3 OTÁZKY PRE: Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie, SNN 50


KORENE a Stála konferencia SLOVAKIA PLUS majú za sebou už vyše 20 rokov činnosti  – o čom bola jubilejná plenárna konferencia?
Jej názov bol Národný štát v procese globalizácie. Je zhrnutím celej našej práce pre slovenský národ a jeho štát. Naším zámerom je pomôcť slovenskej spoločnosti prekonať súčasné krízové obdobie a navrhnúť priority nášho ďalšieho vývoja, aby sme si zachovali národnú identitu a  štátnu suverenitu a

zabezpečili perspektívnu budúcnosť v postavení zvrchovaného subjektu a nezastupiteľného tvorcu vlastných dejín a kultúry. Zároveň chceme zaviesť novú tradíciu „živej generačnej štafety“ v odovzdávaní skúseností našim pokračovateľom. 

Ako vidíte stav našej spoločnosti?

V súčasnosti prebieha proces zatiaľ najzásadnejšej zmeny – transformácie slovenského národa z mnohoročného objektu cudzích záujmov na rovnoprávny subjekt a jeho kryštalizácia na moderný politický národ. Úspešné zvládnutie tejto vývojovej etapy tvorí podstatu našej budúcnosti. Je potrebné zapojiť doslova celú spoločnosť – najmä však inteligenciu, ktorá nesie najväčšiu zodpovednosť.  Je tiež nevyhnutné – zvlášť v súčasnom konzumnom relativizme a nihilizme – motivovať spoločnosť. Preto sme už v roku 2007 navrhli Národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti, v ktorom mienime pokračovať. 

Myslíte si, že sa vám podarí ovplyvniť globalizačné trendy a obmedziť ich negatívne vplyvy na našu spoločnosť?

Sme realisti. Vieme, že tzv. globálni hráči sa svojich dlho a cieľavedome pripravovaných zámerov na ovládnutie sveta a podriadenie jeho zdrojov výhradne iba ich záujmom určite nevzdajú dobrovoľne. Dejiny aj naša generačná skúsenosť nás však presviedčajú, že pripravený vždy obstojí úspešnejšie ako nepripravený. Je najvyšší čas určiť priority, dohodnúť sa a začať – konať!            (mrs)Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.