Jedenásť vrážd v predvianočnej Prahe


slánsky štvorecUplynulo šesťdesiat rokov od najväčšieho procesu v povojnovom východnom bloku

Ján ČOMAJ – Foto: archív, internet

V ZSSR nevyberavým spôsobom umlčali akúkoľvek opozíciu a s ňou aj myšlienky a ich nositeľov, čo sa nevedeli zmieriť

so zjednodušenou a plytkou, ale oficiálnou predstavou socialistického života a myslenia v ňom.

Tón procesov u nás udali Stalin a Berija, ale koncert rozohrali naši muzikanti.                                

                         LADISLAV NOVOMESKÝ

Verili slovenskej veci a dnes sa hanbia najbližších


PDSI budova štvorecKeby to vrátili aspoň našim deťom a vnukom – zúfajú si okradnutí podielnici PDSI

Ivan BROŽÍK – Foto: Ladislav LESAY

„Kto povedal, že peňažný fond nemôže zabezpečiť 15-percentný výnos za rok? A že dlhopisový fond nedokáže atakovať 100-percentnú hranicu? Alebo že akciový fond si netrúfne na 170 percent? Fondy v roku 2009 dokázali takmer nemožné. Spokojní môžu byť aj správcovia. Trh pribral takmer desatinu svojho objemu.“ Takto priam až v duchu severokórejských oslavných rituálov na vodcu – v našom prípade „trh“ písali ešte v roku 2010 Hospodárske noviny. Nuž, kto by povedal...