3 OTÁZKY PRE: JUDr. Juraja HORVÁTHA, predstaviteľa ľudsko-právnej organizácie

Juraj HorváthSlovenská republika sa zrejme dočká tretieho napomenutia OSN, lebo doteraz nezriadila nezávislú inštitúciu na monitorovanie a ochranu práv detí. Ako hľadíte na túto hrozbu z pozície výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva?  

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodnou zmluvou a má podľa Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Ak nesplníme naše medzinárodné záväzky aj voči OSN, vyšleme do sveta veľmi zlý signál. Slovensko významne ohrozí svoju dôveryhodnosť a prestane byť rovnocenným partnerom pre medzinárodné spoločenstvo. OSN bude potom uplatňovať princíp „trikrát a dosť“.

Čo nám chýba na to, aby sme takúto inštitúciu mali?

Stále nám chýba právna existencia orgánu či inštitúcie, ktorá chráni všetky práva dieťaťa podľa vnútroštátnych právnych predpisov i medzinárodných zmlúv. Tá by prijímala a vybavovala sťažnosti detí, ale aj sama z vlastnej iniciatívy vyhľadávala problémy pri ochrane a uplatňovaní práv dieťaťa. Jej úlohou by tiež bolo navrhovanie a odporúčanie opatrení na ich nápravu. Slovensko by malo zriadiť túto inštitúciu zo záujmu o ochranu detí a nie pre zvyšujúci sa tlak zo zahraničia.

● Napriek viacerým vašim iniciatívam táto téma doteraz nenašla podporu štátu. Mohla by nastať zmena po nástupe novej exekutívy?

Verím, že nová vláda, s ktorou sme začali v tejto veci rokovať, aj napriek krátkemu času do odovzdania 3. periodickej správy o uplatňovaní práv dieťaťa (jún 2013), po 1. odporúčaní a 2. urgencii sa vyhne tretiemu upozorneniu OSN v tejto oblasti a svoj záväzok splní. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je pripravené stať sa požadovaným orgánom s mandátom pravidelného monitorovania a hodnotenia pokroku pri implementácii Dohovoru a s oprávnením prijímať a preskúmavať sťažnosti od detí alebo v ich mene o porušeniach ich práv.

Zhováral sa Ivan BROŽÍKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.