Boris KOLLÁR: Matica patrí k pilierom nášho národného bytia

thumbnail

Po očakávaných parlamentných voľbách nová vládna koalícia (OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí) prevzala moc v čase nastupujúcej celosvetovej pandémie nového koronavírusu. Okamžite po svojom nástupe musela prijať nepopulárne opatrenia, ktoré mali odvrátiť nekontrolovateľné šírenie tejto nákazy pred opätovným otvorením hraníc. Nielen o tom sme sa rozprávali s predsedom Národnej rady SR Borisom KOLLÁROM (Sme rodina), ktorý z pozície druhého najvyššieho ústavného činiteľa niekoľkokrát vyzval koaličných i opozičných poslancov, aby počas tohto náročného obdobia nechali politikárčenie bokom. Ako predseda Národnej rady SR sa tiež verejne ospravedlnil gréckokatolíckej cirkvi  za neprávosti z minulosti. Takisto podporil aj činnosť Matice slovenskej. Podľa jeho názoru patrí k pilierom nášho národného bytia a ako inštitúcia má v dnešnom globalizovanom svete svoju nezastupiteľnú úlohu.

 Vaše hnutie sa po dlhoočakávaných voľbách stalo treťou najsilnejšou politickou stranou. Do akej miery ste boli spokojný s dosiahnutým výsledkom? 

  • Dobrá otázka (smiech). Určite poteší človeka, keď je úspešný. Na druhej strane treba povedať, že tento úspech bol aj výsledkom našej práce, práce našich poslancov i politiky strany, ktorá predkladala svoj program zrozumiteľne a vecne. Aj na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa o náš úspech zaslúžili a, samozrejme, tým, ktorí nám svoje hlasy dali. Dúfam, že sme ich nesklamali a že to, čo doteraz v rámci vládnej koalície robíme a presadzujeme, je v súlade s tým, čo sme našim voličom sľúbili. Takže, aby som priamo odpovedal na vašu otázku, poviem, že som s výsledkom spokojný. Neznamená to však, že by to nemohlo byť lepšie a že v budúcnosti sa nebudem so svojimi spolupracovníkmi snažiť o ešte lepší výsledok.

 

Vaši koaliční partneri  zdieľajú rôzne ideologické hodnoty. Veríte, že vláda zo štyroch strán OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí bude ideovo homogénna celé funkčné obdobie?

  • Krištáľovú guľu nemám, aby som vedel predpovedať všetky peripetie, ktoré môžu vzniknúť pri tak ideovo rozdielnych partneroch. Za seba však chcem povedať, že urobíme všetko, samozrejme v duchu nášho volebného programu a koaličnej zmluvy, aby koalícia bola úspešná. Ako každý vidí, doba nie je ľahká. Čelíme výzve, ktorá v podobnom rozsahu na našom území nebola rovných sto rokov – naposledy španielska chrípka v roku 1920. Všetky doterajšie politické „dogmy“ museli ísť bokom. Prestalo sa pozerať na zákonnú rozpočtovú zodpovednosť, prestalo sa so škrtením rozpočtov v zmysle dohodnutých rozpočtových schodkov. Dochádza k prepadu hrubého národného dôchodku, obmedzeniam v podnikateľskej sfére i v osobnom živote. Máme tu mimoriadny stav a ďalšie opatrenia, ktoré treba nevyhnutne prijať, aby sa zamedzilo šíreniu pandémie. Ľudia sú zneistení, otrávení a unavení zo všetkého toho, čo sa okolo nás deje. V takejto situácii sa môže stať hocičo. Napriek tomu pozícia politického subjektu Sme rodina i moja osobná je jasná a nedvojzmyselná – sme za zachovanie tejto koalície.

 

Ako líder druhej najsilnejšej politickej   strany vládnej koalície ste boli zvolený za predsedu Národnej rady SR. Ako vnímate vaše doterajšie pôsobenie v pozícii druhého najvyššieho ústavného činiteľa?

