Literárny týždenník je venovaný jubileu kulturológa Vincenta Šabíka

Foto: www.spolokspisovatelov.sk

Bratislava 22. septembra (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (31-32) je do istej miery monotematické. Približne z dvoch tretín je venované osemdesiatinám filozofa, kulturológa, literárneho kritika, prekladateľa-germanistu, profesora Vincenta Šabíka. Tento mimoriadny hold mu aj súčasný redakčný kolektív vzdáva preto, lebo Vincent Šabík je zakladajúca osobnosť tohto spisovateľského periodika a jeho prvý šéfredaktor. Literárny týždenník bol totiž prvým slovenským periodikom, ktorý sa programovo postavil na odpor totalitnej moci a presadzoval myšlienky pluralitnej a demokratickej spoločnosti i slovenskej štátnosti.

Vstupný článok na tému života a diela Vincenta Šabíka pod názvom Muž dialógu a silná osobnosť napísal prozaik Ľuboš Jurík, v poradí druhý šéfredaktor časopisu. Autori ďalších úvahových esejí o jubilantovi sú básnik Štefan Cifra (Renesančný človek), archeológ, profesor Jozef Vladár (Dejiny v tvorbe Vincenta Šabíka) a jazykovedec, vysokoškolský pedagóg Juraj Glovňa (Lingvistické štúdie V. Šabíka). Do obsahu témy redakcia zaradila aj úvahu Jána Chryzostoma kardinála Korca Filozof a kritik kultúry v našom čase, ktorú predniesol pred desiatimi rokmi na kolokviu o živote a diele Vincenta Šabíka v Nitre pri príležitosti jeho sedemdesiatin.

Samotnú tvorbu jubilanta časopis predstavuje jeho esejou Miroslav Válek - básnik ako homo politicus? Akoby metaforickou čerešňou na torte je báseň Milana Rúfusa Podivuhodný poštár, venovaná V. Šabíkovi. Jej „Dodatok čisto osobný“ znie: „Vkladám ťa do rúk Božej ochranky -/ dlho ži ešte.// A stráž tie dobré zvyky:// Dlho mi ešte vkladaj do schránky// Slovenské pohľady/ a onô, Týždenníky.“

Spomienku na Romana Kaliského pri nedožitej deväťdesiatpäťke pod názvom Ráčte do salónu, tam si už rodičia pripíjajú napísal Ján Čomaj.

Autorom vnútropolitického komentára s fejtónovou štylizáciou (Ne)utajená správa o daňovom škandále prezidenta Kisku je Ľudovít Števko.

Zahraničnopolitické komentáre Kurdské referendum a Pokoj pred voľbami do Bundestagu napísali Branislav Fábry a František Škvrnda.

Komentátorský charakter má aj pravidelná Pohľadnica z Prahy Petra Žantovského i stĺpcový úvodník Pavla Dinku My a oni, oni a my... Petr Žantovský sa v Pohľadnici zamyslel nad súčasnými prienikmi českej a slovenskej kultúry, a to v súvislosti s úmrtím dramatika Osvalda Zahradníka. V závere napísal: „Aj napriek tomu, že prezident Rudolf Schuster dal Osvaldovi Zahradníkovi v roku 2003 štátne vyznamenanie, ešte ďalších päť rokov, čiže takmer dvadsať rokov od novembra, musel tento vynikajúci dramatik čakať na uvedenie svojej hry na slovenskom javisku. A to je trestuhodné. Nemali by sme podobné osobnosti vymazávať z pamäti, tvorili totiž to, na čom stojíme dnes: českú a slovenskú kultúru.“

Úvodníkové zamyslenie Pavla Dinku má polemický charakter a je namierené proti jednostrannému mediálnemu prístupu k slovenskej národnej histórii, kde všetko, čo je slovenské, je zlé a odsúdeniahodné, dokonca už aj najsvetlejšie – štúrovské obdobie našich národných dejín.

Pôvodná próza je v čísle zastúpená poviedkou Jozefa Kollára Fotky v piesku, pôvodnú poéziu reprezentujú ukážky z tvorby Ivana Kučmu. Lyrickou lahôdkou je celostránkový priestor pre poéziu pred takmer rokom zosnulého legendárneho interpreta poetických piesní Leonarda Cohena. Málokto si totiž uvedomuje, že Cohen bol aj básnik. Báseň ho priviedla k sestre piesni. Ako sa píše v perexe – „svojou hudobnou kariérou do istej miery zatienil predchádzajúcu kariéru básnika a spisovateľa, no napriek tomu aj po prerazení v hudobnom priemysle sporadicky vydával poéziu.“ Cohenove texty do slovenčiny pretlmočila poetka Blanka Poliaková.

Textovo-obrazovú reportáž zo zasadnutia medzinárodného kolokvia, ktoré sa uskutočnilo z podnetu Spolku slovenských spisovateľov v prvom septembrovom týždni v Štúrove, pripravil Štefan Cifra. Témou kolokvia s názvom Veľký pán Dunaj bola príprava medzinárodnej antológie poézie národných klasikov o Dunaji zo všetkých národných štátov, ktorými táto európska veľrieka preteká.

Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Gustáva Maťovčíka na encyklopedické dielo Vladimíra Valentíka a Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Pamätník slovenských vojvodinských literátov a recenzno-informačnú poznámku Jozefa Švarbalíka Folklór – Vranov nad Topľou, ktorá je však zaradená mimo recenznej rubriky.

Spoločenská rubrika zaznamenáva slávnosť odhalenia pamätnej tabule literárnemu vedcovi a básnikovi Imrichovi Vaškovi na jeho rodnom dome v Ondrašovciach, zoznam laureátov cien Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru, slávnosť knihy v Modre a nekrológ za profesionálnym fotografom a vyhľadávačom slovenských spisovateľov a literárnych tém Františkom Dejčíkom z Ružomberka.

Rubrika Fórum kultúrnej verejnosti zvyčajne každé číslo uzatvára, v aktuálnom vydaní však ďalšie ohlasy čitateľov našli svoje miesto aj na druhej strane.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.