Verdiho.

Zomrel vynikajúci slovenský režisér Jozef Bednárik


Bednárik - štvorecZomrel vynikajúci slovenský režisér Jozef Bednárik

Prinavrátil divadlu jeho pôvodný zmysel

Milan POLÁK – Foto: zdroj - internet

Tvorca originálnych, jedinečných a sugestívnych divadelných i televíznych inscenácií zapíše sa do dejín našich dramatických umení ako osobnosť, ktorá sa usilovala po celý svoj tvorivý život prinavrátiť divadlu jeho pôvodný zmysel, cieľ a miesto v spoločnosti. Vytváral divadlo ľudové, apelatívne, myšlienkovo výrazné, schopné osloviť až šokovať diváka, a to so zámerom nadviazať s ním bezprostredný kontakt a všetkými prostriedkami vtiahnuť ho do deja,  privolať ho k spolupráci na dotvorení jeho posolstva.

Vedel prečo a pre koho tvorí


Štefunko sochár - štvorecPred 110 rokmi sa narodil F. Štefunko – zakladateľská osobnosť slovenského sochárstva

Vedel prečo a pre koho tvorí

Zuzana FALÁTHOVÁ – Foto: archív SNN

Tohtoročný štvrtý august je pre Slovákov osobitne významný. V tento deň sme si pripomenuli na národných slávnostiach 150. výročie založenia Matice slovenskej. Je to však aj dátum narodenia významného slovenského sochára, medailéra, profesora a národného umelca Fraňa Štefunka (1903 – 1974), ktorý patrí medzi zakladateľské osobnosti nášho moderného sochárstva i medailérstva, pričom podstatná časť jeho tvorby bola spätá s Maticou slovenskou a Martinom, kde prežil štyridsaťdva rokov plodného života.

Nakreslili a namaľovali čistý svet


vyhlasovanie súťaže ilustračkaProtidrogový projekt Prečo som na svete rád/rada oslovil mládež

Nakreslili a namaľovali čistý svet

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Projekty, ktoré podporujú odmietavý postoj mladých ľudí k drogám, ako aj k ďalším závislostiam, nadobúdajú práve v dnešných časoch čoraz väčšiu dôležitosť. Je ideálne, ak sa protidrogová osveta spája s tvorivosťou. Výtvarná súťaž pre mladých ľudí Prečo som na svete rád/rada už takmer dvadsať rokov nabáda mládež, pedagógov, ale aj množstvo návštevníkov výstav na zamyslenie sa nad tým, ako eliminovať novodobú epidémiu drogových závislostí a dať prednosť zdravému životnému štýlu.

Fotografia ako výrečné memento

Bratislava privítala výstavu Partizánske hnutie v Rusku, Ukrajine a Bielorusku

Fotografia ako výrečné memento

Maroš M. BANČEJ – Foto: Dom umenia NOC

Veľká vlastenecká vojna a následná porážka nacizmu bola nespočetnekrát zmapovaná historikmi, inšpirovali sa ňou spisovatelia, hudobníci aj maliari. Jej súčasťou bolo aj masívne partizánske hnutie, ktoré je doposiaľ fenoménom, ktorý väčšina ľudí pozná iba z kusých informácií a staršia generácia si ho spája s ideologicky podfarbeným učivom, filmami či knihami.