Oceňovaný spisovateľ a literárny vedec Ondrej Sliacky jubiluje

Spisovateľ a literárny vedec ONDREJ SLIACKY. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Banská Bystrica/Bratislava 29. júla (TASR) - Ondrej Sliacky sa v literárnovednej oblasti vyprofiloval na uznávaného historika literatúry pre deti a mládež. V sobotu 30. júla sa dožíva 75 rokov.   Literárnohistorický zreteľ uplatnil v antológiách poézie pre deti i v monografiách, v ktorých preskúmal začiatky beletristickej tvorby pre detských čitateľov na Slovensku. Zostavovateľ Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1970, 1979) pútavo prerozprával tiež viaceré texty ľudovej slovesnosti, biblické a antické príbehy.

Budúci literát Ondrej Sliacky sa narodil 30. júla 1941 v Podlaviciach, ktoré sú dnes súčasťou Banskej Bystrice. Po absolvovaní pedagogickej školy v Lučenci (1959) študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave (1959–1964). Prvým pracoviskom Ondreja Sliackeho bol týždenník Kultúrny život, od roku 1969 pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá. Ako redaktor celoštátneho odborného časopisu o detskej literatúre Zlatý máj a umeleckého mesačníka pre deti Slniečko, ktorého je od roku 1990 šéfredaktorom, sa pričinil o rozvoj slovenského myslenia o literatúre pre deti a mládež, o jej poznanie a aktuálny výskum. Pre spoluprácu s týmito periodikami získaval významné osobnosti slovenskej literárnej vedy, v časoch normalizácie poskytoval priestor proskribovaným autorom a do literárneho života uviedol rad mladých literárnych kritikov. V roku 1993 inicioval vznik Bibiany, známej revue o umení pre deti a mládež. V súčasnosti je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, externe pôsobil aj na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Okrem toho pôsobí v Literárnom informačnom centre, ktoré je vydavateľom časopisu Slniečko.

Ondrej Sliacky je autorom hodnotných diel, ktoré zaznamenávajú dvestoročný vývin slovenskej literatúry pre deti a mládež so zreteľom aj na dramatickú, prekladovú a kritickú tvorbu. Nesústreďujú sa len na chronologické zoraďovanie faktov, ale aj na výklad jednotlivých literárnych javov. Sliacky napísal práce ako Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 – 1964 (1965), Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení (1973), Bibliografia literatúry pre deti a mládež 1778 – 1917 (1977), Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 (1990) alebo Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 (2007). So Sliackeho literárnou činnosťou je spojená aj literárna štylizácia folklórnych textov zastúpená knihami Ako šiel vĺčko do sveta (1981), O zakliatej žabe (1981), Pod klobúkom zlatý vtáčik (1983), ale najmä zbierkou rozprávok Zlatá panna (1993). Jeho bibliografiu dopĺňa tiež autorské prerozprávanie vybraných segmentov Starého a Nového zákona vo zväzkoch Biblia pre deti a mládež – Čítanie zo Starého zákona (1996) a Biblia pre deti a mládež – Čítanie z Nového zákona (1998). Okrem toho je autorom množstva televíznych a rozhlasových hier pre deti i dospelých. Priaznivý ohlas vzbudili najmä televízne životopisy o Ľudmile Podjavorinskej Ľudmilka (1986), Jozefovi Gregorovi-Tajovskom Tá tajovská voda mútna I – III (1987) i Jozefovi Murgašovi Reverend (1989) a rad literárnych adaptácií.

Držiteľ niekoľkých cien vydavateľstva Mladé letá je zároveň laureátom Ceny Trojruža (1996) a Pocty Pavla Dobšinského udelenej ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995). V apríli 2013 si Ondrej Sliacky prevzal Cenu ministra kultúry SR za rok 2012 za celoživotnú tvorbu pre deti a výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.