Ich pravidlá v Európe nebudú tolerantné, ale kruté

thumbnail

Poslanec NR SR Ján PODMANICKÝ hovorí o súčasnom dobýjaní Európy. Tohtoročné leto bolo nielen na Slovensku, ale v celej Európe horúce.  Obrazne i skutočne. Imigrácia sa zmenila na sťahovanie národov a výrazným spôsobom zasahuje do bežného života Európanov. Aj keď predseda Európskej komisie Jean Claude Juncker je presvedčený o tom, že jeho administratíva tvrdo pracovala, aby imigračnú vlnu starý kontinent zvládol, viaceré štáty majú na to iný názor. A tiež na povinné prideľovanie kvót. V poslaneckom klube strany Smer-SD reprezentuje Ján PODMANICKÝ názory veľmi blízke väčšine občanov. Čo si myslí o súčasnej traume Európy?

 

  • K aktuálnej téme o imigrácii ste sa vyjadrili v tom zmysle, že utečenci iba využívajú stratu pudu sebazáchovy Európanov, žiaľ, aj Slovákov. Čo ju spôsobilo?

Tých okolností, ktoré spôsobujú postupnú stratu pudu sebazáchovy Európanov, je veľa. Ja by som však pomenoval dve, ktoré považujem za rozhodujúce. Prvým je koncept materialistického a blahobytného života, ktorý je masívne pretláčaný najmä médiami. Európanom sa ako vzorový prezentuje život plný materiálnych výdobytkov, smartfónov, drahých áut, značkového oblečenia, luxusných dovoleniek. V tomto živote dieťa zavadzia, treba ho odložiť na čo najneskoršie obdobie. V tomto živote remeslo smrdí, profesionálna česť je zastaraná, rodina je prekonaná forma. Egoizmus a blaho jedinca sú najvyššou normou. Človek, ktorý chce žiť takýto život, si musí naň požičať a aby pôžičky splatil, musí nasadiť ohromné životné tempo. V tomto koncepte mu život beží ako v rýchliku a, paradoxne, veci, ktoré mu mali život zjednodušovať, mu ho komplikujú a čas na seba a svojich blízkych nemá vôbec. V tomto spôsobe života nie je čas na premýšľanie, na pozastavenie sa nad svojím životom, nad kľúčovými otázkami bytia, nad bázňou pred Stvoriteľom. Ľuďom stačí prečítať si prepasírované správy z bulváru a podľa nich riadia svoje životy a vychovávajú deti. Spoločnosť hlúpne, otupuje sa, je ľahko manipulovateľná. V tomto koncepte človek postupne a nebadane stráca ostražitosť, osvedčené životné formy považuje za nemoderné a varovaniam starých rodičov a múdrosti predkov sa smeje...

  • A tá druhá okolnosť či eventualita...

Druhou okolnosťou je dominancia ženského prvku v európskej politike a kultúre. Ja hovorievam, že Európa zoženštela. Teraz to vysvetlím. V dobre usporiadanej spoločnosti by mal byť mužský a ženský prvok vyvážený. Ženský prvok chápavosti, empatie, tolerancie, ústretovosti, zľutovania, emócií by mal byť vyvažovaný mužským prvkom racionálnosti, prezieravosti, rozhodnosti.  Ak žena chce z ľútosti poskytnúť pomoc, je to v poriadku. Rovnako v poriadku však je, ak muž dohliada na to, aby pomoc nebola zneužívaná alebo aby pomoc neohrozila bezpečnosť samotného pomáhajúceho.

