Duckého zmenky: Dovolanie prokurátora je na Najvyššom súde vyše roka

Budova Ministerstva spravodlivosti a Najvyššieho súdu SR v Bratislave, ilustračné foto Foto: TASR/Peter Hudec

Bratislava 5. augusta (TASR) – Dovolanie špeciálneho prokurátora vo veci Duckého zmeniek v prípade obžalovaného bývalého finančného riaditeľa štátneho podniku SPP Ivana M. je na Najvyššom súde SR už viac ako rok.

O dovolaní špeciálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zo 14. mája 2014 doposiaľ nebolo rozhodnuté, hoci mal dovolania oboch procesných strán pridelené na konanie ten istý senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) (senát Štefana Harabina, poznámka TASR).

Harabinov senát 13. mája tohto roku rozhodol však len o dovolaní obžalovaného tak, že zrušil výrok napadnutého rozhodnutia o jeho odsúdení. "Dovolaniu súd vyhovel z dvoch dovolacích dôvodov napriek tomu, že prokurátor poukázal na to, že doplnenie dovolania obžalovaného o ďalší dovolací dôvod má formálne chyby a navrhol ho odmietnuť. Doplnenie dodatočného dôvodu išlo nad rámec podaného dovolania a nespĺňalo zákonné podmienky dovolania upravené Trestným poriadkom, keďže doplnenie dovolania podal Ivan M. sám, nie prostredníctvom obhajcu," uviedla dnes pre TASR Jana Tökölyová, hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Rozhodnutie NS SR o vyhovení dovolania obžalovaného Ivana M. bolo doručené ÚŠP 2. júna.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) nebude môcť Ivanovi M. uložiť prísnejší trest, ako je ten, o ktorom už raz rozhodol. Vyplýva to zo spomínaného májového rozsudku senátu NS SR, ktorému predsedal Harabin. Ten po vyše 13 rokoch súdnych sporov zrušil rozsudok ŠTS a prikázal mu, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Ivan M. mal pôvodne podľa rozhodnutí NS SR a ŠTS stráviť za mrežami tri roky a dva mesiace. Zároveň mu uložili trest zákazu činnosti na sedem rokov. Harabinov senát dal v rozsudku za pravdu obvinenému aj v tom, že uložené tresty sú neprimerané už vzhľadom na neprimeranú dĺžku konania, pričom obvinenie v tejto veci bolo vznesené ešte 30. marca 2001.

Rozsudkom ŠTS zo dňa 17. januára 2013 bol obvinený Ivan M. uznaný za vinného z trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. V prípade išlo o takzvané Duckého zmenky v hodnote 350 miliónov českých korún. ŠTS poslal obvineného za mreže na tri roky a dva mesiace a zároveň mu uložil trest zákazu činnosti v trvaní sedem rokov.

O odvolaní voči tomuto rozsudku rozhodoval NS SR dňa 19. novembra 2013. Ivana M. opäť uznal za vinného, avšak skutok posúdil ako pokus trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Výberová chronológia súdnych sporov týkajúcich sa kauzy zmeniek s podpisom niekdajšieho najvyššieho predstaviteľa SPP Jána Duckého:

rok 1998 - Slovenský plynárenský priemysel, š. p., uzatvoril s českou firmou Sezoos Group fiktívnu zmluvu na nákup technologických zariadení. Na jej základe podpísal vtedajší generálny riaditeľ SPP a slovenský exminister hospodárstva Ján Ducký zmenky na 350 miliónov Kč.

september 1998 - Union banka (UB) sa začiatkom mesiaca informovala o možnosti odkúpenia zmeniek podpísaných generálnym riaditeľom SPP Jánom Duckým. Zmenky odpredávala spoločnosť Sezoos Group, a. s., ktorá všetky kroky konzultovala so SPP, š. p.

október 1998 - Sezoos Group, a. s., previedla zmenky na Union Banku.

11. januára 1999 - Vo vchode panelového domu v Bratislave našli mŕtvolu bývalého generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu, bývalého ministra hospodárstva a bývalého poslanca za HZDS Jána Duckého. Podľa dostupných informácií bol Ducký zastrelený štyrmi strelami z pištole kalibru 7,65 mm.

24. septembra 1999 - Česká spoločnosť Sigma Lutin a SPP podpísali dohodu, že Sigma si nebude uplatňovať nárok na vyplatenie zmenky na sumu 400 miliónov českých korún. Zmenku podpísal bývalý generálny riaditeľ SPP Ján Ducký.

