Štatistický úrad zverejnil správu o hospodárstve za mesiac júl

Štatistický úrad Foto: Teraz.TV

Bratislava 11. septembra (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku v júli 2014 v porovnaní s júlom 2013 vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 12,2 %, veľkoobchode o 7,8 %, vybraných trhových službách o 7,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, priemysle o 1,7 % a v ubytovaní o 1,6 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počet zamestnaných osôb klesol v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, stavebníctve o 2,2 %, doprave a skladovaní o 2 % a v maloobchode o 0,2 %.

V priemere za sedem mesiacov roka 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím vlani vzrástla zamestnanosť v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 %, veľkoobchode o 7,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,8 %, vybraných trhových službách o 6,5 %, ubytovaní o 4,5 % a v priemysle o 1,6 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,2 %, doprave a skladovaní o 1,4 %, stavebníctve o 0,9 % a v maloobchode o 0,3 %.

Nominálna mzda sa zvýšila vo veľkoobchode

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa zvýšila v júli 2014 oproti júlu 2013 vo veľkoobchode o 5,6 % na 825 eur, doprave a skladovaní o 5,1 % na 786 eur, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,6 % na 838 eur, maloobchode o 3,7 % na 586 eur, priemysle o 3,2 % na 929 eur a v ubytovaní o 1,5 % na 597 eur. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 5 % na 1658 eur, stavebníctve o 2,5 % na 617 eur, vybraných trhových službách o 2,2 % na 808 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,1 % na 365 eur.

Priemerná reálna mesačná mzda v júli medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 %, maloobchode o 3,8 %, priemysle o 3,3 % a v ubytovaní o 1,6 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, stavebníctve o 2,4 %, vybraných trhových službách o 2,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2 %.

V priemere za sedem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlani sa mzda zvýšila vo veľkoobchode o 7,5 % na 821 eur, doprave a skladovaní o 6 % na 772 eur, priemysle o 5,4 % na 920 eur, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 % na 818 eur, maloobchode o 3 % na 579 eur, ubytovaní o 2,6 % na 595 eur, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 % na 1737 eur. Klesla vo vybraných trhových službách o 2 % na 805 eur, stavebníctve o 1,2 % na 587 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 % na 365 eur.

Reálna mesačná mzda v priemere za sedem mesiacov roka 2014 vzrástla medziročne vo veľkoobchode o 7,6 %, v doprave a skladovaní o 6,1 %, priemysle o 5,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,6 %, maloobchode o 3,1 %, ubytovaní o 2,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %. Nižšia bola vo vybraných trhových službách o 1,9 %, stavebníctve o 1,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1 %.

Index priemyselnej produkcie v júli vzrástol

Index priemyselnej produkcie (IPP) sa v júli 2014 v porovnaní s júlom 2013 v SR zvýšil o 4,4 %. Vývoj ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 7,7 %, priemyselnej výrobe o 4,5 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,4 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15 %, výrobe elektrických zariadení o 13,3 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 16,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 2,3 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 13,3 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 19,8 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 24,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v júli 2014 oproti júnu tohto roka sa zvýšila o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov 2014 vzrástol IPP medziročne o 5,4 %, z toho v priemyselnej výrobe o 8 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %. V dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola produkcia nižšia o 11,6 %.

Celkový rast produkcie súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,7 %, výrobe elektrických zariadení o 23 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 19,5 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 8,5 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 20,2 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,9 %.

Stavebná produkcia v júli 2014 medziročne klesla

Stavebná produkcia na Slovensku v júli 2014 štvrtýkrát v tomto roku medziročne klesla. V porovnaní s júlom 2013 sa znížila o 5,7 % na 414,7 milióna eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,1 % nižšia ako v júni 2014. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v júli 2014 oproti júlu 2013 klesla o 6,9 % na 390,4 milióna eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa znížil o 1,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 94,1 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 8,7 % a na opravách a údržbe o 4,3 %.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69,4 %, teda o 1,4 p. b. menej ako v júli 2013. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 28,9 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 14,6 % a na budovách o 3,6 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 72 %, inžinierske stavby sa podieľali 28 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 19,2 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,9 %.

Za január až júl 2014 dosiahla stavebná produkcia hodnotu 2,258 miliardy eur a medziročne sa znížila o 2,7 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 2,4 % na 2,129 miliardy eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 3,9 % na 1,495 miliardy eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 1,1 % a dosiahli 607 miliónov eur. Produkcia v zahraničí poklesla o 6,5 %. V štruktúre tuzemskej produkcie sa znížil podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 1,1 p. b. na 70,2 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 1,1 p. b. na 28,5 %.

Tržby sa v júli zvýšili v doprave a skladovaní

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v SR v júli 2014 medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 0,4 %, stavebníctve o 0,3 % a priemysle o 0,1 %. Klesli v informačných a komunikačných činnostiach o 1,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v júli 2014 naďalej medziročne rástli. V porovnaní s júlom 2013 sa zvýšili o 4,5 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb v ťažbe a dobývaní o 6,6 %, priemyselnej výrobe o 5,1 %, dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 1,5 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,3 %.

Z odvetví priemyselnej výroby najvýznamnejšie zvýšenie tržieb bolo vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 20,5 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 19,1 %, výrobe elektrických zariadení o 20,9 %, výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 9,3 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 12 %. Tržby klesli najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 22,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,6 %.

Tržby v priemysle za sedem mesiacov 2014 medziročne vzrástli o 3,3 %. Zvýšili sa hlavne tržby vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15 %, výrobe dopravných prostriedkov o 5,3 %, výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10,3 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,8 % a vo výrobe elektrických zariadení o 11,2 %. Nižšie tržby boli najmä v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,7 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 16,7 %.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.