Prečo práve neďaleká Ukrajina


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo práve neďaleká Ukrajina

Dušan D. KERNÝ

Na Ukrajine sa odohráva reparát poriadne nevydarenej revolúcie spred desaťročia. Teším sa, veď vidím, ako sa o to usilujú aj tie isté osoby! V roku 2004 boli oranžoví a bezmajetní. Dnes len jeden z nich na ukrajinskej čokoláde získal 1,8 miliardy dolárov a horlí za vstup Ukrajiny, Ukrajincov, seba a svojich bonbónov nielen do EÚ, ale aj NATO. Nová kyjevská moc postavila do čela všetkých ukrajinských gubernií miliardárov neraz aj bez ukrajinského pasu či adresy trvalého pobytu. Je predsa jasné, že zhora dosadení bohatí privatizéri a podnikatelia sú prínosom pre gubernie. Brusel a EÚ, ako aj Washington tento model teraz z celej duše podporujú, kým nám to pred rokmi hovorili úplne naopak. A tak teraz iba pre nás trpákov pod Tatrami je novinka, že skutočnou zárukou demokracie je miliardár na čele gubernie. Ale všetko je podľa zákona!

Aj takúto podobu môže mať šťastie


MACHALAO ČOM JE REČ

Aj takúto podobu môže mať šťastie

Drahoslav MACHALA

„Dejiny – či nebesia – bývajú niekedy milostivé; zosielajú rosu na najnúdznejší úhor. Veď čím by sme boli bez neho?“ Tento výrok Vladimíra Mináča presne platí rovnako na Jána Chryzostoma kardinála Korca ako na Jozefa kardinála Tomka. Nedávno v januári sme si pripomenuli deväťdesiatku veľkého rodáka z Bošian, v tomto mesiaci sa skláňame pred deväťdesiatkou Jozefa kardinála Tomka, rodáka z Udavského na východe Slovenska. Povolaním je kňaz, vyvolením je to veľký misionár kresťanstva po celom svete. Na túto úlohu ho vybral slovanský pápež Ján Pavol II. My Slováci sa radi sťažujeme na ťažký osud, ale stačí, aby sme si skúsili uvedomiť, komu bolo dopriate mať takýchto dvoch ozajstných velikánov v čase, keď sa konečne rozhodovalo o slovenskej štátnej suverenite a slobode? Obaja sa jasne vyslovili za slovenskú štátnu slobodu.

SVäTOPLUK - Kráľovský titul je vierohodný


Svätopluk pohľadnica Matice slovenskej dvojkrížStaromaďarské kmene ešte neboli v Karpatskej kotline, keď starí Slováci už mali kráľa

Svätoplukov kráľovský titul je vierohodný

Peter MULÍK – Foto: archív SNN

Titulatúra panovníkov sa vyvíjala v každom civilizačnom okruhu osobitne. Slovanský svet, do ktorého sme v 9. storočí patrili, mal svoje zvyklosti titulovania panovníkov, ktoré boli odlišné od používania titulov povedzme v antickom (gréckom a rímskom), v germánskom a v islamskom prostredí. Práve v rímskom antickom prostredí vznikol titul rex, ktorým v latinských prameňoch niekedy označujú nášho panovníka Svätopluka I. Veľkého.

Ernest ZMETÁK - Keď nemáš poriadok na palete, nemáš ho ani v hlave...


Zmetak - štvorecVýtvarník a editor Milan STANO o učiteľovi a priateľovi Ernestovi ZMETÁKOVI

Keď nemáš poriadok na palete, nemáš ho ani v hlave...

Milan STANO – Portrétna kresba a fotografie: autor

Jeho drevorezy som poznal odmalička. Ako desaťročnému mi rodičia darovali na narodeniny knihu Slovenské ľudové rozprávky od Sama Czambela. Ilustroval ju práve Ernest Zmeták. Obrázky v knihe ma očarili. Neskôr som sa veľa od neho naučil. Boli sme priatelia. Každý, kto sa zaoberá na Slovensku výtvarným umením, pozná dielo tohto skvelého majstra a zberateľa, ktorý by sa nedávno dožil deväťdesiatich piatich rokov. Smrť ho však z nášho stredu vytrhla pred desiatimi rokmi. Po skončení štúdia grafiky na „šupke“ (SŠUP) som často rámoval svoje drevorezy v ramárstve na bratislavskom Kollárovom námestí. Vedúcim tu bol pán Baďura, bývalý letec. Raz, bolo to niekedy koncom roku 1971, som prišiel do dielne. Vraví mi: „Vidím, že sa vám páči Zmeták. Poznáte sa?“ – „Nie, osobne sa nepoznáme, ale veľmi rád by som sa s ním zoznámil. Aký je to človek?“ – „Uvidíte, každú chvíľu sa zjaví, pred polhodinou mi telefonoval, že príde.“