Hrozbou pre západnú európsku civilizáciu je, že mužský prvok je vytláčaný zo všetkých rozhodujúcich oblastí. Médiá fungujú takmer úplne na ženskom prvku. Dnes upozorňovať na nebezpečenstvá spojené s masívnou migráciou do Európy je médiami odsudzované ako prejav intolerancie a extrémizmu. Na základe dominancie ženského prvku sa buď potichu, alebo aj nahlas zavádzajú povinné kvóty zastúpenia žien vo všetkých oblastiach spoločenského života. Napríklad sa teraz hovorí o tom, kto má byť novým generálnym tajomníkom OSN: má to byť žena zo strednej alebo z východnej Európy. O obsadzovaní postov teda nerozhoduje v prvom rade charizma, odbornosť  a kompetentnosť človeka, ale kvóty. Spoločnosť je zväčša prefeminizovaná a na všetkých rozhodujúcich postoch sú buď ženy, alebo muži, ktorí však v duchu tzv. politickej korektnosti musia rozprávať a konať ako ženy. To, že hovorím o zženštilosti Európy, neznamená, že by som dehonestoval úlohu a postavenie žien. Naopak, potrebujeme ich nehu a pochopenie. Ale rovnako tak potrebujeme prezieravosť a rozhodnosť mužov.

Tieto dve okolnosti spôsobili, že Európa pud sebazáchovy stráca a je vystavená záplave novej kultúry, v ktorej však dominuje mužský prvok. Ak sa nespamätáme, zapríčiníme koniec Európy, akú  poznáme dnes.

  • Zdá sa, že integrovaná Európa ešte urýchlila hodnotové vyprázdňovanie svojho spoločenstva. Prispela k tomu aj Slovenská republika prijatím nových pravidiel v oblasti ľudských práv a najmä ideológie rodovej rovnosti. A to aj napriek masovým protestom obyvateľstva. Bude sa týmito otázkami ešte Smer-SD do volieb zaoberať?

Dúfam že nie. A dúfam že ani po voľbách. Slovensko má dosť iných problémov, ktoré treba riešiť. Schválená stratégia, našťastie, nie je normatívny dokument, má skôr odporúčací charakter. Všetko rozhodujúce sa schvaľuje v parlamente a som presvedčený, že viaceré veci zo stratégie by v dnešnom parlamente neprešli. Každý normálny človek podporuje rovnaké práva pre ženy a mužov. Každý normálny človek podporuje rovnaký plat pre ženy a mužov, ak vykonávajú rovnakú prácu. S tým nikto nemá problém. To je v stratégii v poriadku. Niektoré nápady rodových ideológov sú však, podľa mňa, nepriechodné. Ja ich tiež odmietam, pretože sú v rozpore s kresťanským učením, ale najmä so zdravým rozumom.

  • Európa prijala koncept multikulturalizmu azda aj vzhľadom na svoje skúsenosti s koloniálnou politikou. Ibaže dnes je svet inde a to, čo sa dalo v minulých storočiach násilne vynucovať, dnes nie je také jednoduché. Ako hovorí váš europoslanec Boris Zala, moslimovia v Európe musia žiť na princípe právneho štátu, nie kmeňového práva. Prisťahovalci do Európy sa však nemienia vzdať svojej kultúry a náboženstva. V belgických školách už musí byť jedlo pripravené podľa moslimských náboženských predpisov. Čiže akási neutralita štátu, či ako zvykneme hovoriť sekulárny štát, je fikcia. Dá sa teda predpokladať, že keď moslimovia prečíslia majoritné obyvateľstvo Európy, nastolia svoj právny poriadok. Uvedomujú si to politici?

Mnohí si to uvedomujú, mnohí nie. Dnes v Paríži existujú celé moslimské štvrte, kde sa štátna polícia bojí vstúpiť. A to ide o hlavné mesto jedného z najvýznamnejších štátov EÚ! Priamo v srdci Európskej únie ako huby po daždi vznikajú akési kalifáty, ktoré sa už dnes riadia vlastným právom a vlastnými pravidlami. A demografia je na ich strane. Za takých dvadsať-tridsať rokov budú v niektorých štátoch EÚ tvoriť moslimovia polovicu produktívneho obyvateľstva. Pôjdu do parlamentov, do vlád, budú rozhodovať o Európe. Demokratickou a demografickou cestou dobyjú Európu a potom tu nastolia svoje pravidlá, ako ich už postupne nastoľujú v mnohých európskych komunitách. A tie pravidlá nebudú tolerantné, ale kruté. Väčšina európskych médií, fungujúcich na ženskom prvku, o tomto nehovorí, lebo by to bolo „politicky nekorektné“. Mnohí politici buď o tom preto nevedia, alebo ak vedia, boja sa o tom rozprávať, lebo by ich médiá onálepkovali, že sú extrémisti a pod. Takto sa nám tu pod rukami začína rozpadať Európa a my o tom nemôžeme ani rozprávať.  Poznám viacerých domácich i zahraničných diplomatov, ktorí o tomto nebezpečenstve vedia, ale nemôžu naň oficiálne upozorniť, lebo by okamžite stratili prácu a boli by oni aj ich rodiny odstavení na okraj spoločnosti. Niekto možno povie, že politici by o tom mali viac hovoriť a ľudia ich podporia. To je však veľký omyl. Ľudia sú pomýlení sústavným mediálnym vymývaním mozgov a ak médiá niekoho označia za extrémistu, tak ľudia uveria, že extrémistom je, vo vedomí si ho priradia k skutočným extrémistom a daný človek skončil. Preto hovorím, že strácame pud sebazáchovy.

