Vlastenecké spolky sa zjednocujú


slovenská vlajkaČO INÍ NEPÍŠU

Vlastenecké spolky sa zjednocujú v úsilí za väčšiu spoločenskú váhu a vplyv

Opakovať príklad petície Rastic

Dušan D. KERNÝ

Matičná činnosť v novom volebnom období vyvoláva podnety na aktivitu rôznych a rôznorodých spolkov a spoločností hľadajúcich spoločného menovateľa – vlastenectvo. Matica vykročila do nového roka s podporou a požehnaním viacerých cirkevných autorít.

„Cením si spoluprácu Matice slovenskej s vlasteneckými spolkami a so združeniami v prospech rozvoja Slovenska vo všetkých oblastiach,“ konštatuje o. i. v pozdrave a požehnaní arcibiskup Mons. Bernard Bober. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vyslovil podporu obetavej práci Matice slovenskej i jej terajšiemu smerovaniu v odpovedi na list predsedu MS, v ktorom ho informoval o „konštruktívnom stretnutí národne a kresťansky orientovaných spoločenstiev, ktoré plánujú spoločné aktivity na ozdravenie morálnych koreňov našej republiky – áno, cieľ máme spoločný, ale spôsoby práce rôzne“, konštatuje banskobystrický diecézny biskup a súhlasne dodáva: „ Matica – ak má mať svoj zmysel – musí byť viditeľná a musí byť morálnym hlasom národa.“ Informáciu o stretnutí vlasteneckých spolkov a združení privítal aj žilinský biskup Tomáš Gális: „Oceňujem dohodu spoločenstiev o spoločných akciách na prospech ozdravovania všetkých oblastí spoločenského života, osobne vnímam tento problém veľmi citlivo, pretože jeho príčinu vidím vo vzdialení sa človeka od Boha a od morálky našich otcov a matiek... Som rád, že Matica slovenská s mnohými inštitúciami vynakladá značné úsilie k ozdraveniu spoločnosti...,“ hovorí sa okrem iného v liste otca biskupa.

Matica slovenská vyslovila podporu všetkým aktivitám, ktoré sú v zhode s jej cieľmi. Týka sa to práce na posúdení či vytvoriť asociáciu alebo konfederáciu vlasteneckých organizácií, teda novú strešnú organizáciu. Každého pol roka by sa v ich činnosti striedalo predsedníctvo. Všetci členovia si ponechajú autonómnosť. Cieľom je nájsť program a akcie s najväčšou spoločnou zhodou, najväčším spoločným súhlasom, vylúčiť otázky, v ktorých sa členovia nezhodnú. Cieľom bude zachovanie demokratickej rôznorodosti v jednote prístupu k najzávažnejším problémom. Prítomní ako príklad uviedli podporu prezidenta Slovenskej republiky pri vytvorení dôstojného pamätníka kniežaťu Rastislavovi – Rasticovi – na Devíne na základe petície štyroch vlasteneckých spolkov. Pätnásť spolkov chce postupnými krokmi, vytrvalou a nepretržitou aktivitou podporiť atmosféru vlastenectva v plnej zhode s dnešnými národnými a štátnymi potrebami v stredoeurópskom priestore, kde v mnohom sa v iných štátoch vlastenectvo stalo organickou a neodmysliteľnou súčasťou nielen spoločenského, ale aj politického života.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.