Husáková odysea


JÁNOŠÍKPOZNÁMKA

Husáková odysea

Peter JÁNOŠÍK

Slovenská akadémia vied vydala obsiahlu publikáciu o poslednom prezidentovi ČSSR Gustávovi Husákovi. Je to dielo isto záslužné, povedzme si však dačo o trinástej komnate tohto politika. Bol to uvedomelý komunista presvedčený o svojej pravde, mimoriadne rozumovo nadaný a odolný človek, ktorý svojou neústupnosťou v priebehu politických procesov zachránil daktorých iných obvinených. Tak českí historici hodnotia prezidenta Gustáva Husáka sto rokov po jeho narodení.

Vzdelaní nezamestnaní


KALISKÝ-HRONSKÝSEBAOBRANA

Vzdelaní nezamestnaní

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Ani tí Slováci, ktorí majú zamestnanie, nie sú podľa výsledkov nedávneho prieskumu spokojní so svojou prácou. Najčastejším dôvodom nespokojnosti je zlé platové ohodnotenie. Úplne spokojných so zamestnaním je na Slovensku len šesť ľudí zo sto. Výsledky prieskumu okrem iného ukázali, že najviac spokojní v práci sú ľudia vo veku od dvadsaťpäť do tridsaťštyri rokov, najmenej ľudia pred dôchodkom – vo veku nad päťdesiatpäť rokov. Spokojnejších ľudí nájdeme v Bratislavskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. V ostatných krajoch majú ľudia k spokojnosti ďaleko...

Média manipulujú, internet nie je sloboda


Brečka - štvorecMediálny odborník Samuel BREČKA analyzuje stav žurnalistiky

Média manipulujú, internet nie je sloboda

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

SNN oslovili mediálneho odborníka profesora Samuela BREČKU, pretože pôsobil na viacerých univerzitách, podieľal sa na výskumných úlohách o vzťahu médií a politiky a vývoja mediálneho systému na Slovensku, ako aj o vplyve nových informačných technológií na prácu novinárov. Zúčastnil sa na početných medzinárodných vedeckých konferenciách o médiách a vydal desiatky štúdií.

● Žurnalistika prekonala prudký vývoj práve tak ako jej výučba – v čom je dnes zásadný rozdiel?

Klasická žurnalistika už neexistuje. Ťažisko žurnalistického pôsobenia sa presúva na on-line médiá, a tam už klasická žurnalistika nefunguje. Neexistujú klasické uzávierky jednotlivých vydaní, všetko prebieha kontinuálne, čím sa úplne zmenil charakter novinárskej práce. Zanikli alebo zanikajú aj novinárske žánre, posúvame sa do anglosaského triedenia žánrov na jednoduché triedenie – správa a komentár. V dôsledku komercializácie médií sa šetrí predovšetkým na personálnych nákladoch. Novinári za správami necestujú, väčšinu vecí vybavujú telefonicky spoza stola. Šetrí sa na korektoroch, preto je jazyková úroveň úbohá. Skrátka povedané, novinárstvo vo všeobecnosti sa zmenilo na „news management“ – na spravovanie dostupných informácií. Nezanikli však klasické manipulačné techniky. Médiá dokážu zapracovať a dôsledne zaútočiť na vybrané osobnosti, najmä politické. Nielen selekciou správ (čo je ich hlavná pracovná náplň), ale aj psychickým nátlakom, ohováraním, šírením poloprávd i vyslovených klamstiev. Stále platí, že médiá dokážu zničiť akúkoľvek vybranú obeť. Ale aj naopak. Z hocijakého niktoša dokážu vyrobiť osobnosť.