  • Predovšetkým je to pre mňa nová skúsenosť. Ako každá funkcia aj funkcia druhého najvyššieho ústavného činiteľa vyžaduje veľkú obetu v rámci osobného života. Človek sa stretne s obmedzeniami, na ktoré predtým nebol zvyknutý. Treba sa s nimi naučiť žiť. K tomu prichádzajú protokolárne povinnosti, ktorým sa nemôže vyhnúť, aj keby akokoľvek chcel. Na druhej strane moc, respektíve získanie moci je tiež zradné. Človek si musí dávať pozor, aby nepodľahol jej zvodom. V našej najnovšej histórii máme veľa ľudí, ktorým moc „zachutila“ až natoľko, že sa prestali kontrolovať. Týmto zvodom moci by som sa chcel vyvarovať. Nechcel by som sa stať ani smiešnym, ani nenávideným ako niektorí moji predchodcovia.

 

Celosvetová pandémia nového koronavírusu neobišla ani Slovensko. Nová vládna koalícia prevzala moc v krízovom stave. Ako hodnotíte kroky súčasnej i bývalej vlády v boji s touto nebezpečnou nákazou? 

  • Ako som už uviedol, je to obrovská výzva. Tu ide o zdravie a životy celej našej populácie, preto si myslím, žeby malo ísť nabok každé politikárčenie, každý partikulárny záujem. Pandémia si nevyberá, či ide o koaličného, či opozičného poslanca, politika alebo voliča. Viackrát som v tomto duchu aj apeloval na opozičných i koaličných predstaviteľov, aby sa pokúsili ťahať za jeden povraz.

 

Ako na vašu výzvu reagovali jednotliví poslanci?

  • Nie jednoznačne. Viete, vo verejnom priestore koluje množstvo rôznych teórií, koncepcií i vyslovených zavádzaní o tom, čo vlastne Covid-19 predstavuje. Sú celé skupiny ľudí, ktoré sú schopné všetko spochybniť, všetko vyvrátiť na „vysokej odbornej“ úrovni. Žiaľ, mnohých týchto koncepcií sa zmocňujú aj niektorí politici, ktorí tým chcú upútať. V takomto prostredí sa niekedy veľmi ťažko presadzujú i tie najnormálnejšie opatrenia, nieto ešte tie, ktoré vyžadujú od občana alebo politika aj určité obete. Takže, aby som odpovedal, rôzne, vždy to závisí od toho, akú daní politici pociťujú zodpovednosť voči občanovi.

 

Hnutie Sme rodina je členom európskej frakcie Identita a demokracia. Ako vnímate doterajšie kroky Európskej únie v boji s nebezpečnou nákazou a nastupujúcou ekonomickou krízou?

  • Na túto otázku nemožno odpovedať jednoducho. Keď koronakríza vypukla začiatkom tohto roka, opatrenia Európskej únie boli do značnej miery chaotické, nesystémové, nehľadiace do budúcnosti. Práve vtedy sa ukázala nezastupiteľnosť národného štátu pri riešení takýchto krízových situácií. Postupne Únia tento prvotný hendikep vyrovnala, ale aj tak si myslím, že úloha národného štátu nemôže byť opomenutá. Európska únia vytvorila rozsiahly fond na podporu ekonomiky, ktorá bola mimoriadne zasiahnutá obmedzeniami v súvislosti so šírením nákazy. Na nás však je, aby sme vypracovali zmysluplné projekty, ktoré by nám pomohli naštartovať ekonomický rast, lebo pokles nášho hrubého národného dôchodku je značný. Na týchto projektoch ešte treba pracovať, lebo s tým, čo bolo doteraz predložené, nemôžeme byť spokojní. A myslím si, že aj pri tomto by sa mohla uplatňovať široká spoločenská zhoda. Veď ide o budúcnosť nás všetkých.

 

Jedným z hlavných bodov vášho predvolebného programu bola výstavba nájomných bytov, diaľnic a rýchlostných ciest. Veríte, že sa napriek nastupujúcej ekonomickej kríze podarí vo vládnej koalícii túto požiadavku presadiť? 

