Stavebné práce na čističke v Sp. N. Vsi by mali byť ukončené tento rok

Na snímke pohľad na starú čistiareň odpadových vôd v Spišskej Novej Vsi 22. júna 2015. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Spišská Nová Ves 22. júna (TASR) – Stavebné práce na dobudovaní a intenzifikácii čističky odpadových vôd (ČOV) v Spišskej Novej Vsi by mali byť hotové do konca tohto roku. Na tlačovej konferencii to dnes potvrdil primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný spolu s generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS), a.s., Vladimírom Pastorekom. Projekt by sa pritom malo podariť dokončiť o šesť mesiacov skôr, ako bolo zmluvne dohodnuté.

"Na projekt sa nám podarilo v roku 2013 získať finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie vo výške 18,6 milióna eur, pričom spolufinancovanie PVS je zatiaľ na úrovni milión eur," priblížil Pastorek. S prácami sa začalo v máji minulého roku za plnej prevádzky fungovania starej čistiarne odpadových vôd. Realizácia stavebných a výkopových prác bola ovplyvnená sťaženými podmienkami, nakoľko bolo potrebné jednak staré stavebné objekty búrať a na ich pôvodnom mieste budovať nové. "V súčasnosti máme skoro na 95 percent ukončené najdôležitejšie stavebné objekty s namontovanou technológiou, ktorá bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd," dodal riaditeľ. V auguste je naplánované vykonanie komplexných skúšok na novej technologickej linke čistenia odpadových vôd a čiastočné uvedenie vybraných stavebných objektov do predčasnej prevádzky.

Do skončenia termínu výstavby je potrebné ešte dobudovať vnútro budov, areálové komunikácie, vybudovať verejné osvetlenie, dokončiť rekonštrukciu prevádzkovej budovy, skladov a dielní, garáží, oplotenia, parkoviska a tiež kamerového systému. Po skončení výstavby je plánovaná ročná skúšobná prevádzka. "Hlavným rozdielom je princíp čistenia, kde v starej čistiarni prebiehalo všetko v ručných režimoch a objemy boli nedostatočné, naopak teraz sú namontované nové technologické zariadenia, ktoré tento proces zjednodušujú a zefektívňujú. Zároveň všetky žľaby, ktoré sú vybudované, budú prikryté plnými roštami, čím sa zabráni úniku zápachových plynov do ovzdušia," priblížil základné rozdiely medzi starou a novou čističkou zástupca projektového manažéra stavby Štefan Bukovič.

Pôvodná kapacita čističky bola 52.000 obyvateľov, teraz je to o 4000 menej, keďže sa znížil podiel najmä potravinárskeho priemyslu v meste. "Cieľom projektu je zabezpečiť redukciu vplyvu znečistenia odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd toku Hornád a tiež zvýšenie kvality životného prostredia v aglomerácii Spišská Nová Ves dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej ČOV," doplnil Pastorek. Pozitívny vplyv sa podľa neho taktiež prejaví vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov v danom projektovom území.

Za posledných desať rokov PSV preinvestovala podľa Pastoreka do starej ČOV, ktorá fungovala od roku 1974, 500.000 až 600.000 eur. V súčasnosti tu pracuje 12 ľudí na tri zmeny, PSV neplánuje tento stav meniť, skôr preškoliť pracovníkov na nové technologické postupy.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.