Môžeme sa ocitnúť na slepej koľaji


širokorozchodná trať foto 1Očakávajú od nás jasný signál o výstavbe širokorozchodnej

Môžeme sa ocitnúť na slepej koľaji

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Výstavba širokorozchodnej železničnej trate (ŠRT) z Košíc cez Bratislavu do Viedne by sa mohla začať v roku 2013 a trvať by mohla do roku 2015. Tak znela v roku 2010 jedna z mnohých agentúrnych správ, ktoré pravidelne vydávajú v sekcii ekonomika. Dnes sme radi, ak sa vôbec objaví správa o tom, že ŠRT sa predsa len možno začne stavať. Objavila sa dokonca informácia, na základe ktorej by aj samotná Severoatlantická aliancia mala mať záujem, aby v prípade, že sa ŠRT stavať bude, bol stredoeurópsky prekládkový terminál na území niektorého z členských štátov NATO.

A ty musíš z kola von...


Trend zániku malých a stredných firiem varuje – treba ho okamžite zastaviť!

A ty musíš z kola von...

Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN

Už to nie je obyčajné detské odpočítavanie. Je to séria ľudských tragédií a živná pôda pre razantný nárast nezamestnanosti na Slovensku. Nárast krachu malých a stredných podnikov za jeden štvrťrok o takmer 40 percent je desivé svedectvo neprajnej súčasnosti. „Mikro, malé a stredné podniky (MSP) sú hnacou silou európskeho hospodárstva. Sú základným zdrojom pracovných príležitostí, vytvárajú podnikateľského ducha a inováciu v EÚ, teda sú rozhodujúcou podporou konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Profilácia klientov, kurzy a iné novoty


nezamestnanostRozsiahle zmeny na úradoch práce sa nedotknú len nezamestnaných

Profilácia klientov, kurzy a iné novoty

Ľudovít KUSAL – Ilustračné foto: archív SNN - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

 Úrady práce, ich zamestnanci i klienti z radov nezamestnaných fungujú od mája podľa nových pravidiel. Tie priniesla novela zákona o službách zamestnanosti. Medzi hlavné zmeny, ktoré budú mať pozitívny dosah na klientov, patrí napríklad zníženie administratívnej zaťaženosti na úradoch práce. Nezamestnaní budú chodiť na úrady oveľa zriedkavejšie a nepravidelnejšie ako dosiaľ.

Aké ďalšie zmeny čakajú nezamestnaných už od tohto mesiaca? Prinášame ich stručný prehľad. Kým doteraz musel každý uchádzač o zamestnanie minimálne raz mesačne navštíviť úrad práce a svojho sprostredkovateľa, po novom to už tak nebude.

Naliehanie z Ruska, ktoré nemožno prepočuť


širokorozchodná 2Ďalšie váhanie pri širokorozchodnej trati môže znamenať nenávratné škody

Naliehanie z Ruska, ktoré nemožno prepočuť

Ivan BROŽÍK – Ilustračné foto: Ladislav LESAY

Obyčajná tlačová konferencia zahraničných podnikateľských subjektov. Takých je denne v Bratislave niekoľko. V podstate pánsky klub o tom, čo by mohlo byť, keby... Tá minulotýždňová s predstaviteľom Ruských železníc však bola iná. Zostáva len veriť, že informácie z nej sa dostanú k premiérovi, ktorý mal v tom čase na starosti českého prezidenta.

Arogancia moci


POZNÁMKA

Oto BALOGH

V Grécku to vrie. Tamojšia vláda čelí masovým protestom obyvateľov proti jej úsporným opatreniam. Štrajk námorníkov a zamestnancov gréckych prístavov sa usiluje potlačiť vyhlásením občianskej mobilizácie, podobne ako to urobila v prípade štrajku zamestnancov aténskeho metra. Oprávňuje ju na to zákon z roku 2007, vzťahujúci sa na mimoriadne situácie v mierových časoch.

Topia sa v škandáloch, nehovoria pravdu a nerozhodujú morálne


exekúcieExistuje stále menej dôvodov dôverovať politickým a ekonomickým elitám

Oto BALOGH – Foto: SNN - Karikatúra: A. MIŠANEK

Na tohoročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra (SEF) v Davose koncom januára 2013 špičky svetovej politiky a ekonomiky okrem iného diskutovali o problémoch eurozóny či rozpočtových problémoch USA. Vyše 1 500 zástupcov svetového biznisu a 50 hláv štátov, vrátane generálneho tajomníka OSN, ochraňovaných päťtisícovou armádou vojakov, sa stretlo v období, keď dôvera verejnosti v politické a ekonomické elity neustále klesá.

Agrárna politika nie je chytráctvo


poľnohospodárstvo 1Na Slovensku je málo takých, čo by zastávali záujmy pôdohospodárov

Pavel DELINGA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Som jeden z aktívnych účastníkov polstoročného vývoja a pôsobenia v agrárnom sektore na Slovensku, a to na rôznych postoch. Nejde mi teraz o moju prežitú existenciu či históriu, ale o pohľad na súčasnosť v tomto sektore alebo priestore, ako to nazývajú svetoobčania. Vo vývoji slovenského pôdohospodárstva od roku 1990 vidno zreteľne dve etapy. Prvú tvoria roky 1990 – 2004, keď sme si sami doma riadili celý sektor, a tú druhú roky 2004 až po dnešok, keď sme sa v agrárnom sektore podriadili bruselským metódam aj peniazom, teda i silnejším hráčom v celej EÚ.

Obavy z budúcnosti držia mladých ľudí v korzete izolovanosti


Trh s realitami nekopíruje spoločenskú realitu, žije si vo vlastnom izolovanom svete

Ľudovít KUSAL

Slovenský realitný trh ako keby žil vo svojom vlastnom svete, v nejakom uzavretom akváriu, nereflektujúc dobu prinášajúcu extrémny nepomer medzi ponuku a dopytom, zlé predpovede ekonómov či vôbec akékoľvek perspektívy na zlepšenie. Dôsledkom môžu byť dôležité sociálne vybočenia – mladí ľudia pre sociálnu neistotu a vysoké ceny radšej zostávajú doma, sú osamelí a ak si aj založia svoje rodiny v spoločnej domácnosti, čelia možným rizikám konfliktov vo vzťahoch.

Výrobcov a poskytovateľov služieb holobriadkovia nespasia

Strieborná ekonomika môže byť predpokladom ako sa dostať z plytčín krízy

Ivan BROŽÍK – Foto: SNN

Nie je to dávno, čo sa u nás ustálil akýsi ticho tolerovaný diskriminačný precedens. Starší – rozumej ľudia nad 40 rokov veku – sú zbytoční, nepotrební, mediálne i komerčne nezaujímaví. Dokonca tí nad päťdesiat, nebodaj šesťdesiat už sú priam na odstrel. Komerčne nezaujímaví, neperspektívni, ak nie aj zbytoční či zaťažujúci. Pojem „strieborná ekonomika“ je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori.

Banková gilotína


POZNÁMKA

Oto BALOGH

Európska únia vstupuje do piateho roku dlhovej krízy a nič nenasvedčuje tomu, že prinesie nejaké výraznejšie zmeny. Členské štáty Únie, obohnané eurovalmi, naďalej zostávajú hračkou v rukách tzv. medzinárodných veriteľov a stávkové kancelárie môžu vypisovať nové kurzy na to, kto sa stane ich ďalšou obeťou.