  • Keby som neveril, asi by som nešiel do politiky. Je možné, že zníženie príjmov štátu bude mať aj dosah na spomalenie niektorých projektov. Čo sa však týka diaľnic, musím povedať, že tam niet čo rozmýšľať. Bez prepojenia diaľničnej siete zo západu na východ, bez dobudovania rýchlostných ciest a ďalších infraštruktúrnych projektov s tým súvisiacich sa nepohneme ďalej s nerovnomerným vývojom v jednotlivých oblastiach Slovenska, s odstraňovaním tzv. hladových dolín a zanedbaných regiónov. Tu budeme tlačiť aj na to, aby sa na niektoré projekty použili prostriedky z vytváraného fondu EÚ. Výstavba nájomných bytov zostáva našou prioritou a je len otázkou času, kedy sa upraví legislatíva (verejné obstarávanie a nový stavebný zákon).

Mnohí Slováci stále považujú kresťanský a národný princíp ako jeden z hlavných symbolov našej štátnosti. Plánujete aj v tomto smere istú kontinuitu?  Čo pre vás znamená vzťah k slovenskému národu? Ako by ste hodnotili vlastenectvo a nacionalizmus?

  • Princípy, na ktorých je založená Slovenská republika, sú dané v našej ústave ako celku a, samozrejme, koncentrované v jej preambule. Na tom netreba nič meniť. Áno, Slovenská republika je demokratickým štátom bez prívlastkov; nepotrebovali sme ľudovú demokraciu ani socialistickú demokraciu a som presvedčený, že nepotrebujeme ani liberálnu demokraciu. Potrebujeme úplne bezprívlastkovú demokraciu, ktorá si bude vážiť každého človeka, každý názor, každé náboženstvo, ak títo ľudia, tieto názory a tieto náboženstvá rešpektujú ústavu, zákony a morálne princípy, na ktorých je po stáročia založené naše ľudské a národné bytie. Dnes sa mimoriadne manipuluje s pojmami. Zo slovníka sa vytratilo slovo šovinizmus, teda nenávistný nacionalizmus. V niektorých tlačovinách, ktoré sa často samy označujú za médiá hlavného prúdu, sú pokusy o zmenu obsahu stáročia zaužívaných pojmov. Je badateľná tendencia naplniť slová novým obsahom. A to, čo kedysi bolo len pomenovaním prístupu k hodnotám, ako je národ, sa napĺňa obsahom vytláčaného slova šovinizmus. Ja rešpektujem tak národovcov, ako aj tých, ktorí majú v týchto hodnotových otázkach iný názor. Sám seba pokladám za vlastenca, patriota, ktorý má pozitívny vzťah k národným hodnotám, vytváraných našimi predkami pre nás. A my sme povinní ich rozvíjať a odovzdávať nasledujúcim generáciám.

 

Náš týždenník spoluvydáva kultúrna verejnoprávna inštitúcia Matica slovenská. Ako vnímate jej postavenie v slovenskej spoločnosti a jej zákonné úlohy smerujúce k podpore slovenského vlastenectva?

  • Matica slovenská patrí k pilierom nášho národného bytia. Napriek mnohým pochybnostiam zo strany niektorých kozmopolitne rozmýšľajúcich spoluobčanov som presvedčený, že práve v globalizujúcom sa svete má inštitúcia, akou je Matica, svoju nezastupiteľnú úlohu. Na druhej strane je však pravdou, že v niektorých otázkach by sa mala vrátiť do štruktúry osvedčenej v minulosti a v niektorých otázkach prispôsobiť sa moderným trendom a vlastenectvo presadzovať modernými spôsobmi, ktoré pritiahnu najmä mladú generáciu. Na staromilstvo nie je už čas, lebo globalizácia pokračuje rýchlym tempom. Pritom kultúra je tou oblasťou, ktorú by nám globalizácia nemala zomlieť. Práve jej udržiavaním a rozvojom môžeme ako národ žiť a prežiť.

Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: SNN, Sme rodinaPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.