Slovo napísané básnikom či prozaikom ostáva


knihy-ilustrákSvet literárnych súťaží vzbudzuje (opatrný) optimizmus

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív

V kolotoči štatistík, rebríčkov a rôznych bulvárnych „naj“, ktoré naše periodiká uverejnili pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky, si takmer nikto nespomenul na literatúru. Je to paradoxné, keďže práve cez slovo v rodnej reči si potvrdzujeme a pestujeme vlastnú jedinečnosť a zároveň obohacujeme mnohojazyčný európsky priestor.

Novoročný predsavzanec


HUMORESKA

Milan ZEMO

Každý správny Slovák musí zasadiť strom, postaviť dom, splodiť dieťa a aspoň raz za život dať si novoročné predsavzatie. Najčastejšie to, že sa už pohára ani nechytí. V krvi prúdi po Silvestri dostatok molekúl alkoholu, lenže nastáva vytriezvenie a na rade je realita ťažkého dodržania sľubu. Všade, kam predsavzanec príde, musí sa teda spolu s pozdravom ospravedlniť. Aby všetci prepáčili, že on je abstinent a vlastne za to ani nemôže, lebo patrí sa raz za život predpísať si sám sebe suchý zákon, hoci sa tým ocitá na okraji spoločnosti.

Rady národovcov opustil Ján Bulík ml.


NEKROLÓG

(red)

Uprostred decembra minulého roku zomrel v Pozdišovciach MUDr. Ján Bulík, spoluzakladateľ a aktivista Spolku Slovákov z Juhoslávie, kovačický rodák a syn JUDr. Jána Bulíka, prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii.

Zlatá niť slovenských dejín


KNIHA TÝŽDŇA

Ján Hnilica: Svätí Cyril a Metod, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2012

Eva ZELENAYOVÁ

Aj takto sa dá nazvať misia solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pred 1 150. rokmi. U pápeža dosiahli priam nemožné, rozšírili liturgické jazyky z troch na štyri. Popri latinčine, gréčtine a hebrejčine sa aj stará kultúrna slovenčina stala liturgickým jazykom.

Minca len s jednou stranou


židovská hviezdaSlováci sú na početných divadelných plagátoch prezentovaní ako fašisti

Alexander GOCZ – Foto: autor, archív

Tohtoročný predvianočný čas sa niesol vo zvyčajnom duchu reklamných kampaní už od konca októbra. Ihličnaté vetvičky, importovaný Santa a samozrejme tie „najvýhodnejšie“ ponuky. Bratislavčanom, prípadne turistom, však muselo prinajmenšom udrieť do očí úctyhodné množstvo plagátov v centre mesta, na ktorých so vztýčenou pravicou „hajluje“ skupinka ľudí oblečená v krojoch. Výrazný nápis Holokaust celú scénu iba podčiarkol. Taký Holanďan, prípadne Japonka by si pokojne mohli pomyslieť, že sa ocitli v krajine xenofóbnych fašistov...

Ceny Slovenských pohľadov za rok 2012


Najstarší kultúrny časopis v Európe ocenil autorov a spolupracovníkov

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ 

Slovenské pohľady založil v roku 1846 Jozef Miloslav Hurban a sú v rámci celej Európy najstarším, doteraz vychádzajúcim kultúrnym periodikom. Časopis vydáva Matica slovenská a ako už je roky tradíciou, aj v tohtoročnom predvianočnom čase sa pracovníci redakcie, členovia redakčnej rady i zástupca vydavateľa stretli s okruhom spolupracovníkov, aby ocenili viacerých autorov rôznych literárnych kategórií a žánrov.

Sme až príliš tichými svedkami úpadku štátneho jazyka


štúr štvorecMinisterstvo kultúry poukázalo na alarmujúci stav znalostí používateľov spisovnej slovenčiny

Ivan BROŽÍK - Foto: SNN

Denne sa presviedčame o tom, že v obrazových či zvukových médiách alebo na úradoch je mnoho nedostatkov v oblasti jazykovej kultúry. Týka sa to rovnako výslovnosti, pravopisu, gramatiky, slovnej zásoby aj štýlov. Málokto si uvedomuje, v akej jazykovej situácii sa nachádza a aké sú jazykové prostriedky, ktoré by mal v tejto situácii použiť. Jazykovej kultúre sa venuje málo pozornosti už v školstve najmä v čase, v ktorom mladý človek dozrieva nielen biologicky a mentálne, ale aj jazykovo.

Trendoví niktoši


POZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Keď moderátorka niekdajšieho Dobrého rána Slovenského rozhlasu Hana Michalčíková prvý raz vo vysielaní použila dovtedy neznáme slovo „hostka“, urobila tak v prítomnosti odborníčky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a v relácii Jazykové okienko. Nuž a slovo hostka po náležitých vysvetleniach jeho slovotvorby, vychádzajúcej od základu „hosť“, bolo neskôr kodifikované ako spisovné.

Netradičný a zároveň príťažlivý svet objektívom fotoaparátu


médiáMesiac fotografie v bratislavskom Dome umenia má návštevnícky úspech

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

November je v Bratislave už tradične vnímaný ako Mesiac fotografie – moderného média, ktoré nás sprevádza na každom kroku, pričom jeho výpovedná hodnota kolíše od reklamných nablýskaných fotografií, ktoré už pomaly neregistrujeme, až po silné novinárske fotky, ktoré majú ambíciu meniť naše vnímanie sveta okolo. V Bratislavskom Dome umenia pri Národnom osvetovom centre sa v rámci 22. ročníka Mesiaca fotografie zišla skutočne silná štvorica výstav.

Nahota na odstrel, Košice na predaj


HUMORESKA

Milan ZEMO

Konečne sa zistilo, prečo poslanci počas rokovaní listujú v novinách. Neprajníci nášho parlamentu vykrikovali, že tam takíto zákonodarcovia nepatria, lebo nesledujú, čo sa v sále deje, ale prezerajú si holé baby v bulvárnych plátkoch. Omyl, vážení! Oni pracovali. Sledovali, či noviny neprekročili hranicu nahoty a neskĺzli do kategórie erotickej tlače. Keď ťažká poslanecká práca pri sledovaní mravnosti dosiahla neúnosný bod, našiel sa jeden odvážny.