  • Na jednej strane odmietanie prideľovania kvót imigrantov, na druhej žiadne riešenie príčin vysťahovalectva vzbudzuje pochybnosti, či politické garnitúry sú schopné a ochotné ochrániť svoje obyvateľstvo pred následkami imigrácie.
Podmanický a pápež
S pápežom Frantuiškom.

Vysoko oceňujem postoje vlády Roberta Fica v tejto otázke. Premiér aj minister vnútra dávajú jasné stanoviská, ich postoje sú jasne čitateľné. Vyžadujú ochranu hraníc ako základnú podmienku ochrany európskeho územia a Slovenska. Neboja sa svoje stanovisko tlmočiť aj na medzinárodnom poli, získavajú  spojencov. Naša cudzinecká polícia je pripravená ochrániť naše územie, prevádzači vedia, že cez Slovensko je prevádzanie problémové, preto nie sme v ich hľadáčiku. Predstavme si, že by dnes vládla zlepencová koalícia: jedni čihi, druhí hota. Práve v takýchto krízových situáciách sa ukazuje obrovská výhoda stabilnej vlády. Problém je dnes v tom, že Nemci imigráciu podporujú, a preto sa Európa nevie účinne brániť. My sme malí, preto vnímame vlastné ohrozenie  oveľa citlivejšie. Veľký štát sa cíti silný, a preto si nijaké ohrozenie nepripúšťa.  Demografický vývoj však nepustí. Aj veľký štát sa rozsype, ak nebude mať deti. Bohužiaľ, demografická smrť sa netýka len bohatých západných štátov,  zomierajú aj stredoeurópske štáty a zomiera i Rusko, aj keď tam je v posledných rokoch aspoň snaha tento trend zvrátiť. To je dnes pre nás najväčší problém.

  • Anticko-kresťanská civilizácia Západu prijala hodnotový kód ľudskej prirodzenosti ako ideál a princíp zmysluplného života. Autentické hodnoty európskej civilizácie by mal ctiť každý, kto nestratil zdravý rozum a nepostavil svoje intelektuálne sebavedomie na deštrukcii prirodzeného poriadku. To tvrdí Pavel Fendek vo svojej knižke Súmrak európskej civilizácie. Zdá sa, že vystihol podstatu zlyhania našej intelektuálnej society, ktorá zrejme nechápe absurditu a neľudskosť koncepčnej absencie hodnotového kódu. Čo si o tom myslíte?

Vždy, keď sa spoločnosť odvrátila od prirodzeného zákona a začala experimentovať, vnútorne sa rozpadla a stala sa ľahkým sústom iných, agresívnejších spoločností. Známy príklad Rímskej ríše pozná asi každý. Väčšina ľudí si túto hrozbu neuvedomuje, alebo ju bagatelizuje. Dôvody som už spomínal na samom začiatku nášho rozhovoru: zženštilosť spoločnosti a konzumný spôsob života. Niektoré médiá dokážu prekrútiť aj také autority, akou je napríklad pápež František. Filtrujú jeho slová a púšťajú von len to, čo vyhovuje ich zámerom. Ak napríklad v posledných dňoch pápež František vyzval katolícke farnosti, aby prijali aspoň jednu rodinu utečencov, je to úplne v duchu kresťanskej lásky. Kresťania naozaj musia pomôcť ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich vyznanie. Ale to je úloha kresťanov. Úlohou premiéra je zas zabezpečiť bezpečnosť štátu, to je jeho poslanie. On musí zvažovať riziká a musí im predchádzať. Každý si preto musí plniť svoje povinnosti: kresťan pomôcť blížnemu, predstaviteľ spoločnosti ochrániť spoločnosť pred rozvratom. A tieto dve úlohy  médiá účelovo zamieňajú a prekrývajú.

