Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie


Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdu pôdy vznikol na poslednú chvíľu

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie

Jan ČERNÝ – Foto: archív SNN

„Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva“. Aj takúto vetu zverejnilo ministerstvo vnútra nad zoznamom legislatívnych noriem, ktorých zámerom je ochrana pôdy. Na Slovensku v súčasnosti platí Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Okrem iného je aj novelou zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Potom máme Vyhlášku MP SR 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona 220/2004 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a Metodické usmernenie MP SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej použití pre nepoľnohospodárske účely č. 2341/2006 – 910.

 

■ NAJNOVŠIA ZMENA

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal vo februári novelu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podľa nej je podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy či geometrický plán. V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku by mal orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a taktiež ochranu viníc.

■ HROZBA SANKCIÍ

Povinnosť zaplatiť odvod za trvalé alebo dočasné odňatie pôdy sa bude vzťahovať aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak odvod nebol zaplatený včas, vznikne povinnosť zaplatiť penále. Rezort pôdohospodárstva navrhol jeho sadzbu 0,05 percenta z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu. Podľa novely bude právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí podkladom pred vydanie stavebného povolenia. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku (ZVHV) tvrdí, že novela rieši pre vinohradníkov a vinárov dva urgentné problémy. Jedným z nich je ochrana vinohradov a druhým povinnosť verejného obstarávania pre spoločnú organizáciu trhu s vínom. Ochrana vinohradov pred developermi je už niekoľko rokov podľa zväzu jedným z najpálčivejších problémov, s ktorým bojujú.

■ NÁDEJ PRE VINOHRADY

      Výrobcovia dúfajú, že práve navrhovaný zákon, ktorý ustanovuje sadzbu sto eur za štvorcový meter v Malokarpatskej oblasti, zastaví alebo aspoň zmierni trend premeny vinohradov na stavebné pozemky. „Zákonné ustanovenia prijaté touto novelou veľmi pomôžu vinohradníkom a vinárom na Slovensku v ich úsilí zachovať toto odvetvie a kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie,“ konštatovala výkonná riaditeľka ZVHV Jaroslava Kaňuchová Pátková. Ďalším problémom pre výrobcov hrozna a vína je verejné obstarávanie. „Žiaden vinohradník ani vinár v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku nemusí robiť žiadne verejné obstarávanie na to, aby získal rovnaký, ba dokonca vyšší príspevok,“ upozornila Jaroslava Pátková.

■ ZAUJÍMAVÁ INTERVENCIA

Americká obchodná komora v SR (AmCham) naopak požiadala v liste prezidenta, aby spomínanú novelu vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie. „Návrh zákona bol prijatý Národnou radou SR bez akejkoľvek verejnej diskusie, a to napriek tomu, že zásadným spôsobom mení používanie verejných zdrojov,“ konštatovala komora v liste. Podľa AmCham je takýto spôsob schvaľovania zákonov bez akéhokoľvek prístupu verejnosti netransparentný a v konečnom dôsledku znižuje prehľadnosť a dôveru podnikateľského prostredia Slovenska. Problém vidí komora v tom, že návrh zákona predstavuje nepriamu novelu zákona o verejnom obstarávaní, pričom ho pripravovali výbory NR SR, do ktorých pôsobnosti nespadá. Novela zákona nadobudla účinnosť 27. februára.

Na tomto mieste zrejme treba oceniť aj zákonodarcov, aj hlavu štátu za postoj, ktorý v súvislosti s ochranou pôdy vyjadrili novelou zákona a jej následným podpisom, čím sa stala platná takpovediac „na poslednú chvíľu“. Nie často sa v našej politike vidí, aby nepodľahla „dobre mieneným radám“ zo zámoria, ktoré v konečnom dôsledku sledujú iba jediný cieľ – súkromný prospech bez ohľadu na teritórium a mienku občanov, ktorí na ňom žijú.



5 Komentárov

  • chiedo scusa per aver scritto “Dio” con la d minuscola…succede, parlando di politica…ci sono troppi “padreterni” che pensano di essere indispensabili per “salvare l’Italia”.intanto la svendono: hanno cominciato nel 1992 (anno di morte di Falcone e Borsellino) e non hanno ancora finito. Si passano il testimone come nelle staffette olimpiche, perchè sembrerebbe che “l’importante è partecipare” (alla De Coubertin): sullo sfondo brillano le piramidi illuminate, come a Londra, che mi ricorda il Britannia.

  • ah les salauds de fonctionnaires qui pompent tout le pognon durement gagné par les employés du privé. Sarko a raison de faire serrer la ceinture à toute la « France d’en bas » alors qu’il s’est attribué une méga augmentation en arrivant au poste qu’il convoitait depuis trèèèèèès longtemps et qu’il essaye de caser ses amis et son fiston nullos qui a BAC -12. Je le remercie de vivre à la Louis XVI. Mais attention à lui et a sa Marie Antoinette « de ne pas perdre la tête » !

  • Ton message me fait très plaisir Geneviève. Je sais que Maman sera près de moi. Je pars heureuse et très excitée par cette aventure, qui je le sais déjà, va changer une partie de ma vie. Bises à vous 2

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.