Každoročná penzijná tajnička je už vyriešená

Je zvýšenie dôchodkov na rok 2014 o deväť eur dosť alebo málo?

Každoročná penzijná tajnička je už vyriešená

Martin MITOŠINKA – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Každoročná tajnička o tom, o koľko sa budú valorizovať dôchodky na ďalší rok, má pre rok 2014 už svoje riešenie. Starobný dôchodca nepoberajúci iný typ dôchodku si od januára polepší o takmer deväť eur. Je to dosť? Na otázku v nadtitulku by každý dôchodca odpovedal so stopercentnou zhodou rovnako: Nie! Priemerný starobný dôchodok dosahoval ku koncu augusta úroveň 390 eur.

Skrivodlivé dotácie


poľnohospodárstvo 1POZNÁMKA

Skrivodlivé dotácie

Ivan BROŽÍK

Dotácie z Európskej únie pre našich poľnohospodárov sú nespravodlivé. Staré konštatovanie, na ktorom sa od nášho vstupu do „klubu vyvolených“ nič nezmenilo, platí bez ohľadu na to, ktorá vláda na Slovensku práve vládne a ktorý minister rezortu viac či menej kričí, že je to tak a malo by to byť inak. V rozhovoroch s ľuďmi z praxe, najmä predsedami ešte ako-tak fungujúcich družstiev nám však vychádza čosi iné.

Trh ovláda zaklínadlo zisku


Úroda dobrá, obchod zostane verný špekuláciám

Trh ovláda zaklínadlo zisku

Jan ČERNÝ

Hektárové výnosy obilia sú v prepočtoch vyššie ako pred rokom, no objektívnejšie je vraj porovnanie s päťročným priemerom, okolo ktorého výsledky oscilujú. Poľnohospodári však dôvod na radosť nemajú. Monitoring Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v polovici septembra udával, že slovenskí poľnohospodári ukončili žatevné práce. Priemerná hektárová úroda pšenice dosiahla úroveň 4,37 tony, úroda jačmeňov 3,97 tony.

Sebestačnosť sa mení na stôl chudobných


Poľnohospodárstvo upadá a obrat je v nedohľadne

Sebestačnosť sa mení na stôl chudobných

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Na jednom zo septembrových rokovaní dostali členovia vlády na pracovné stoly správu, z ktorej ešte stále razí viac smútku ako nádeje. Slovenské poľnohospodárstvo nestagnuje, ono naďalej upadá. Každá minca má dve strany. Aj tá roľnícka. Napríklad ak v potravinárstve a v pôdohospodárstve ako takom stúpla priemerná nominálna mzda (o „celé“ jedno štvrťpercento v porovnaní s predchádzajúcim rokom), v slovenskom hospodárstve nedosahuje ani osemdesiat percent priemeru.

Šmejdi...


POZNÁMKA
Emil SEMANCO

Boli dvaja. Nenápadní, pomenší, vrtkí. Ani neviem ako, zrazu mi vtláčal jeden z nich do ruky na autobusovej zastávke škatuľku s voňavkami. Len čo som ho voľakam poslal, ten druhý mi rovnako neodbytne a nástojčivo vnucoval holiaci strojček, vraj celkom zadarmo, nezištne, len na oprobovanie. A ten ďalší potom za mimoriadne výhodnú cenu...

Usporiadaná spoločnosť bráni starších

POTREBITEĽSKÝ SERVIS

Chýba účinný zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

Usporiadaná spoločnosť bráni starších

Ján ČERNÝ – Foto: internet

Zakázať organizovanie predajných akcií, ak sa zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa, alebo organizátorovi predajnej akcie, alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu. To je cieľom novely zákona, ktorého deravé znenie doteraz umožnilo okrádať tisíce slovenských dôchodcov. Zaplaťte a čakajte, tovar pošleme – tak toto už platiť nebude. Predávajúci totiž nesmie podľa predkladanej novely zákona predaj tovaru, vrátane jeho dodania alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim plnením, predstavujúcim najmä cenu za ponúkaný tovar alebo službu, alebo jej časť, s výnimkou preddavku v maximálnej výške desať percent z ceny tovaru.

Kvalita nášho života ukrytá v číslach


Štátny rozpočet nie je len súbor čísel a údajov pre ekonómov

Kvalita nášho života ukrytá v číslach

Ivan BROŽÍK 

Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Na príslušný rozpočtový rok ho schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu v prípade, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.

Mäkká deka na tvrdú živnostnícku pričňu?


Licencie namiesto platenia daní a odvodov – slovenská pravica ponúka ďalšiu chiméru

Mäkká deka na tvrdú živnostnícku pričňu?

Ivan Brožík – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Platenie daní nevonia asi každému, nielen živnostníkom. Ich neplatenie sa napríklad v USA považuje za druhý najťažší zločin hneď po vražde. Z daní by nám mal štát zabezpečiť služby. Ako o ne prísť a platiť si vzdelanie či služby zdravotníctva v plnej výške zo svojho nám teraz ukazuje SDKÚ. Znie to pekne. V prípade schválenia návrhu poslanca Ivana Štefanca nebudem musieť ako živnostník mesačne myslieť na platenie povinných odvodov, v marci pokojne môžem zabudnúť na daňový úrad; mäkká deka na tvrdej živnostníckej prični?

Už aj Brutus...

POZNÁMKA

Už aj Brutus...

(ib)

Caesar a rok 44 pred naším letopočtom je pre priemerne rozhľadeného človeka navždy spojený so sprisahaním, v ktorom si nesmrteľnú rolu zahral Marcus Junius Brutus. Cisár v podstate so stoickým pokojom prijímal rany sprisahancov, ale keď prišiel na rad Brutus, bol zaskočený, čo historicky dokumentuje jeho zvolanie: Aj ty Brutus?

Veľká hra pre malé Slovensko


bločková lotéria - štvorecBločková lotéria bude skutočnosťou od septembra tohto roka

Veľká hra pre malé Slovensko

Ivan BROŽÍK – Foto: internet 

Prezident I. Gašparovič podpísal novelu colného zákona, cez ktorú sa formou pozmeňujúceho návrhu zaviedol nový typ celoštátnej lotérie. Ľudia budú môcť na základe údajov z pokladničných blokov z obchodov či reštaurácií podávať žreby, ktoré sa budú žrebovať a víťazi získajú peňažné výhry. Ministerstvo financií chce takýmto krokom motivovať ľudí, aby si pri nákupoch pýtali doklady o zaplatení.