Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?


dúha štvorecStratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku je vo finálnej fáze

Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?

(mrs) - Foto: archív - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Ministerstvo zahraničných vecí SR zriadilo expertnú skupinu, ktorá pracuje na kontroverznom dokumente na implementáciu nových práv do spoločnosti pod názvom Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Hoci Slovensko k tejto stratégii nezaväzuje žiaden medzinárodný dokument, stratégia má za cieľ vyrovnať sa európskym trendom v oblasti nových ľudských práv a vytvoriť akési podhubie pre tvorbu či zmenu zákonov na Slovensku najmä pre tzv. sexuálne menšiny.

Toto smerovanie potvrdil aj sám minister Miroslav Lajčák na svojom blogu slovami: „Je už načase zbaviť sa zafixovaných stereotypov, ktoré nám bránia v smerovaní dopredu.“

Preto známa herečka a matičiarka Eva Kristinová poslala ministrovi zahraničných vecí otvorený list, v ktorom ho varuje pred takýmto postupom. „V roku osláv 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv. Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém,“ uvádza Eva Kristinová.

  • OBMEDZENIE VÄČŠINY

dúhový priadeZápadné a severské krajiny už prešli takýmito stratégiami a tie sa uplatnili pri redefinovaní kľúčových tradičných pojmov a hodnôt v spoločnosti a v nastolení zákonov, ktoré v mnohých zreteľoch diskriminujú väčšinu národa a spoločnosti. Otvorený list ministrovi pripomína, v akých absurdnostiach skončili krajiny napĺňajúce takéto zmeny, a žiada, aby nesiahal na morálne dedičstvo Slovanov. Boj proti „stereotypom“ sa v iných krajinách neskončil dobre. V podstate tieto spoločnosti tolerujú neprirodzené ľudské počínania a javy, ako sú incest, pedofília, zoofília, ale predovšetkým homosexualita. A táto menšina si svoje práva presadzuje výrazne aj u nás.

Eva Kristinová upozorňuje, že „reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastúpený trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie. Je čas zastaviť sa, zvážiť a posúdiť. Ak sa hovorí o potrebe rozširovania ľudských práv pre homosexuálne a iné tzv. gender vzťahy, uvedomme si, že sa týmto obmedzujú ľudské práva tradičnej rodine a ľuďom, ktorí si želajú vychovávať deti v zdravom tradičnom hodnotovom systéme bez ohrozenia cudzorodými vplyvmi, ktoré podľa tradičných systémov môžu nezvratne poškodiť dušu dieťaťa“. Všíma si tiež, že takto sa v krajinách nenastolil sociálny pokoj, práve naopak, „nenávisť voči LGBTI sa násilným presadzovaním ich údajných práv len vyhrocuje a to, čo spoločnosť predtým potichu tolerovala, začína nahlas odmietať“.

  • HOMOSEXUÁLI

Podľa matičiarov je znepokojujúcou najmä kapitola stratégie – „6. strategická otázka: Práva LGBTI ľudí“ (pozn. autora – teda ľudí s homosexuálnou orientáciou), kde sa vraj „zostruje dikcia tohto bodu v neprospech citlivého prístupu vzhľadom na celú spoločnosť oproti prvotnému návrhu“, a zarážajúci je najmä: diktátorský tón, definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky, stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti, a hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie. „Preto ak sa v stratégii konštatuje, že ‚všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie…), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu‘, musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nielen pre menšiny, ako sú LGBTI ľudia.“

  • OCHRANA DETÍ

Matičiarka na záver žiada v súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, aby SR túto stratégiu neratifikovala, lebo podľa 2. kapitoly sa otvára priestor na násilnú propagáciu homosexuality a podľa 6. kapitoly zavedenie povinnej sexuálnej výchovy aj do predškolského veku dieťaťa.

Upozorňuje tiež, že výzva stratégie, aby Slovenská republika do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí, je nebezpečná a treba „citlivo rozlišovať mieru telesného trestu, keďže v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín či dokonca k obchodovaniu s deťmi, keď takýto pohyb detí prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám“.

Do dnešného dňa otvorený list svojím podpisom podporilo stovky rovnako zmýšľajúcich Slovákov. Ďalší signatári môžu zasielať svoje mená na e-mailovú adresu: matica.moba1@gmail.com.Hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej, vyvoláva vnútorné spoločenské napätie. „Preto ak sa v stratégii konštatuje, že ‚všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie…), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu‘, musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nielen pre menšiny, za aké sa vyhlasujú LGBTI ľudia.“

  • OCHRANA DETÍ

Kristínová vs. LG foto 2Matičiarka na záver žiada v súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, aby SR túto novo navrhovanú stratégiu neratifikovala, lebo podľa 2. kapitoly sa otvára priestor na násilnú propagáciu homosexuality a ďalších tzv. inakostí a podľa 6. kapitoly zavedenie povinnej sexuálnej výchovy aj do predškolského veku dieťaťa, čím ho trestuhodne oberieme o detstvo a prirodzený telesný aj duševný vývin. Upozorňuje tiež, že výzva stratégie, aby Slovenská republika do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí, je nebezpečná, že treba „citlivo rozlišovať mieru telesného trestu, keďže v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín či dokonca k obchodovaniu s deťmi, keď takýto pohyb detí prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám“. Ako SNN informovala E. Kristinová, stratégia bola zatiaľ odsunutá z rokovania: „Zatiaľ je jej prerokúvanie v Národnej rade SR odložené. Preto treba, aby všetci tí, ktorým osud zdravého prirodzeného vývinu nášho národa leží na srdci, mi nielen osobne telefonovali, ale predovšetkým sa priamo zapojili do našej ozdravnej iniciatívy. Podotýkam, že rešpektujeme iných ľudí, čo sa narodili ako nevidiaci, nepočujúci alebo s iným postihnutím. Nie je však mysliteľné aby sme ticho prijali neprirodzený, netolerantný módny trend hlučno propagovanej ‚inakosti‘.“

Do dnešného dňa otvorený list svojím podpisom podporilo vyše 3 000 rovnako zmýšľajúci Slovákov. Ďalší signatári môžu zasielať svoje mená na e-mailovú adresu: matica.moba1@gmail.com" target="_blank">matica.moba1@gmail.com alebo svoje stanoviská priamo ministrovi zahraničných veci Miroslavovi Lajčákovi.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.