Na odstavenie atómky v Bohuniciach zrejme dostaneme menej peňazí


Kozlík-štvorecEuroposlanec Sergej Kozlík: Spúšťačom problému bola slabosť Dzurindovej vlády

Oto BALOGH – Foto: Ladislav LESAY

Slovensko pravdepodobne dostane na odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach menej peňazí. Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet schválil návrh, na základe ktorého by sme mali dostať doplatok na vyraďovanie V1 len vo výške viac ako 115 miliónov eur.

Náš týždenník o tom informoval europoslanec Jaroslav Paška. ,,Hlasovanie o tomto probléme sme očakávali až v januári budúceho roka, preto nás jeho zaradenie do programu v posledný pracovný deň Európskeho parlamentu (EP) v roku 2012 prekvapilo. Neviem vysvetliť, kde sa stala chyba, pretože o programe schôdze rozhoduje sekretariát príslušného výboru.“

■ CHÝBA JEDNOTA

Podľa Pašku nám pri presadzovaní záujmov Slovenska v EP chýba jednota zástupcov iných členských krajín: ,,Tí dokážu, keď ide o záujmy štátu, odložiť politické tričko a hlasovať jednotne. U našich zástupcov sa však hlasovanie riadi príslušnosťou k politickým frakciám. To budeme musieť zmeniť a pri presadzovaní slovenských záujmov si brať príklad od väčších krajín. Dôležité je uvedomiť si, že to, čo si vyrokujeme v Rade Európy, kde máme rovnako silný hlas ako ostatné členské štáty, to budeme mať. Ale v EP sa svojimi 13 hlasmi proti 700 hlasom nepresadíme. Podľa princípu rovnakého zaobchádzania je požiadavka na zvýšenie príspevku EÚ zo 114 815 miliónov eur na 377 815 miliónov eur pre SR úplne legitímna.“

SLABOSŤ BOLA CHYBOU

jadrová elektráreňK problematike sa pre SNN vyjadril aj europoslanec Sergej Kozlík: „Absolútne kritickým spúšťačom problému bola slabosť Dzurindovej vlády v prístupovom procese do EÚ a akceptácia predčasného odstavenia dvoch blokov EBO napriek tomu, že na zabezpečenie požadovaných bezpečnostných parametrov boli za Mečiarovej vlády vynaložené miliardy korún a bezpečnosť prevádzky týchto blokov potvrdila hlavná autorita v tejto oblasti – MAAE. Náklady na odstávku jadrových zariadení budú obrovské, Dzurindova vláda pristúpila na čiastočné odškodnenie, ktoré je absolútne nepostačujúce. Pod tlakom odborných stanovísk EÚ poskytuje dodatočné prostriedky na úhradu nákladov odstávky nad rámec prístupovej zmluvy. Takýto postup bol uplatnený v roku 2006, pričom pôvodne navrhovaná suma bola ešte navýšená. Bolo to však v období hospodárskeho rastu v EÚ a dostatku rozpočtových zdrojov. Vzhľadom na vysoké náklady došlo k predbežnej dohode medzi EK a Radou o dodatočnom príspevku vyše 550 miliónov eur na odstávku jadrových zariadení pre Litvu, Bulharsko a SR. Z toho je pre SR určených 115 miliónov eur. Podpora tohto návrhu ale zďaleka nie je taká jednoznačná ako v minulosti. Stále nie je uzavretá konečná dohoda o dlhodobom finančnom výhľade na roky 2014 – 2020. Preto značná časť poslancov odmieta hlasovať o menovitých výdavkoch na konkrétne akcie s konkrétnym vymedzením finančných súm. Namietajú, že jednotlivé krajiny majú plniť svoje záväzky tak, ako vyplývajú z prijatých prístupových zmlúv do EÚ a nie neustále prichádzať s novými požiadavkami na rozpočet EÚ, resp. použiť na úhradu svojich záväzkov prostriedky zo štrukturálnych a kohéznych fondov. Návrh na dodatočný príspevok 550 miliónov eur, ktorý má byť zahrnutý do dlhodobého rozpočtového rámca EÚ 2014 – 2020, predložila EK do EP pred niekoľkými mesiacmi. Gestorským výborom sa stal výbor pre energetiku, rozpočtový výbor bol požiadaný o stanovisko. V diskusiách v rozpočtovom výbore zazneli podporné, ale aj kritické stanoviská, Záverečné hlasovanie rozpočtového výboru podporilo poskytnutie dodatočných prostriedkov pre odstávku jadrových zariadení, vrátane ich rozdelenia podľa kľúča dohodnutého medzi EK a Radou, a zdôraznilo, že konečné sumy pomoci sú viazané na schválenie definitívneho rámca dlhodobého finančného výhľadu 2014 – 2020. Kto hlasoval za uvedené uznesenie, podporil deliaci kľúč bez toho, že by ohrozil potenciálnu inú dohodu o pomoci, ktorá by mohla byť napríklad predmetom konečného znenia dlhodobého finančného výhľadu. Platí, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Ja som na hlasovaní v Bruseli nebol pre chrípku, ale hlasoval by som za toto uznesenie. Konečné hlasovanie prebehne vo výbore pre energetiku po Novom roku. Navýšenie prostriedkov na odstávku jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach na 200 miliónov eur, ktoré avizoval premiér R. Fico, má zatiaľ len verbálnu podobu. Zatiaľ nie je premietnuté v konkrétnych podkladoch, a to ani EK, ani Rady.“
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.