Štát je najväčší poklad


ĎuricaKOMENTÁR

Štát je najväčší poklad

Milan S. ĎURICA    

Štátnosť slovenského národa je ešte stále historickou hodnotou, ktorú sa usilujú spochybňovať nielen mnohí príslušníci cudzích národov, ale aj značná časť cudzími historikmi priamo odchovaných alebo silne ovplyvňovaných slovenských historikov a iných vzdelancov slovenského pôvodu. Ale vďaka staroslovenskej štátnosti a vlastnej cirkevnej organizácii, ktorú mu zriadili z iniciatívy kráľa Rastica (846 – 870) byzantskí vyslanci a učitelia Konštantín a Metod, slovenský národ bol už koncom 9. storočia natoľko vyvinutým etnickým spoločenstvom, že ani neskoršie cudzie nadvlády príbuzných slovanských kmeňov a nakoniec celkom cudzích ázijských Maďarov nedokázali všetkých Slovákov etnicky asimilovať a vymazať ich národnú identitu z registra dejín. Pochopiteľne, najprv Maďari, potom v novších časoch Česi vyvinuli všetko úsilie, aby meno Slovákov nevošlo do vedomia iných európskych národov. A darilo sa im to najmä zásluhou základnej koncepcie, ktorú dal modernej historiografii jej zakladateľ, berlínsky profesor a historiograf Pruského štátu Leopold von Ranke (1795 – 1886), keď obmedzil vedecký historický výskum na dejiny štátov ako mocenských subjektov. V takomto historickom obraze nebolo jednoducho miesta pre národy, ktoré v l9. storočí nemali svoj vlastný štát. Že však táto pôvodná, hoci objektívne zmýlená koncepcia dejín podnes podmieňuje myslenie mnohých historikov a výplody ich vedeckého skúmania, to nepodvratne dokazuje najnovšia príručka európskych dejín – Europäisches Geschichtsbuch, učebnica pre vyššie školy, na ktorej pracovalo osem európskych historikov. V tej učebnici sa nenachádza ani najmenšia zmienka o Slovensku ako subjekte slovenskej štátnosti.  

Keď suverenita nie je suverénna


BROŽÍK webPOZNÁMKA

Keď suverenita nie je suverénna

Ivan BROŽÍK

„Nezaujíma ma, čo sa tam deje. Kým sa to netýka mňa, tak to neriešim.“ Skvelý prístup občana vo veku na prelome medzi „... násť“ a „... dsať“. Skvelý, samozrejme, chápeme, ako je to myslené! Pribúda nám na Slovensku akosi rýchlo generácia Q – od quit, tzn. opustiť. Komerciou hodnotovo vymazaná a komerciou preformátovaná. Teraz už ani tak nejde o Ukrajinu, ani o Krym. Na pozadí takmer vojny sa vynorili u nás, na Ukrajine i v samotnom Rusku problémy, s ktorými sme doteraz poľahky žili akosi „btw“, popri, cestou, len tak, mimochodom.

Nie, teraz na týchto niekoľkých riadkoch nie je priestor rozpisovať sa o hodnotách, ktoré odlišujú bytie človeka od iných tvorov, hocijako nech sú inteligentné. Zamýšľam sa nad suverenitou. Mojou, našou osobnou, štátnou, mocenskou.

Storočnica prvej vojny


MACHALAO ČOM JE REČ

Storočnica prvej vojny

Drahoslav MACHALA

Už som si v tejto rubrike svoje slovo o kráľovi Svätoplukovi povedal, preto volím tému rovnako dôležitú. Slovensko ako samostatný štát nemalo nikdy lepšiu príležitosť ako sa dnes ukázať pred svetom, ale aj v prístupe občanov doma, aký vzťah máme k obetiam dedov a otcov v prvej svetovej vojne, ktorej začiatok pred sto rokmi si pripomenieme práve v roku 2014. Chcem upozorniť najmä na dve povinnosti. Prvou je to, čo už roky robí Klub generálov Slovenskej republiky. To je pestovanie úcty k národných tradíciám! Mám klube viacerých priateľov generálov, ktorí si vybrali cestu ako už poväčšine na dôchodku venovať zmysluplne svoj čas pestovaniu úcty k slovenským predkom, ktorí ako vojaci rakúsko-uhorskej armády, ale potom aj počas druhej svetovej vojny padli na mnohých frontoch Európy a sveta. To, čo vykonali generáli Svetozár Naďovič, Ján Vido, Peter Gajdoš, František Blanárik a ďalší, si zaslúži veľký prejav obdivu. Predovšetkým je to zásluha Klubu generálov SR a slovensko-talianskej spoločnosti Allegra i Stanislava Bajaníka, že sme v roku 2008 na radnici talianskeho mesta Ponte di Piave za prítomnosti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča osadili pamätnú tabuľu slovenským vojakom, ktorí pri tejto pamätnej rieke Piave padli. Taliani sa vlastne až vtedy dozvedeli, že existuje nejaký slovenský národ, že existujú Slováci, ktorí bojovali v zostave rakúsko-uhorskej armády, a tí aj padli pod cudzími vlajkami za cisárske rakúske mocnárstvo a kráľovské Uhorsko.