25. októbra 1999 - Podľa vyjadrenia bývalého finančného riaditeľa SPP Ivana M. na Krajskom súde v Bratislave malo päť zmeniek (každá po 70 miliónov Kč) v celkovej sume 350 miliónov Kč slúžiť len ako poistka SPP. Na ich základe si mala spoločnosť Sezoos Group zobrať úver od UB vo výške 350 miliónov Kč a následne tieto prostriedky previesť na účet SPP. Nešlo teda o dodávku technologických zariadení, ako bolo napísané v zmluve medzi SPP a Sezoos Group, ale o získanie úveru pre SPP od UB prostredníctvom českej spoločnosti.

16. marca 2000 - Riaditeľ spoločnosti Sezoos Group Roman Zubík vo svojej výpovedi pred súdom uviedol, že SPP bol informovaný o prevode zmeniek v hodnote 350 miliónov Kč zo Sezoosu na Union banku. Súdu tiež potvrdil, že SPP za zmenky dostal sumu 200 miliónov Kč a cenné papiere v hodnote 150 miliónov Kč.

17. apríla 2000 - Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave rozhodla o oprávnenosti nároku na 350 miliónov českých korún, ktorý priznal podpismi na piatich zmenkách Ján Ducký. Podľa verdiktu mal SPP zaplatiť Union banke, a. s., Ostrava požadovanú sumu, ako aj šesťpercentný úrok od marca 1999 a súdne trovy.

8. mája 2000 - Ďalšiu zmenku podpísanú Duckým predložil zástupcom SPP správca konkurznej podstaty Moravia banky. Stalo sa tak v súvislosti s neplnením si povinností spoločnosťou Sezoos Group, ktorá mala v tejto banke úver. Kým v prípade sporu SPP a Union banky vystupoval SPP ako vlastník zmeniek, v prípade zmenky v Moravia banke bol ručiteľom.

15. februára 2001 - Vedenie SPP potvrdilo, že rokovalo s V. Vološčukom, majiteľom firmy IMC Burzovní, a. s., ktorý sa vyhlásil za nového majiteľa 24 bianco zmeniek. Záväzok mal vzniknúť dávaním ústnych príkazov Duckého na nákup akcií v tom čase zväčša už skrachovaných podnikov alebo podnikov v likvidácii, napríklad Chemapolu a niektorých ďalších. Podľa Vološčuka mali bianco zmenky po ich vyplnení hodnotu dve až tri miliardy Kč.

21. februára 2001 - Správca konkurznej podstaty Sezoos Oil, a. s., Vsetín Roman Rais oznámil, že do konkurznej podstaty tohto podniku zahrnul aj dve zmenky vystavené SPP. Prvá z nich bola na 500 miliónov Sk a bola splatná 31. apríla 2000 v Tatra banke a podľa verejného oznámenia sa jej vlastníkom stala akciová spoločnosť Kerametal Bratislava. V druhom prípade išlo o bianco zmenku s doložkou "bez protestu" indosovanú na Union banku, a. s., Ostrava k zaisteniu úveru. Táto zmenka bola v držbe Union banky.

28. mája 2001 - Slovenský plynárenský priemysel, š. p., stornoval 33 zmeniek podpísaných Jánom Duckým. Hodnota 17 z nich bola 5,7 milióna DEM (viac ako 124 miliónov Sk), zvyšné boli bianco zmenky bez vypísanej sumy. SPP získal zmenky od bratislavskej P & J, a. s.

29. novembra 2001 - Senát Najvyššieho súdu SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v kauze tzv. Duckého zmeniek v prípade Union banky, a. s., Ostrava. Uznal tak právoplatnosť zmeniek podpísaných bývalým generálnym riaditeľom SPP.

30. novembra 2001 - Hovorkyňa SPP Dana Kršáková potvrdila, že Slovenskému plynárenskému priemyslu, a. s., sa podarilo získať 21 kusov tzv. Duckého zmeniek v hodnote takmer 6,5 miliardy Sk. Z nich 17 v celkovej hodnote 2,2 miliardy Sk odovzdali SPP bezodplatne zástupcovia Sigmy Group, a. s., so sídlom v Lutíne, ďalšie štyri zmenky v celkovej hodnote štyri miliardy Kč skonfiškovala česká polícia v jednej advokátskej kancelárii v Brne.

