Devín v znamení Matice slovenskej

thumbnail

Šiesty ročník matičnej Národnej slávnosti účastníkov poučil aj potešil. Už po šiestykrát sa na staroslávnom hrade Devíne konala Národná slávnosť, ktorú tradične organizoval Dom Matice slovenskej v Bratislave a podieľali sa na nej aj ďalšie štátne, regionálne, mestské, obecné a cirkevné organizácie. Organizátorom liturgickej časti podujatia bol bratislavský eparcha Gréckokatolíckej eparchie Mons. Peter Rusnák. Nad podujatím prevzal záštitu predseda Národnej rady slovenskej republiky Andrej Danko. Výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836 bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. Horlivými hlásateľmi národného obrodenia boli príslušníci mladej slovenskej inteligencie združení okolo Ľudovíta Štúra. Na ich buditeľské dielo nadviazala Matica slovenská organizovaním Národnej slávnosti, ktorá sa tento rok konala 22. apríla 2017.

VENCE VĎAKY

Národná slávnosť na Devíne sa začala zhromaždením účastníkov pri súsoší sv. Cyrila a Metoda pred Farským kostolom povýšenia Svätého kríža na Námestí sv. Cyrila a Metoda v Devíne. Úvodné slovo pred pamätníkom povedal riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave Ing. Jozef Bača, PhD. Zdôraznil najmä úlohu svätcov Cyrila a Metoda, ktorí pre našich predkov položili základy vlastnej cirkvi i písma, základy vzdelanosti aj dnešnej národnej svojbytnosti. Po ňom vystúpil správca MS Mgr. Maroš Smolec a okrem iného poďakoval prítomným za účasť na podujatí a vyjadril presvedčenie, že Národná slávnosť na Devíne sa už etablovala ako tradičné a dôstojné podujatie pre vlastencov bez rozdielu konfesionálnej príslušnosti. Po položení vencov sa účastníci podujatia presunuli pred pamätnú tabuľu Antona Bernoláka na budove rímskokatolíckeho farského úradu kostola povýšenia Svätého kríža. Úvodné slovo mal správca farnosti ThLic. Marián Gavenda. Zaujímavo a nadčasovo porovnal mládež z čias Bernoláka, ktorá bola vystavená maďarizačným tlakom, s dnešnou mládežou, ktorú formuje a deformuje globalizačný tlak médií. Prítomní si pamiatku jedného z otcov súčasnej slovenčiny uctili položením vencov a presunuli sa na hrad Devín.

EKUMENICKÝ OBRAD

Pri pamätnej tabuli pripomínajúcej výlet štúrovcov na tieto miesta v apríli 1836 mal úvodné slovo Mgr. Ján Hroboň, zborový farár Evanjelickej cirkvi  a. v. v Bratislave-Dúbravke. Kľúčovou osobnosťou jeho prejavu bol Jozef Miloslav Hurban, ktorého dvojsté výročie narodenia si tohto roku pripomíname a ktorého krédo „Pravde a národu“ má najmä dnes neustálu inšpiratívnu platnosť. Po položení vencov k pamätnej tabuli sa účastníci presunuli k základom veľkomoravského kostola v dolnej časti hradu. Ekumenickú bohoslužbu viedol Theol. Univ. Rastislav Čižik z gréckokatolíckeho Katedrálneho chrámu  Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave za spoluúčasti ThLic. Mariána Gavendu a Mgr. Jána Hroboňa. Historickými priestormi Devínskeho hradu sa niesli velebné tóny duchovných piesní a na tvárach zúčastnených bolo vidieť, že plne prežívajú tieto chvíle v znamení viery, ktorá prináša vnútornú očistu a  mier i lásku v srdciach.

FOLKLÓR PRIŤAHUJE

Hlavnou časťou programu tohtoročnej Národnej slávnosti na Devíne bol druhý folklórny festival Matice slovenskej. Diváci si mali z čoho vyberať, keďže vystúpili kvalitné folklórne súbory, ako  Folklórny súbor Zemplín Michalovce z Košického samosprávneho kraja, mužský Starohorský banícky spevokol zo Starých Hôr, Detský folklórny súbor Prvosienka z Banskobystrického samosprávneho kraja, divadelno-hudobná skupina zastupujúca Oravský hrad – Oravské múzeum a Folklórny súbor Oravan z Nižnej nad Oravou zo Žilinského samosprávneho kraja, Folklórna skupina Limbora Prečín z Trenčianskeho samosprávneho kraja, mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov z Nitrianskeho samosprávneho kraja, FS Karpaty z Bratislavy a ďalšie súbory a skupiny. Práve už spomenutý folklórny súbor Zemplín predviedol vynikajúci program plný temperamentu a krásnych ľudových piesní, na ktoré početné publikum vďačne reagovalo. Môžeme teda konštatovať, že šiesty ročník Národnej slávnosti na Devíne sa vydaril a ukázal, že cesta, ktorou sa vydali organizátori, má správny smer.

Správca Matice slovenskej Maroš SMOLEC /zľava/ a 1. podpredseda MS Viliam OBERHAUSER.
Ekumenická bohoslužba duchovných katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi.
Predseda Dozorného výboru Štefan MARTINKOVIČ, správca MS Maroš SMOLEC a riaditeľ Domu MS v Bratislave Jozef BAČA.
Organizátor J. Bača a mladí matičiari z okolia Zvolena.

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor3 Komentárov

  • P.

    Maticu chce "zatvoriť" globalistická politika. "Nultá" tolerancia voči "nacionalizmu" ? A maximálna tolerancia voči takej, štedro financovanej hlúposti....

  • Sofia

    Zabudli ste uviest FS Karpaty z Bratislavy

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.