Trianon splnil sny generácií Slovákov

thumbnail

3 OTÁZKY PRE: docenta Ivana MRVU, rešpektovaného matičného historika

 

  • Blížiace sa sté výročie podpísania Trianonskej zmluvy prinútilo časť príslušníkov maďarskej menšiny na Slovenku postaviť na území Gombaseckého letného tábora pamätník zobrazujúci túto udalosť...

Dá sa očakávať, že to nebude  ojedinelá akcia. Je to však skôr taký maďarský trianonský rituál, ktorý je prázdnym a navyše aj falošným gestom. Na Slovensku si musíme Trianon pripomínať ako  pozitívny zlom v našich dejinách.  Dosiahli sme to, o čom snívali predchádzajúce generácie Slovákov. Už Ľudovít Štúr v roku 1848  zdôrazňoval, že pokiaľ sa  náš národ neoddelí od  Maďarov, nemá budúcnosť.

  • Maďarská vláda neustále upozorňuje na „nelichotivý stav“ maďarskej menšiny na území okolitých štátov. Ako je na tom dnes slovenská menšina v Maďarsku?

Maďarská menšina má na Slovensku nadštandardné, ba až luxusné práva. V oblasti  školstva, kultúry a používania maďarského jazyka na úradoch  môže byť Slovensko príkladom. Majú svoje politické strany,  a tým aj  istú váhu v našom politickom živote i na celoštátnej úrovni.  Na druhej strane  je pravdou, že ich počet na Slovensku klesá, ale to je výsledok prirodzeného procesu. Slovenská menšina  v Maďarsku prakticky zmizla, aj keď v období, keď sa podpisovala mierová zmluva, bolo v Maďarsku vyše tristotisíc Slovákov.  Južné kraje dnešného Maďarska sa nazývali  aj  dolnozemské Slovensko, toľko Slovákov tam žilo. Ešte  v roku 1920  bola najľudnatejším slovenským mestom  Békešská Čaba s takmer tridsaťtisíc Slovákmi.

  • Do akej miery sú príslušníci maďarského národa objektívne informovaní o svojej skutočnej minulosti?

Väčšina Maďarov sa pridŕža mystifikácie, že Uhorsko bolo maďarským štátom, kde síce žili aj iné národnosti, ale usadili sa  tam až neskôr, a to s dovolením ich vládcov.  Maďarský jazyk ani nerozlišuje medzi Uhorskom a dnešným Maďarskom, v oboch prípadoch je to len Magyarország. A to je živná pôda pre podobné podujatia, ako je to gombasecké, lebo  Magyarországu sa vraj stala veľká krivda.  To však nie je pravda, nové hranice stanovené mierovou zmluvou  v Trianone  umožnili  Maďarom konečne si  budovať svoj  národný štát.

Zhováral sa Matej MINDÁR  

Foto: archív SNN

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.