Posolstvo prezidentských volieb

KOMENTÁR Posolstvo prezidentských volieb Roman MICHELKO Najprv niekoľko všeobecných téz, ktoré charakterizovali prezidentské voľby. V politike sa často stáva, že nevyhrá ten najkvalifikovanejší, najpripravenejší či najkompetentnejší, z tohto pohľadu televízne prezidentské debaty neboli nijako relevantné. Zmeniť niečo zásadné mohli len v prípade, ak by jeden z kandidátov fatálne zlyhal, čo sa nestalo. Kritického voliča musel doslova urážať spôsob, akým bola kampaň vedená. Bohužiaľ, kritických ...

Vydieranie v prospech homosexuálov


dúha štvorecPOZNÁMKA          

Vydieranie v prospech homosexuálov

Eva ZELENAYOVÁ

Kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady Spravodlivosť a pokoj, sa v Bratislave stretol so slovenskými novinármi na brífingu počas medzinárodnej konferencie Katolícka cirkev a ľudské práva. Program konferencie bol zaujímavý a mnohostranný, novinárov však najviac zaujímali práva homosexuálov v niektorých afrických krajinách, najmä v Nigérii, Ugande a Ghane.

Keď domáci mlčia, zahraniční vyjú


židovská hviezdaVkrádanie sa cudzích autorov a historikov do našich dejín

Keď domáci mlčia, zahraniční vyjú

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Jedným z výdobytkov novembra 1989 mala byť pluralita spoločnosti. O jednostrannosti médií sa už verejnosť dostatočne presvedčila, o pluralite v historiografii vieme toho oveľa menej. Hoci následky jej absencie sú citeľné. Najmladšou inštitúciou, ktorá sa zaoberá dejinami totalitných režimov na Slovensku je Ústav pamäti národa. Keďže vznikol až koncom roku 2002, zamestnali sa v ňom prevažne mladí historici. Ako vraví historik Ivan Kamenec nezaťažení prednovembrovými hriechmi.

Dramatický príbeh vojnových rokov


Adolf Eichmann navštívil Slovensko hneď začiatkom novembra 1938

Dramatický príbeh vojnových rokov

Dušan D. KERNÝ - Foto:L.LESAY

 letz profesor 1V Literárnom informačnom centre (LIC), jednej z inštitúcií Ministerstva kultúry SR, vychádzajú mimoriadne diela v pozoruhodných edičných programoch týkajúcich sa slovenských dejín. Originálne edície vyplnili obrovskú medzeru, pokiaľ ide o slovenskú národnú identitu a štátnosť. Prvotne sa koncept zrodil v programe ešte pôvodného Národného literárneho centra založeného Drahoslavom Machalom – a Machalova základná idea, i keď v zmennej podobe, predsa len ukazuje svoju životaschopnosť aj po vyše desaťročí.

O voľbe vlasteneckého prezidenta


MACHALAO ČOM JE REČ

O voľbe vlasteneckého prezidenta

 Drahoslav MACHALA                            

 Ľudovít Štúr sa na Slovanskom zjazde v Prahe v júni 1848 postavil proti Palackého koncepcii austroslavizmu. Jeho výrok pre Slovákov znie prorocky aj dnes: „Najskôr musíme slúžiť sebe, potom iným!“ V tomto štúrovskom duchu konal Kongres slovenskej inteligencie aj všetky spolky a výrazné slovenské osobnosti v roku 1992 a 1993, lebo skutkami podporili vznik slobodnej a nezávislej Slovenskej republiky. V tomto medzičase si každý politik napísal aj dejiny vlastnej tváre biblickým výrokom: „Podľa skutkov poznáte ich!“ Existuje skupina politikov, ktorí sa postavili proti slovenskej zvrchovanosti a proti slovenskej nezávislosti, a práve v súčasných prezidentských voľbách ich vlastná minulosť dobehla, preto sa dostali na okraj rešpektu slovenskej spoločnosti. Ale vynárajú sa aj takí, ktorí sa v čase rozhodovania skrývali. Pravda, sú tu aj muži a politici, ktorí v rozhodujúcej chvíli prejavili odvahu aj statočnosť a spomedzi tých, ktorí hlasovali za slovenskú nezávislosť, sú v aktívnej slovenskej politike: Ivan Gašparovič a Robert Fico. Dejiny ich tvárí sú popísané prácou pre Slovensko, lebo aj oni získali počas nefér súbojov od politických súperov a dobre zaplatených žoldnierskych mediálnych sluhov údery, po ktorých im zostali na tvárach aj v srdci jazvy.

V čom je iné Kosovo než Krym


MICHELKOPOZNÁMKA

V čom je iné Kosovo než Krym 

Roman MICHELKO

Keď v roku 2008 Kosovo za asistencie niektorých veľmocí vyhlásilo samostatnosť, viacero expertov na medzinárodné právo trpko konštatovalo, že to znamená koniec helsinského systému, ktorým sa v roku 1975 vo fínskom hlavnom meste dohodlo povojnové usporiadanie Európy, zadefinovala sa nemennosť hraníc bez súhlasu dotknutej krajiny. Povestná rezolúcia OSN 1244 jasne konštatovala, že Kosovo má zostať súčasťou srbsko-čiernohorskej Juhoslávie. Každému len trocha realistickejšie uvažujúcemu odborníkovi na medzinárodné právo bolo jasné, že Kosovom vzniká veľmi nebezpečný precedens, aj keď vtedajšia ministerka zahraničných veci USA C. Riceová tvrdila niečo celkom iné...

