Námietky zaujatosti počas súdneho konania by sa už nemali zneužívať

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júla (TASR) - Námietky zaujatosti počas súdneho konania by sa už nemali zneužívať. Vyplýva z ustanovení Civilného sporového poriadku (CSP), jedného z troch kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok. „Možnosť vznášať námietky zostáva, šikanózne či zjavne bezdôvodné námietky však môžu byť sankcionované pokutou vo výške 500 eur,“ povedala pre TASR advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková.

Súdne konanie by mali urýchliť aj oklieštené dôvody na odročenie pojednávania. „Okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, možno od advokáta žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Taktiež od strany, kvôli ktorej zdravotnému stavu už bolo pojednávanie odročené, možno žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou,“ dodala Martinková.

CSP prináša zmeny aj pri výsluchu svedkov. Ak strana navrhne výsluch svedka, mala by zabezpečiť jeho prítomnosť na pojednávaní. Môže však i naďalej požiadať o jeho predvolanie. „Ak sa však nepodarí prítomnosť svedka zabezpečiť, súd návrh na výsluch svedka zamietne. Z dôvodov hospodárnosti však môže súd svedkovi uložiť, aby na otázky odpovedal písomne. Trovy spojené s písomnou výpoveďou svedka znáša strana, ktorá jeho výsluch navrhla,“ zdôraznila Martinková.

Od budúceho roka už nebude súd v každej procesnej veci vydávať uznesenie, tak ako tomu bolo doposiaľ. Keďže tieto uznesenia mohli byť napadnuté odvolaním na krajskom súde, konanie sa predlžovalo. „Po novom sa súd vysporiada s procesnými záležitosťami až v rozhodnutí vo veci samej, a teda až po vynesení konečného rozhodnutia sa budú môcť strany voči nim brániť podaním odvolania,“ vysvetlila advokátka s tým, že zmeny sa budú týkať aj odvolacieho konania. „Taxatívne sa stanoví okruh uznesení súdu prvej inštancie, proti ktorým je odvolanie prípustné. Proti iným uzneseniam prípustné nebude. Rovnako nebude odvolanie prípustné voči uzneseniam vydaných súdnym úradníkom. Proti nemu sa bude možné brániť sťažnosťou,“ doplnila Martinková.

CSP obmedzí možnosť podať dovolanie len na výroky v rozsudku a na rozhodnutia, ktorými sa konanie končí, ako je odmietnutie či zastavenie. „Dovolanie môže podať len tá strana sporu, ktorá napadnutým rozhodnutím spor prehrala. Lehota na podanie dovolania sa aj z dôvodu sprísneného obligatórneho zastúpenia advokátom predlžuje na dva mesiace. Zavádza sa možnosť odložiť aj právne účinky vo forme právoplatnosti napádaného rozhodnutia,“ uzavrela Martinková.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.