8. apríla 2002 - Zmenkový spor medzi SPP a českou Moravia bankou o preplatenie "Duckého zmenky" rozhodol Krajský súd v Bratislave v prospech plynárov.

30. októbra 2002 - Päťčlenný senát Najvyššieho súdu SR odmietol dovolanie SPP v kauze právoplatnosti tzv. Duckého zmeniek. Súd tak definitívne potvrdil oprávnenosť nárokov českej Union banky na preplatenie päť zmeniek v sume 350 miliónov českých korún, ktoré podpísal niekdajší generálny riaditeľ SPP Ján Ducký.

28. mája 2003 - Nárok voči SPP na preplatenie jednej z tzv. Duckého zmeniek v hodnote jednej miliardy Kč si na Krajskom súde v Bratislave uplatnila švajčiarska banka Gen Man Venture, AG.

19. júna 2003 - Najvyšší súd SR rozhodol, že kauzou piatich tzv. Duckého zmeniek v hodnote 350 miliónov Kč, ktoré požaduje od SPP uhradiť česká Union banka, sa bude musieť opäť zaoberať Krajský súd v Bratislave.

25. septembra 2003 - V jednom zo série sporov o Duckého zmenky Najvyšší súd SR v prípade nárokov Moravia banky o preplatenie 210 miliónov Kč definitívne rozhodol v prospech SPP.

3. februára 2004 - SPP vyhral ďalší súdny spor o Duckého zmenky. Švajčiarska banka Gen Man Venture, AG bola neúspešná so svojou žalobou o preplatenie zmenky v hodnote jednej miliardy Kč.

31. marca 2005 - Subjekt so sídlom na Britských Panenských ostrovoch oznámil, že si od Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., nárokuje preplatenie zmenky v hodnote jednej miliardy Kč.

13. júna 2006 - V Prahe sa konala dražba zmenky z 28. októbra 1998 podpísaná vtedajším riaditeľom SPP Jánom Duckým. Zmenka mala vyvolávaciu cenu 350 miliónov Kč, o jej kúpu napokon nikto neprejavil záujem. Zmenka bola vystavená v prospech a. s. Sezoos Group zo Vsetína, niekoľkokrát zmenila majiteľa a napokon sa ocitla vo vlastníctve spoločnosti Bolzano Enterprises Limited registrovanej na Britských Panenských ostrovoch.

21. mája 2007 - Okresný súd Bratislava V. rozhodol, aby Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vyplatil českej spoločnosti DRAFT-OVA z Opavy 400 miliónov českých korún za jednu z takzvaných Duckého zmeniek.

19. decembra 2008 - Krajský súd v Bratislave vyhlásil jednu z tzv. Duckého zmeniek na miliardu Kč vystavenú 28. októbra 1998 na spoločnosť Sezoos Group, ktorá sa ocitla vo vlastníctve švajčiarskej spoločnosti Gen Man Venture, AG, za neplatnú.

19. decembra 2008 – Krajský súd v Bratislave rozhodol aj o Duckého zmenke v hodnote 350 miliónov Kč, ktorá je vo vlastníctve cyperskej spoločnosti STRONDEN MANAGEMENT LIMITED. Zmenku vyhlásil za platnú a SPP, a. s., uložil, aby jej držiteľovi vyplatila 350 miliónov českých korún.

1. apríla 2009 – Najvyšší súd (NS) SR rozhodol, že SPP nemusí zaplatiť švajčiarskej spoločnosti Gen Man Venture, AG jednu miliardu českých korún na základe jednej z takzvaných Duckého zmeniek. NS SR tak potvrdil verdikt bratislavského Krajského súdu (KS) z decembra 2008. Rozsudok už bol konečný.

28. apríla 2009 - Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava V. z 21. mája 2007, ktorým súd zaviazal SPP, aby českej spoločnosti DRAFT-OVA z Opavy vyplatil 400 miliónov českých korún za jednu z takzvaných Duckého zmeniek.

24. júna 2009 - Okresný súd Bratislava V. otvoril pojednávanie, v ktorom spoločnosť Bolzano Enterprises Ltd. (BEL) registrovaná na Britských Panenských ostrovoch žiadala od SPP, aby jej vyplatil jednu miliardu českých korún (Kč) za jednu z takzvaných Duckého zmeniek.

1. októbra 2009 - Okresný súd Bratislava V. rozhodol, že zmenka na jednu miliardu Kč, ktorej preplatenie žiadala spoločnosť Bolzano Enterprises Ltd. (BEL) od SPP, je neplatná.

