Daňový bonus na dieťa si rodičia a iné osoby môžu uplatniť aj spätne

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. októbra (TASR) – Zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, ktoré v tomto roku presiahlo povinnú školskú dochádzku, alebo má viac ako 16 rokov, mali priniesť zamestnávateľovi do 30. septembra 2014 potvrdenie o návšteve školy.

V prípade, že má dieťa zápis na vysokú školu až počas októbra, túto povinnosť si musia splniť do 31. októbra 2014. Ak termín nestihli, alebo nestihnú, zameškané mesiace si môžu dodatočne uplatniť na budúci rok pri ročnom zúčtovaní, ktoré bude robiť zamestnávateľ alebo v daňovom priznaní, ktoré si budú robiť sami.

Monika Berežňáková, metodička miezd poradenskej spoločnosti Accace upozorňuje na najčastejšie prípady z praxe.

"Napríklad, rozvedená matka žije v domácnosti so svojím dieťaťom a so súčasným partnerom, ktorý na domácnosť prispieva. Bývalý manžel žije mimo a platí na dieťa výživné. Daňový bonus si nemôže uplatniť ani jeden z nich. Partner preto, lebo nie sú manželmi. Otec si nemôže uplatniť daňový bonus na svoje dieťa, hoci naň platí výživné, lebo s ním nebýva v spoločnej domácnosti," vysvetlila Berežňáková. Nárok na bonus má iba matka, ak splní zákonné podmienky.

Upozornila aj na ďalší prípad, keď rozvedená matka žije v domácnosti s bývalým manželom a ich spoločným dieťaťom, bývalý manžel prispieva na domácnosť a platí aj výživné na dieťa. Obaja sú zamestnancami a zarábajú viac ako polovicu minimálnej mzdy.

"Podmienky nároku na daňový bonus spĺňajú obe osoby, nakoľko spĺňajú podmienku príjmu aj spoločnej domácnosti. Ak sa nedohodnú, hoci majú možnosť daňový bonus si počas roka rozdeliť, podľa zákona má nárok na daňový bonus najprv matka, potom otec a nakoniec iná oprávnená osoba," vysvetlila Berežňáková.

A do tretice situácia, keď v domácnosti žije matka so svojím dieťaťom a manželom, ktorý nie je otcom dieťaťa. Na domácnosť aj dieťa prispievajú obaja. Matka je nezamestnaná a jej manžel je zamestnancom s príjmom vyšším ako polovica minimálnej mzdy. Môže si daňový bonus uplatniť jej manžel, hoci nie je otcom dieťaťa a ani si ho neosvojil?

"Nakoľko manžel matky spĺňa podmienku príjmu aj domácnosti, môže si uplatniť daňový bonus na jej dieťa," ubezpečila Berežňáková.

Stáva sa, že deti niekoľkokrát opakujú ročník vysokej školy a hoci študujú dennou formou, rodičia nemajú nárok na bonus, ak má ich dieťa viac ako 25 rokov.

Daňový bonus na dieťa je 21,41 eura na mesiac, odpočítava sa z dane a je možné uplatniť si túto sumu na každé vyživované dieťa, ktoré žije s oprávnenou osobou v domácnosti.

"Okrem vlastného dieťaťa si môžete uplatniť daňový bonus aj na dieťa, ktoré ste si osvojili. Tiež na dieťa druhého z manželov a môžu si ho uplatniť aj osoby, ktoré dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu," doplnila Berežňáková.

Bonus patrí len za nezaopatrené deti, za ktoré sa považujú do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do konca školského roka, v ktorom dovŕšia 16 rokov. Do dovŕšenia 25 rokov, ak sa ďalej sústavne pripravujú na povolanie štúdiom, alebo sa nemôžu sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz. Rodič v takom prípade predkladá zamestnávateľovi potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.