Potravinári nemajú k návrhu novely o potravinách výhrady

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 30. augusta (TASR) - K návrhu novely zákona o potravinách, ktorý bol 17. augusta vypustený z programu rokovania vlády nemá Potravinárska komora Slovenska (PKS) žiadne vážne výhrady. Uviedla to pre TASR riaditeľka PKS Jarmila Halgašová. "Naše pripomienky boli totiž prevažne všetky akceptované."

PKS podľa nej podporuje umožnenie využitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. "Naša komora pripomienkovala nejednoznačnú formuláciu 'bezodplatného prevodu', ktorá môže v praxi spôsobovať aplikačné problémy. Namiesto nej by malo byť v zákone uvedený jednoznačný termín 'darovanie' potravín," podčiarkla.

"Návrhom (novely) zákona sa upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT) v rámci celosvetového trendu na znižovanie strát potravín a odpadu z potravín, vrátane určenia zodpovednosti za bezpečnosť týchto potravín," priblížil okrem iného obsah novely predkladateľ - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2017.

Novelou zákona sa ďalej ukladá povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré vykonávajú analýzu potravín, nahlásiť Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR zistenie, že potravina je zdraviu škodlivá. Vypúšťa sa klauzula vzájomného uznávania, a to z dôvodu požadovania EK na jej uvedenie v každom vykonávacom predpise k zákonu a v súčasnosti aj jej zmene znenia.

"Nahradzuje sa povinnosť nahlásenia pred dodávkou niektorých druhov potravín pri distribúcii z členských štátov v zmysle podmienok voľného pohybu tovaru a dovoze potravín z tretích krajín bežnou trhovou kontrolou. Ďalej v zmysle nariadenia EÚ o poskytovaní informácií o potravinách sa upravuje možnosť neposkytovať informáciu o výživovej hodnote potravín výrobcom malých množstiev potravín a povinnosť označovať pri nebalených potravinách informáciu o alergénoch v potravinách, ak ich obsahujú. Z praxe vzišla požiadavka na zákaz prepravy nezlučiteľných druhov potravín," spresnilo MPRV.

V nadväznosti na požiadavku EÚ sa zo zákona vypúšťa paragraf upravujúci požiadavku na prevádzkovateľov na zverejňovanie percentuálneho podielu z obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku. Taktiež sa návrhom zákona rieši spôsob kontroly potravín predávaných na diaľku.

Dopĺňa sa poverenie ŠVPS SR na kontrolu tzv. stárenia liehovín v zmysle euronariadenia upravujúceho požiadavky na lieh a liehoviny. Upravuje sa prerozdelenie výšky pokút podľa závažnosti priestupku pri výrobe potravín, manipulácie s nimi, ich umiestňovania na trh, porušovania ostatných povinností súvisiacich s potravinami, vrátane marenia postupu úradnej kontroly.

Z praxe taktiež vzišla požiadavka na určenie výšky pokuty za umiestňovanie potravín na trh, ktoré nespĺňajú organoleptické, fyzikálne a chemické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, do ktorých sú zapracované smernice EÚ alebo národné požiadavky alebo sú tieto požiadavky riešené nariadeniami EÚ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.