12. mája 2010 - Generálna prokuratúra SR počas pojednávania na Najvyššom súde obhájila mimoriadne dovolanie podané 26. apríla toho roku v prípade jednej z tzv. Duckého zmeniek, ktorá znie na jednu miliardu Sk. V praxi to znamená, že štát túto zmenku nepreplatí. SPP opäť potvrdil, že zmenky podpísané bývalým generálnym riaditeľom Jánom Duckým považuje za podvodné.

29. júla 2010 - Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava V. z 1. októbra 2009 o neplatnosti Duckého zmenky na jednu miliardu Kč.

26. októbra 2010 - Právny zástupca českej spoločnosti, ktorá si nárokuje od SPP vyplatenie 400 miliónov českých korún na základe jednej z takzvaných Duckého zmeniek, predložil súdu nový dôkaz. Išlo o zápis z rokovania medzi bývalým ministrom hospodárstva a generálnym riaditeľom SPP Jánom Duckým a podnikateľom Romanom Zubíkom, ktorý mal dokázať, že zmenka bola vyplnená správne.

25. augusta 2011 - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) nemusí zaplatiť švajčiarskej spoločnosti GEN MAN VENTURES jednu miliardu českých korún za takzvanú Duckého zmenku. Rozhodol o tom dovolací trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý tak zamietol dovolanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Podľa vyjadrenia predsedu senátu NS platia teda rozsudky nižších súdov a aj NS, a teda, že zmenka je neplatná. Verdikt si vypočula len právna zástupkyňa SPP.

5. novembra 2011 - O osude zmenky na 400 miliónov českých korún, ktorú podpísal zavraždený bývalý riaditeľ SPP Ján Ducký, rozhodoval Ústavný súd (ÚS) SR. Obrátil sa na neho vlastník zmenky - česká firma DRAFT-OVA, ktorá sa o vyplatenie peňazí súdi s SPP. Česká firma považovala za neoprávnený zásah štátu do jej práva na súdnu ochranu, spravodlivé prejednanie prípadu a namieta porušenie celého radu základných práv. Zmenku na 400 miliónov Kč vystavil Ducký českému podnikateľovi Romanovi Zubíkovi v septembri 1998. Zubíka v Českej republike odsúdili za rozsiahle podvody pri predaji pohonných látok v 90. rokoch na 8,5-ročné väzenie. Na súdoch sa objavilo už niekoľko sporných miliónových a miliardových zmeniek s podpisom Jána Duckého. Medzi nimi aj zmenka na jednu miliardu Kč, o ktorej Najvyšší súd SR v auguste 2011 povedal, že je neplatná.

29. októbra 2012 - Okresný súd Bratislava rozhodol tak, že zmenkový platobný rozkaz zo 17. februára 2006 sa v celom rozsahu zrušil.

25. júna 2013 - Krajský súd v Bratislave (KS) na svojom verejnom zasadnutí nerozhodol a nevyhlásil rozsudok v spore o zaplatenie zmenky 400 miliónov českých korún, ktorú podpísal Ján Ducký. O odročenie požiadala žalujúca strana SPP, keď dodala súdu nové podania, s ktorými sa musí súd oboznámiť a zváži následne ďalší procesný postup vo veci.

13. augusta 2013 – O platnosti či neplatnosti takzvanej Duckého zmenky, ktorú vlastní švajčiarska spoločnosť GEN MAN VENTURES, rozhodoval na Najvyššom súde SR nezákonný senát. Potvrdil to senát Ústavného súdu (ÚS) SR pod vedením sudcu Jána Lubyho.

17. septembra 2013 – Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok nižšieho súdu v kauze jednej z takzvaných Duckého zmeniek. Okresný súd Bratislava 5 v októbri 2012 zamietol žalobu českej spoločnosti DRAFT-OVA, ktorou sa domáhala, aby SPP zaplatil 400 miliónov českých korún na základe predloženia zmenky s podpisom Jána Duckého. Rozhodnutie trojčlenného senátu krajského súdu bolo právoplatné.

24. októbra 2013 - Najvyšší súd (NS) SR dal definitívnu bodku za kauzou jednej z takzvaných Duckého zmeniek. Po tom, ako námestník generálneho prokurátora René Vanek stiahol dovolanie v prípade miliardovej zmenky, ktorú má švajčiarska spoločnosť GEN MAN VENTURES, NS SR zastavil konanie o mimoriadnom dovolaní.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.