Bude mať navrch sila peňazí nad silou argumentov?


Čas plynie prirýchlo a my doslova strácame našu pôdu pod nohami

Bude mať navrch sila peňazí nad silou argumentov?

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Podpora bežných občanov, poľnohospodárov,  krajinotvorcov a mnohých ďalších spolu s tlakom na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky jedine to ešte môže zabrániť výpredaju našej najúrodnejšej pôdy nadnárodným developerom. Apríl má byť mesiacom vzdoru tých, ktorým záleží na zachovaní si vlastníckych práv k slovenskej pôde. Asi pred mesiacom vyhlásil petičný výbor petíciu Za záchranu slovenskej pôdy.

Keď to nejde inak a zo strany štátu cítiť iba malú snahu o zamedzenie jej výpredaja do zahraničia, musia občania žiadať od parlamentu a jeho poslancov, aby robili to, na čo prisahali, konali v záujme Slovenskej republiky a jej občanov. Petičný výbor vyzval všetkých občanov, ktorí  súhlasia s ochranou slovenskej pôdy pred vykupovaním zahraničnými osobami,  aby svojimi podpismi podporili túto aktivitu, lebo – podľa jeho členov – „dnešná legislatíva výkup slovenskej pôdy zahraničnými osobami od 1. 5. 2014 umožňuje“. Petičný výbor zároveň vyzval všetky zahraničné osoby, aby upustili od zámeru vykupovania slovenskej pôdy. Dobromyseľnosť nadobúdania pôdy zahraničnými osobami na Slovensku sa od 1. 5. 2014 vyhlásením petície podľa jej organizátorov vylučuje.

■ BEZ OKOLKOV

Slovenské národné noviny oslovili jedného z členov petičného výboru Jozefa Šulca. Na otázku, ako je možné, že dochádza k takej koncentrácii vlastníctva pôdy zahraničnými subjektmi, bez okolkov povedal: „Tu je spojená moc korporácií so štátnou mocou, samozrejme s mnohými médiami, podporovaná korupciou a nevymožiteľnosťou práva, preto je to možné.“ Lenže – skupovaním pôdy sa to všetko len začína – jej odpredajom za hranice sa oberáme aj o všetky zdroje v nej, vrátane nerastných surovín a vody. A potom, gazdovským rozumom, darmo je voda či iné nerastné bohatstvo v pôde majetkom štátu, teda nás všetkých, ako sa k tomu ten štát dostane, ak platí nedotknuteľnosť súkromného majetku? A pôda sa stáva súkromným majetkom najmä vykupovateľov z Dánska. Neraz až v takom rozsahu, že takmer celé chotáre už prakticky nepatria do vlastníctva Slovenskej republiky a jej občanov. A podľa nečinnosti, či aspoň minimálnej snahe štátu zabrániť tomu, zrejme sú prioritou iné záujmy.

■ NEDÔVERA JE NA MIESTE

Keď naše noviny zisťovali u organizátorov petície, čo je obsahom ich konkrétnych návrhov, dostali sme zaujímavú, ale aj veľavravnú odpoveď: „Odpovede na vaše otázky nie je možné v týchto dňoch publikovať z dôvodu právnej opatrnosti. Tí, čo poškodzujú bytostné záujmy Slovenskej republiky, niektorí z tých, ktorí sa vrhli do sceľovania pôdy za účelom získania a následného odpredaja obrovských plôch, a všetci tí, ktorí už kalkulujú s budúcimi výnosnými obchodmi, by sa rýchlo vedeli prispôsobiť, a preto nemôžeme prezrádzať vopred našu stratégiu.“ Pravda je, že u nás stále dominuje sila peňazí nad silou argumentov. Alebo inak – dostatočná finančná motivácia príslušných úradníkov štátu je tým najsilnejším argumentom. „Mocní majú maximálne sofistikované nástroje a metódy, ako uskutočniť svoje obchody a generovať z nich osobné zisky,“ dostalo sa nám následného vysvetlenia.

■ VÁŽNE PODOZRENIE

Organizátori petície za záchranu našej pôdy neskrývajú, že majú podozrenie, smerujúce až k prístupovým rokovaniam s Európskou úniou. Podľa nich už v tom čase „konkrétne osoby porušili viaceré zákony“. Slovensko vraj odvtedy tvrdo spalo a je čas, aby sa prebralo a „Slováci ožili“. Je zaujímavé, že práve v súvislosti so spustením petície na záchranu nateraz ešte časti našej pôdy sa opäť vynorila potreba obnovy a návratu morálky do našich životov.

„Ide to doslova o obnovu morálky občanov a ich spoločenskej zodpovednosti,“ povedal nám Jozef Šulc. Už v prvých dňoch akcie sa pod petíciu podpísalo asi štyritisíc občanov, takmer po mesiaci už to začína byť zaujímavý počet a je predpoklad, že petícia donúti parlament zaoberať sa touto témou.

■ MORÁLNY APEL

Od 1. mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ. Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podzemnej vody a ostatných prírodných zdrojov. My Slováci, národovci, vlastenci,  príslušníci národnostných menšín žiadame NR SR a vládu, aby legálnym a zákonným spôsobom tomuto zabránili,“ apeluje text petície.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.