Jediný hriech Ivana Štelcera


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Jediný hriech Ivana Štelcera

Peter VALO

Na Sibíri sa stretnú traja trestanci. Prvého zavreli za to, že v roku 1939 nadával na Ivana Ivanoviča. Druhého za to, že Ivana Ivanoviča chválil v roku 1941 a tretí z nich bol Ivan Ivanovič. Tento vtip mi prišiel na um pri čítaní knižky Ivana Štelcera, ktorá vyšla s poznámkovým aparátom Martina Lacka, Náš zápas o samostatnosť (1945 – 1992). Autor píše, ako sa v päťdesiatych rokoch stretol v leopoldovskej väznici s ministrom vnútra Alexandrom Machom, partizánskym veliteľom Jozefom Brunovským, ministrom spravodlivosti Prokopom Drtinom, komunistom Gustávom Husákom a s biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Gojdičom a Vasilom Hopkom.

Národ sporiteľov


SEBAOBRANA

Národ sporiteľov

Robert LANDIS

Slováci si v súčasnosti radšej v bankách sporia, než by si vo väčšej miere od finančných domov peniaze požičiavali. Aj preto stále patríme medzi typicky sporiace národy, čo ukázal najnovší prieskum v strednej a vo východnej Európe. Skúmanie finančného správania verejnosti najmä na tému ako ľudia využívajú bankové a poisťovacie služby, prebieha kontinuálne už od roku 2000.

Keď je tvorca cenín neoceniteľná cenina


Činovský Martin - štvorecS Martinom ČINOVSKÝM o pozícii a pocitoch prvotvorcu slovenských známok

Keď je tvorca cenín neoceniteľná cenina

Zhováral sa Emil SEMANCO – Foto: autor

Pred desiatimi rokmi som v profilovej črte Neoceniteľná cenina do publikácie Najkrajší kút napísal o docentovi Martinovi ČINOVSKOM, PhD., že si najprv dobre obzrie, čo neskôr vyryje do kovu. Z oceľovej platničky hrot rydla vylúpne stružlinku z motívu na budúcej známke. Vlásočnicovú linku už nemožno korigovať, zmeniť, nijaký zmizík ju už odtiaľ nedostane... Nemyslel som však na pracovný postup, ale na spôsob, ako sa tento náš uznávaný tvorca oboznamuje s námetom budúcej známky – doslova ho zažije – a túto svoju pedantnosť prenáša aj do ďalších svojich profesijných a umeleckých orientácií či už v pedagogickom pôsobení, v hudobnom a muzikantskom objavovaní aj vo voľnej výtvarnej tvorbe. Nič na tejto starostlivej príprave, na osobnom bezprostrednom dotyku a skúsenosti nezmenil fakt, že mu medzitým do galérie pôct a ocenení pribudol francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry a najnovšie aj Pribinov kríž I. triedy.   

Dopovedzme teda, ako sa rytca a výtvarníka zmocňuje inšpirácia a ako sa on zmocňuje toho, čo sa stáva umením. A aj keď to jeho dielko nie je veľké – zvyčajne má len niekoľko štvorcových centimetrov, predsa je uznávaným a výrečným poslom svojej krajiny...

Môj učiteľ Albín Brunovský hľadel na známku ako na výtvarnú šancu povedať veľa na malej ploche. Držím sa toho prakticky od roku 1986, keď som vytvoril svoju prvú známku MS vo volejbale žien, Praha. Odvtedy ich počet prevýšil stopäťdesiat. Na mnohých sú pamätihodnosti alebo prírodné jedinečnosti Slovenska. Mám zásadu, že si idem najprv obzrieť, čo bude neskôr na oceľovej platničke a na zúbkovanom obrázku. Nezháňam dajaké fotky, prospekty alebo iné predlohy, chcem tie miesta, námety, motívy vidieť, zažiť. A tak sú z toho rodinné výlety, túry aj pobyty. Moja dcéra zavše frflala, prečo si povedzme nenaplánujem známku koraly Červeného mora... Dokonca aj nášho psa vláčime so sebou. Hovoríme mu pes vlastivedec. Ten bol vari štyrikrát vo Vlkolínci, keď som pripravoval známku o tamojšej rezervácii ľudovej architektúry. To sa daktorému Slovákovi nepodarí za celý život. Tak to bolo aj so Spišským hradom a slovenskými jaskyňami v dedičstve UNESCO, ku ktorým nedávno pribudli známka Dobšinská ľadová jaskyňa, Chata pri Zelenom plese aj Malá Studená dolina v edícii Krásy našej vlasti.

Voľby s otvoreným koncom


MICHELKOKOMENTÁR

Voľby s otvoreným koncom

Roman MICHELKO

Prvé kolo prezidentských volieb potvrdilo zopár skutočností. Volebné správanie značnej časti voličov je oveľa viac emocionálne než racionálne. To potom logicky rezultuje do výsledkov, ktoré sa síce dajú očakávať, ale nie sú pre budúcnosť našej spoločnosti práve najlepšie. Z tohto môžeme odvodzovať aj volebný zisk Roberta Fica, ktorý nepotvrdil očakávania, ktoré mu dávali prieskumy verejnej mienky. V istom zmysle to je však aj pochopiteľné. Sotva totiž mohol mať horšie podmienky pre štart svojej kandidatúry. Už vyše dvoch rokov vládne sám, je vystavený veľmi nevyberavej kritike takmer všetkých médií, ale v podstate i všetkých politických strán, s výnimkou vlastného Smeru. Z tohto hľadiska jeho kandidatúra bola veľmi rizikový podnik, neznamená to však, že nemá šancu.