  • V Smere sa vyskytujú protichodné názory na morálno-etické otázky. Je Smer schopný akceptovať tradicionalistov, ktorých je medzi voličským elektorátom najviac?

Takto by som to nestaval. Smer nie je ideologická strana, v ktorej musia mať všetci jeden názor. Zvlášť v kultúrno-etických otázkach je v Smere vzájomná tolerancia a diskusia. Myslím si však, že s väčšinou mojich kolegov sa zhodujeme v názoroch na tieto citlivé otázky. Napokon, podpora novely ústavy, ktorá zvýšila ochranu rodiny, to dokazuje. Dnes môžem pripomenúť zákon, ktorým sme sprísnili podmienky registrovania cirkví.  Alebo zákon, ktorým sme obmedzili predaj v obchodoch počas Vianoc a Veľkej noci, alebo sme podporili zákon, ktorý zaviedol tzv. informovaný súhlas pri interrupciách a dal tak ženám ešte jednu šancu, aby nešli na potrat. To sú príklady našich postojov, ktoré boli prorodinné, a  vychádzali z našich kultúrnych tradícií.

  • Proti islamizácii Európy sa aj na Slovensku dvíha občiansky odpor. Prezident Kiska ho však chápe ako prejav neznášanlivosti a pohŕdania ľudským životom, ako prejav extrémizmu, xenofóbie a fašizmu. Nie je to prejav, ktorý skutočne povzbudzuje k nenávisti? O čom svedčí?

Pán prezident vystupuje tak ako celý hlavný mediálny prúd. Vystupuje „politicky korektne“, aby ho médiá podporovali, nepovie nič mimo línie, ktorú mu naordinujú jeho poradcovia. Vystúpenia pána prezidenta sú väčšinou nudné, plytké a povrchné. Zrejme nás neprekvapí originálnym názorom alebo nadhľadom. Je mi ľúto, že máme takéhoto prezidenta, ale čo už. Musíme rešpektovať, že ľudia si ho vybrali v demokratických voľbách, a keďže si myslím, že hlave štátu patrí elementárna úcta, nebudem radšej pokračovať v hodnotení jeho výrokov.

  • Vidíte nejaké východisko z tejto situácie? Aká budúcnosť podľa vás čaká Slovensko?

Možno sa to čitateľom Slovenských národných novín nebude páčiť, ale pred časom som povedal, že s Maďarskom ešte budeme spolupracovať na obrane Európy pred islamom. A zdá sa, že som mal pravdu. Naše vzájomné spory sa dostali do úzadia a Slovensko s Maďarskom dnes stoja na jednej pozícii. Pokračujúca demografická a hodnotová kríza Európy možno takto spojí aj dnes nespojiteľné Poľsko s Ruskom a Európu zachránia tieto veľké štáty, ktoré sa ešte celkom nevzdali svojich koreňov. Poliaci nás už raz zachránili pred Turkami v 17. storočí, takže to nie je celkom nepredstaviteľné.

Krajiny západnej Európy už Európu nezachránia, ich éra sa končí, ony už pud sebazáchovy stratili. Vzhľadom na veľký prínos pre kultúru, demokraciu a hodnoty, ktoré tieto krajiny Európe v minulosti priniesli,  by som však bol veľmi rád, keby som sa v tejto veci mýlil.

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ ‒ Foto: archív Michaela KOLIMÁROVÁŽiadne Komentáre

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

1 Spätný odkaz

  1. Ich pravidlá v Európe nebudú tolerantné, ale kruté - Hlavné správy