Zaoberali sa hospodárením

Zasadal dozorný výbor Matice slovenskej. V Bratislave 23. januára  tohto roku zasadal dozorný výbor Matice slovenskej. Na svojom rokovaní posúdil návrh rozpočtu Matice slovenskej na rok 2015, prijal k nemu ...